Esekiele 36:1-38

36  “Mme wena, morwa motho, porofeta ka dithaba tsa Iseraele, mme o re, ‘Lona dithaba tsa Iseraele,+ utlwang lefoko la ga Jehofa.  Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Ka lebaka la gore mmaba o buile kgatlhanong le lona+ a re, ‘Aha! Tota le mafelo a a kwa godimo a bogologolo+—re a ruile!’”’+  “Ka jalo porofeta, mme o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Ka lebaka, tota ka lebaka la gore go ntse go kgakgabetswe+ le ka ntlha ya gore lo pharumelwa go tswa matlhakoreng tsotlhe,+ gore lo nne thuo ya ba ba setseng ba ditšhaba+ le gore lo tswelele go buiwa ka lona ka loleme+ mme go na le pego e e bosula mo bathong,+  ka jalo, lona dithaba tsa Iseraele,+ utlwang lefoko la Morena Molaodimogolo Jehofa! Morena Molaodimogolo Jehofa o reile dithaba le dithota, melatswana le mekgatšha le mafelo a a swafetseng a a neng a kgakgabadiwa+ le metse e e tlogetsweng e e nnileng ya go gapiwa le go sotliwa ke ba ba setseng ba ditšhaba tse di mo tikologong;+  ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Eleruri ke tla bua mo molelong wa tlhoafalo ya me+ kgatlhanong le ba ba setseng ba ditšhaba le kgatlhanong le Edoma, yotlhe fela,+ ba ba ineileng lefatshe la me go nna thuo ka go ipela ga pelo yotlhe,+ ka lesotlo mo moyeng,+ ka ntlha ya mafulo a lone le kgapo.’”’+  “Ka jalo porofeta kaga lefatshe la Iseraele, mme o reye dithaba le dithota, le melatswana le mekgatšha o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Bona! Ke tla bua mo tlhoafalong ya me le mo tsararegong ya me, ka lebaka la gore o sikere go tlhabisiwa ditlhong ke ditšhaba.”’+  “Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ke tsholeditse seatla sa me ka ikano+ gore ditšhaba tse lo nang le tsone mo tikologong—di tla sikara ditlhong tsa tsone.+  Mme lona, dithaba tsa Iseraele, lo tla ntsha dikala tsa lona tse dikgolo lo bo lo sikarela batho ba me ba Iseraele+ maungo a lona, gonne ba tloga ba tsena.+  Gonne bonang, ke kafa letlhakoreng la lona, mme ke tla retologela kwa go lona,+ mme lo tla lengwa lo bo lo jalwa peo.+ 10  Mme ke tla lo ntsifaletsa batho, ntlo yotlhe ya Iseraele, yotlhe fela,+ mme metse e tla nniwa,+ le mafelo a a swafetseng a tla agiwa sesha.+ 11  Ee, ke tla lo ntsifaletsa batho le diphologolo,+ mme ruri di tla ntsifala di bo di ate, mme ke tla dira gore lo nniwe jaaka mo boemong jwa lona jwa pele+ mme ke tla dira molemo o o fetang wa boemo jwa lona jwa kwa tshimologong;+ mme lo tla itse gore ke nna Jehofa.+ 12  Mme ke tla dira gore batho ba tsamaye mo go lona, tota le batho ba me Iseraele, mme ba tla lo rua,+ mme lo tla nna selo se se ruilweng boswa sa bone,+ mme ga lo kitla lo ba amoga bana+ bape ba bangwe gape.’” 13  “Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore go na le ba ba lo rayang ba re: “O mokometsi wa batho, e bile o fetogile lefatshe le le amogang ditšhaba tsa gago bana,”’+ 14  ‘ka jalo ga o kitla o tlhola o kometsa batho,+ e bile ga o kitla o tlhola o amoga ditšhaba tsa gago bana,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa. 15  ‘Mme ke tla dira gore puo e e tlhabisang ditlhong ya ditšhaba ka ga gago+ e se ka ya tlhola e utlwiwa, e bile ga o kitla o tlhola o sikara kgobo ya ditšhaba,+ mme ga o kitla o tlhola o baka gore ditšhaba tsa gago di kgotšwe,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.” 16  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re: 17  “Morwa motho, ba ntlo ya Iseraele ba ne ba nna mo lefatsheng la bone, mme ba ne ba nna ba le dira le le seng phepa ka tsela ya bone le ka ditiro tsa bone.+ Tsela ya bone mo go nna e tshwana le boitshekologo jwa go bona kgwedi.+ 18  Mme ke ne ka tshololela tšararego ya me mo go bone ka ntlha ya madi a ba neng ba a tshololetse mo lefatsheng,+ lefatshe le ba neng ba le leswafaditse ka medingwana ya bone e e makgapha.+ 19  Mme ke ne ka ba gasamisa mo ditšhabeng, mo ba neng ba phatlaladiwa mo mafatsheng.+ Ke ne ka ba atlhola kafa tseleng ya bone le kafa ditirong tsa bone.+ 20  Ka jalo ba ne ba tsena mo ditšhabeng tse ba neng ba tsene mo go tsone, mme batho ba itshepolola leina la me le le boitshepo+ ka go bua ka bone ba re, ‘Ba ke batho ba ga Jehofa, mme ba dule mo lefatsheng la gagwe.’+ 21  Mme ke tla tlhomogela leina la me le le boitshepo pelo, le ba ntlo ya Iseraele ba le itshepolotseng mo ditšhabeng tse ba tseneng mo go tsone.”+ 22  “Ka jalo raya ba ntlo ya Iseraele o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Ga ke dire seno ka ntlha ya lona, lona ntlo ya Iseraele, mme ke se dira ka ntlha ya leina la me le le boitshepo, le lo le itshepolotseng mo ditšhabeng tse lo tseneng mo go tsone.”’+ 23  ‘Mme ruri ke tla itshepisa leina la me le legolo,+ le le neng le itshepololwa mo gare ga ditšhaba, le lo neng lwa le itshepolola mo gare ga bone; mme ditšhaba di tla itse gore ke nna Jehofa,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘fa ke itshepisiwa mo gare ga lona fa pele ga matlho a bone.+ 24  Mme ke tla lo ntsha mo ditšhabeng ke lo phutha mmogo go tswa mo mafatsheng otlhe mme ke lo tlisa mo lefatsheng la lona.+ 25  Ke tla lo kgatšha ka metsi a a phepa, mme lo tla nna phepa;+ ke tla lo phepafatsa+ mo maitshekologong+ otlhe a lona le mo medingwaneng yotlhe ya lona e e makgapha. 26  Mme ke tla lo naya pelo e ntšha,+ ke bo ke tsenya moya o mosha mo teng ga lona,+ mme ke tla tlosa pelo ya leje mo nameng ya lona ke lo naya pelo ya nama.+ 27  Ke tla tsenya moya wa me mo teng ga lona,+ mme ke tla dira gore lo tsamaye mo melaong ya me,+ mme lo tla boloka ditshwetso tsa me tsa boatlhodi lo bo lo di diragatsa.+ 28  Ruri lo tla nna mo lefatsheng le ke neng ka le naya borraalonamogologolwane,+ mme lo tla nna batho ba me mme ke tla nna Modimo wa lona.’+ 29  “‘Ke tla lo boloka mo maitshekologong+ otlhe a lona mme ke bitse dijo tsa ditlhaka ke di totise, mme ga nkitla ke lo tlisetsa leuba+ lepe. 30  Ruri ke tla totisa maungo a setlhare, le dikungo tsa naga, gore lo se ka lwa tlhola lo kgobiwa mo ditšhabeng ka ntlha ya leuba.+ 31  Ruri lo tla gakologelwa ditsela tsa lona tse di bosula le ditiro tsa lona tse di neng di sa siama,+ mme ruri lo tla ikila ka ntlha ya ditlolo tsa lona le ka ntlha ya dilo tsa lona tse di makgapha.+ 32  Ga ke dire seno ka ntlha ya lona,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘itseng seo. Tlhajwang ke ditlhong lo bo lo ikutlwe lo kokobeditswe ka ntlha ya ditsela tsa lona, lona ba ntlo ya Iseraele.’+ 33  “Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Mo letsatsing la fa ke lo ntlafatsa mo ditlolong tsa lona tsotlhe gape ke tla dira gore metse e nniwe,+ mme mafelo a a swafetseng a tla agiwa sesha.+ 34  Mme lefatshe le le kgakgabetseng le tla lemiwa, le fa le ne le fetogile kgakgabalo fa pele ga matlho a mofeti ka tsela+ mongwe le mongwe. 35  Mme ruri batho ba tla re: “Lefatshe lele le le neng le kgakgabetse le fetogile go nna jaaka tshingwana ya Edene,+ le metse e e neng e senyegile le e e neng e kgakgabaditswe e e neng ya rutlololwa e sireletsegile; e setse e nniwa.”+ 36  Mme ditšhaba tse di tla tlogelwang mo tikologong ya lona di tla itse gore nna, Jehofa, ke agile dilo tse di rutlolotsweng,+ ke jadile se se neng se kgakgabaditswe. Nna, Jehofa, ke buile e bile ke go dirile.’+ 37  “Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Seno ke se ke sa ntseng ke tla letla ba ntlo ya Iseraele go nkopa gore ke se ba direle:+ Ke tla ba ntsifatsa ka batho+ jaaka letsomane. 38  Jaaka letsomane la batho ba ba boitshepo, jaaka letsomane la Jerusalema mo dipakeng tsa yone tsa meletlo,+ ka jalo metse e e neng e senyegile e tla tlala ka letsomane la batho;+ mme batho ba tla itse gore ke nna Jehofa.’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase