Genesise 1:1-31

1  Mo tshimologong+ Modimo+ o ne a bopa+ magodimo le lefatshe.+  Jaanong lefatshe le ne le tobekane fela le kgakgabetse e bile go le lefifi mo godimo ga bodiba jo bo boteng jwa metsi;+ mme maatla a a dirang a Modimo a ne a ya kwa le kwa+ mo godimo ga metsi.+  Mme Modimo a re:+ “A go nne lesedi.” Mme ga nna lesedi.+  Morago ga moo Modimo a bona gore lesedi le ne le le molemo, mme Modimo a dira gore lesedi le lefifi+ di kgaogane.  Modimo a simolola go bitsa lesedi Motshegare,+ mme lefifi lone a le bitsa Bosigo.+ Ga nna maitseboa ga ba ga nna moso, letsatsi la ntlha.  Mme Modimo a tswelela a re: “A go nne le phuthologo+ fa gare ga metsi mme a metsi a kgaogane le metsi.”+  Mme Modimo a dira phuthologo a bo a kgaoganya metsi a a tshwanetseng go nna kwa tlase ga phuthologo le metsi a a tshwanetseng go nna kwa godimo ga phuthologo.+ Mme ga nna jalo.  Mme Modimo a simolola go bitsa phuthologo Legodimo.+ Ga nna maitseboa ga ba ga nna moso, letsatsi la bobedi.  Mme Modimo a tswelela a re: “A metsi a a kafa tlase ga magodimo a phuthelwe mo lefelong le le lengwe mme a go bonale mmu o o omileng.”+ Mme ga nna jalo. 10  Mme Modimo a bitsa mmu o o omileng Lefatshe,+ mme metsi a a phuthilweng a a bitsa Mawatle.+ Mo godimo ga moo, Modimo a bona fa go le molemo.+ 11  Mme Modimo a tswelela a re: “A lefatshe le dire gore bojang bo tlhoge, dimela tse di ntshang peo,+ ditlhare tsa maungo tse di ungwang maungo kafa mefuteng ya tsone,+ a peo ya one e leng mo go one,+ mo lefatsheng.” Mme ga nna jalo. 12  Mme lefatshe la simolola go ntsha bojang, dimela tse di ntshang peo kafa mofuteng wa tsone+ le ditlhare tse di ungwang maungo, a peo ya one e leng mo go one kafa mofuteng wa one.+ Mme Modimo a bona fa go le molemo. 13  Ga nna maitseboa ga ba ga nna moso, letsatsi la boraro. 14  Mme Modimo a tswelela a re: “A go nne le masedi mo phuthologong ya magodimo gore a kgaoganye motshegare le bosigo;+ mme a a nne ditshupo tsa dipaka le malatsi le dingwaga.+ 15  Mme e nne masedi mo phuthologong ya magodimo gore a phatsime mo lefatsheng.”+ Mme ga nna jalo. 16  Mme Modimo a dira masedi a mabedi a magolo, lesedi le legolwane gore le laole motshegare le lesedi le lebotlana gore le laole bosigo, a dira le dinaledi.+ 17  Modimo a a baya jalo mo phuthologong ya magodimo gore a phatsime mo lefatsheng,+ 18  le gore a laole motshegare le bosigo a bo a kgaoganye lesedi le lefifi.+ Mme Modimo a bona fa go le molemo.+ 19  Mme ga nna maitseboa ga ba ga nna moso, letsatsi la bonè. 20  Mme Modimo a tswelela a re: “A metsi a nyeule bontsintsi jwa meya e e tshelang+ mme a dibopiwa tse di fofang di fofe fa godimo ga lefatshe mo phuthologong ya magodimo.”+ 21  Mme Modimo a bopa ditshedi tse ditonatona+ tsa lewatle le meya yotlhe e e tshelang e e tsamayatsamayang,+ e metsi a neng a e nyeudisa kafa mefuteng ya yone, le sebopiwa sengwe le sengwe se se fofang se se nang le diphuka kafa mofuteng+ wa sone. Mme Modimo a bona fa go le molemo. 22  Foo Modimo a di segofatsa, a re: “Atang lo ntsifale lo tlale mo metsing a a mo boalong jwa lewatle,+ mme a dibopiwa tse di fofang di ntsifale mo lefatsheng.” 23  Mme ga nna maitseboa ga ba ga nna moso, letsatsi la botlhano. 24  Mme Modimo a tswelela a re: “A lefatshe+ le ntshe meya e e tshelang kafa mefuteng ya yone, seruiwa+ le phologolo e e tsamayang+ le sebatana sa naga+ sa lefatshe kafa mofuteng wa sone.” Mme ga nna jalo. 25  Mme Modimo a dira sebatana sa naga sa lefatshe kafa mofuteng wa sone le seruiwa kafa mofuteng wa sone le phologolo nngwe le nngwe e e tsamayang ya lefatshe kafa mofuteng+ wa yone. Mme Modimo a bona fa go le molemo. 26  Mme Modimo a tswelela a re: “A re+ dire motho mo setshwanong sa rona,+ kafa tshwanong ya rona,+ mme a ba laole ditlhapi tsa lewatle le dibopiwa tse di fofang tsa magodimo le diruiwa le lefatshe lotlhe le phologolo nngwe le nngwe e e tsamayang mo lefatsheng.”+ 27  Mme Modimo a bopa motho mo setshwanong sa gagwe, a mmopa mo setshwanong sa Modimo;+ a ba bopa monna le mosadi.+ 28  Mo godimo ga moo, Modimo a ba segofatsa+ mme Modimo a ba raya a re: “Atang+ lo ntsifale lo tlatse lefatshe lo bo lo le fenye,+ mme lo laole+ ditlhapi tsa lewatle le dibopiwa tse di fofang tsa magodimo le sebopiwa sengwe le sengwe se se tshelang se se tsamayang mo lefatsheng.” 29  Mme Modimo a tswelela a re: “Bonang, ke lo neile dimela tsotlhe tse di ntshang peo tse di leng mo godimo ga lefatshe lotlhe le setlhare sengwe le sengwe se se nang le leungo la setlhare le le ntshang peo.+ A e nne dijo+ tsa lona. 30  Mme sebatana sengwe le sengwe sa naga ya lefatshe le sebopiwa sengwe le sengwe se se fofang sa magodimo le sengwe le sengwe se se tsamayang mo lefatsheng se go nang le botshelo e le moya mo go sone [ke se neile] dimela tsotlhe tse ditala gore e nne dijo.”+ Mme ga nna jalo. 31  Morago ga moo Modimo a bona sengwe le sengwe se a se dirileng mme, bona! se bo se le molemo tota.+ Mme ga nna maitseboa ga ba ga nna moso, letsatsi la borataro.

Dintlha Tse di Kwa Tlase