Esekiele 8:1-18

8  Mme ga diragala mo ngwageng wa borataro, mo kgweding ya borataro, mo letsatsing la botlhano la kgwedi, gore ke bo ke ntse mo ntlong ya me mme banna ba bagolwane ba Juda ba ne ba ntse fa pele ga me,+ fa seatla sa Morena Molaodimogolo Jehofa se ne se nkwela gone foo.+  Mme ka simolola go leba, mme bona! setshwano se se tshwanang le ponalo ya molelo;+ go tswa mo ponalong ya dinōka tsa gagwe go ya kwa tlase go ne go na le molelo,+ mme go tloga mo dinōkeng tsa gagwe go ya kwa godimo go ne go na le sengwe se se tshwanang le ponalo ya go phatsima, jaaka go tsabakela ga gouta e e tlhakantsweng le selefera.+  Foo a ntsha setshwano sa seatla+ mme a ntsaya ka leodi la moriri wa tlhogo ya me, mme moya+ wa ntshola fa gare ga lefatshe le magodimo wa ntlisa kwa Jerusalema mo diponatshegelong tsa Modimo,+ kwa botsenong jwa kgoro+ e e ka kwa teng e e lebileng ntlheng ya bokone, kwa lefelo la bonno e leng la setshwantsho sa lefufa se se tlhotlheletsang go fufega.+  Mme bona! kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e ne e le foo,+ jaaka ponalo e ke neng ke e bone kwa lebaleng la mokgatšha.  Mme a nthaya a re: “Morwa motho, tsweetswee, tsholeletsa matlho a gago ntlheng ya bokone.” Ka jalo ka tsholeletsa matlho a me ntlheng ya bokone, mme bona! kwa bokone jwa kgoro ya sebeso go ne go na le setshwantsho seno sa lefufa+ mo tseleng ya matseno.  Mme a tswelela a nthaya a re: “Morwa motho, a o bona dilo tse dikgolo tse di makgapha tse ba di dirang,+ dilo tse ba ntlo ya Iseraele ba di dirang fano gore ke nne kgakala le lefelo la me le le boitshepo?+ Mme o sa ntse o tla bona gape dilo tse dikgolo tse di makgapha.”  Ka jalo a ntlisa kwa kgorong ya lolwapa, mme ka simolola go leba, mme bona! ga bo go na le phatlha nngwe mo loboteng.  Jaanong a nthaya a re: “Morwa motho, tsweetswee phunya lobota.”+ Mme ka iketlo ka phunya lobota, mme bona! ga bo go na le botseno bongwe.  Mme a tswelela a nthaya a re: “Tsena o bone dilo tse di bosula tse di makgapha tse ba di dirang fano.”+ 10  Ka jalo ka tsena ka simolola go leba, mme bona! go ne go na le setshwantsho+ sengwe le sengwe sa dilo tse di gagabang le dibatana+ tse di ilegang, le medingwana yotlhe e e makgapha ya ntlo ya Iseraele,+ go setilwe lobota go dikologa. 11  Mme banna ba le masome a supa+ ba bagolwane ba ntlo ya Iseraele, Jaasania morwa Shafane+ a eme mo gare ga bone, ba ne ba eme fa pele ga tsone, mongwe le mongwe a tshotse leiswana la gagwe ka seatla, mme senkgisa monate sa leru la maswalo se ne se tlhatloga.+ 12  Mme a nthaya a re: “A o bone, wena morwa motho, se bagolwane ba ntlo ya Iseraele ba se dirang mo lefifing,+ mongwe le mongwe a le mo diphaposing tse di kwa teng tsa mokgabisa wa gagwe? Gonne ba re, ‘Jehofa ga a re bone.+ Jehofa o tlogetse lefatshe.’” 13  Mme a tswelela a nthaya a re: “O sa ntse o tla bona gape dilo tse dikgolo tse di makgapha tse ba di dirang.”+ 14  Ka jalo a ntlisa fa botsenong jwa kgoro ya ntlo ya ga Jehofa, e e kwa ntlheng ya bokone, mme bona! basadi ba ne ba ntse foo, ba lelela modimo Tamuse. 15  Mme a tswelela a nthaya a re: “A o bone seno, wena morwa motho? O sa ntse o tla bona gape dilo tse dikgolo tse di makgapha+ tse di bosula go feta tseno.” 16  Ka jalo Jehofa a ntlisa mo lolwapeng lo lo kwa teng lwa ntlo ya ga Jehofa,+ mme bona! fa botsenong jwa tempele ya ga Jehofa, fa gare ga mathudi le sebeso,+ go ne go na le banna ba ka nna masome a mabedi le botlhano+ ba furaletse tempele ya ga Jehofa+ mme difatlhego tsa bone di lebile ntlheng ya botlhabatsatsi, mme ba ne ba ikoba ba lebile botlhabatsatsi, ba ikobela letsatsi.+ 17  Mme a tswelela a nthaya a re: “A o bone seno, wena morwa motho? A ke selo se se motlhofo jaana mo ntlong ya Juda go dira dilo tse di makgapha tse ba di dirileng fano, gore ba tlatse lefatshe ka thubakanyo+ le gore ba nkgopise gape, mme ke foo ba isa letlhogela mo nkong ya me? 18  Mme le nna ke tla tsaya kgato ka tšararego.+ Leitlho la me ga le kitla le ba utlwela botlhoko, le gone ga nkitla ke nna pelotlhomogi.+ Mme ruri ba tla tlhaeletsa ka lentswe le le kwa godimo mo ditsebeng tsa me, mme ga nkitla ke ba utlwa.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase