Esera 2:1-70

2  Mme bano e ne e le barwa ba kgaolo e e laolang+ ba ba neng ba tlhatloga ba tswa mo botshwarong jwa batshwarwa,+ ba Nebukadenesare kgosi ya Babelona a neng a ba isitse botshwarwa+ kwa Babelona ba morago ba neng ba boela+ kwa Jerusalema le kwa Juda,+ mongwe le mongwe kwa motseng wa gagabo;  ba ba neng ba tlile le Serubabele,+ Jeshua,+ Nehemia, Seraia,+ Reelaia, Moredekai, Bileshane, Misepare, Bigefai, Rehume, Baana. Palo ya banna ba batho ba Iseraele:  Bomorwa Paroshe,+ dikete di le pedi lekgolo le masome a supa le bobedi;  bomorwa Shefatia,+ makgolo a le mararo le masome a supa le bobedi;  Bomorwa Ara,+ makgolo a le supa masome a supa le botlhano;  bomorwa Pahathe-moabe,+ ba bomorwa Jeshua le Joabe,+ dikete di le pedi makgolo a le robedi le lesome le bobedi;  bomorwa Elama,+ sekete makgolo a le mabedi le masome a matlhano le bonè;  bomorwa Satu,+ makgolo a le robongwe le masome a manè le botlhano;  bomorwa Sakai,+ makgolo a le supa le masome a marataro; 10  bomorwa Bani,+ makgolo a le marataro le masome a manè le bobedi; 11  bomorwa Bebai,+ makgolo a le marataro le masome a mabedi le boraro; 12  bomorwa Asegade,+ sekete makgolo a le mabedi le masome a mabedi le bobedi; 13  bomorwa Adonikame,+ makgolo a le marataro le masome a marataro le borataro; 14  bomorwa Bigefai,+ dikete di le pedi masome a matlhano le borataro; 15  bomorwa Adine,+ makgolo a le manè le masome a matlhano le bonè; 16  bomorwa Atere,+ le Hesekia, masome a le robongwe le borobedi; 17  bomorwa Besai,+ makgolo a le mararo le masome a mabedi le boraro; 18  bomorwa Jora, lekgolo le lesome le bobedi; 19  bomorwa Hashume,+ makgolo a le mabedi le masome a mabedi le boraro; 20  bomorwa Gibare,+ masome a le robongwe le botlhano; 21  bomorwa Bethelehema,+ lekgolo le masome a mabedi le boraro; 22  banna ba Netofa,+ masome a matlhano le borataro; 23  banna ba Anathothe,+ lekgolo le masome a mabedi le borobedi; 24  bomorwa Asamafetha,+ masome a manè le bobedi; 25  bomorwa Kiriathe-jearime,+ Kefira le Beerotha, makgolo a le supa le masome a manè le boraro; 26  bomorwa Rama+ le Geba,+ makgolo a le marataro le masome a mabedi le bongwe; 27  banna ba Mikemase,+ lekgolo le masome a mabedi le bobedi; 28  banna ba Bethele+ le Ai,+ makgolo a le mabedi le masome a mabedi le boraro; 29  bomorwa Nebo,+ masome a matlhano le bobedi; 30  bomorwa Magebishe, lekgolo le masome a matlhano le borataro; 31  bomorwa Elama yo mongwe,+ sekete makgolo a mabedi le masome a matlhano le bonè; 32  bomorwa Harime,+ makgolo a le mararo le masome a mabedi; 33  bomorwa Lode,+ Hadide+ le Ono,+ makgolo a le supa le masome a mabedi le botlhano; 34  bomorwa Jeriko,+ makgolo a le mararo le masome a manè le botlhano; 35  bomorwa Senaa,+ dikete di le tharo makgolo a le marataro le masome a mararo. 36  Baperesiti:+ Bomorwa Jedaia+ ba ntlo ya ga Jeshua+ makgolo a le robongwe masome a supa le boraro; 37  bomorwa Imere,+ sekete masome a matlhano le bobedi; 38  bomorwa Pashure,+ sekete makgolo a le mabedi le masome a le manè le bosupa; 39  bomorwa Harime,+ sekete lesome le bosupa. 40  Balefi:+ Bomorwa Jeshua+ le Kadamiele,+ ba bomorwa Hodafia,+ masome a supa le bonè. 41  Baopedi, bomorwa Asafe,+ lekgolo le masome a mabedi le borobedi. 42  Bomorwa balebedi ba dikgoro, bomorwa Shalume,+ bomorwa Atere,+ bomorwa Talemone,+ bomorwa Akube,+ bomorwa Hatita,+ bomorwa Shobai, botlhe fela, lekgolo le masome a mararo le borobongwe. 43  Banethinime:+ Bomorwa Siha, bomorwa Hasufa, bomorwa Tabaothe,+ 44  bomorwa Kerose, bomorwa Siaha, bomorwa Padone,+ 45  bomorwa Lebana, bomorwa Hagaba, bomorwa Akube, 46  bomorwa Hagabe, bomorwa Salemai,+ bomorwa Hanane, 47  bomorwa Gidele, bomorwa Gahare,+ bomorwa Reaia, 48  bomorwa Resine,+ bomorwa Nekoda, bomorwa Gasame, 49  bomorwa Usa, bomorwa Pasea,+ bomorwa Besai, 50  bomorwa Asena, bomorwa Meunime, bomorwa Nefusime;+ 51  bomorwa Bakebuke, bomorwa Hakufa, bomorwa Harehure,+ 52  bomorwa Baseluthe, bomorwa Mehida, bomorwa Haresha,+ 53  bomorwa Barekose, bomorwa Sisera, bomorwa Temahe,+ 54  bomorwa Nesia, bomorwa Hatifa.+ 55  Bomorwa batlhanka ba ga Solomone:+ Bomorwa Sotai, bomorwa Soferethe, bomorwa Peruda,+ 56  bomorwa Jaala, bomorwa Darekone, bomorwa Gidele,+ 57  bomorwa Shefatia, bomorwa Hatile, bomorwa Pokerethe-hasebaime, bomorwa Ami.+ 58  Banethinime+ botlhe le bomorwa batlhanka ba ga Solomone ba ne ba le makgolo a le mararo le masome a le robongwe le bobedi.+ 59  Mme bano ke ba ba neng ba tlhatloga go tswa Tele-mela, Tele-haresha, Keruba, Adone le Imere, mme ba ne ba sa kgone go bolela ba e leng ba ntlo ya borraabo le tshimologo ya bone,+ gore a e ne e le ba Iseraele: 60  bomorwa Delaia, bomorwa Tobia, bomorwa Nekoda,+ makgolo a le marataro le masome a matlhano le bobedi. 61  Mme ba bomorwa baperesiti:+ bomorwa Habaia, bomorwa Hakose,+ bomorwa Barisilai,+ yo o neng a tsaya mosadi mo go bomorwadia Barisilai+ wa Mogileade mme a bidiwa ka leina la bone. 62  Bano ke ba ba neng ba batla lokwalo lwa bone lwa maina gore ba tlhomamise tlhatlhamano ya bone ya masika phatlalatsa, mme ba ne ba se ka ba iphitlhela, mo ba neng ba thibelwa mo boperesiting jaaka ba ba leswafetseng.+ 63  Ka gone Motireshatha+ a ba raya a re ba ne ba ka se ka ba ja+ dilo tse di boitshepotshepo go fitlha moperesiti a ema ka Urime+ le Thumime. 64  Phuthego yotlhe jaaka setlhopha se le sengwe+ e ne e le dikete di le masome a manè le bobedi le makgolo a le mararo le masome a marataro,+ 65  kwantle ga batlhanka ba bone le malata a bone, bano ba le dikete di le supa makgolo a mararo le masome a mararo le bosupa; mme ba ne ba na le baopedi ba banna le baopedi+ ba basadi ba le makgolo a le mabedi. 66  Dipitse tsa bone di ne di le makgolo a le supa masome a mararo le borataro, bommoulo ba bone ba le makgolo a mabedi le masome a manè le botlhano,+ 67  dikamela tsa bone di le makgolo a le manè le masome a mararo le botlhano, diesele tsa bone di le dikete di le thataro le makgolo a supa le masome a mabedi.+ 68  Mme bangwe ba ditlhogo+ tsa ba matlo a borre,+ e rile ba tla mo ntlong ya ga Jehofa,+ e e neng e le kwa Jerusalema,+ ba ntshetsa meneelo+ ntlo ya Modimo wa boammaaruri ka go rata, go dira gore e eme mo lefelong la yone.+ 69  Go ya kafa ba neng ba kgona ka gone, ba ne ba ntsha gouta+ ba e ntshetsa dilwana tsa tiro, diderakema di le dikete di le masome a marataro le bongwe, le selefera,+ bomaena ba le dikete di le tlhano, le diaparo tse di telele di le lekgolo+ tsa baperesiti. 70  Mme baperesiti le Balefi le batho ba bangwe,+ le baopedi le balebedi ba dikgoro le Banethinime ba nna mo metseng ya bone, le Iseraele yotlhe mo metseng ya bone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase