Esekiele 31:1-18

31  Mme ga diragala gape gore mo ngwageng wa bolesome le bongwe, mo kgweding ya boraro, mo letsatsing la ntlha la kgwedi, lefoko la ga Jehofa la tla mo go nna, le re:  “Morwa motho, raya Faro kgosi ya Egepeto le boidiidi jwa gagwe+ o re, “‘O tshwana le mang ka bogolo jwa gago?  Bona! Moasiria, mosedara kwa Lebanona,+ o o nang le dikala tse dintle tse dikgolo,+ le lesuthu le le kitlaneng le le nayang moriti, e bile o goletse kwa godimo,+ mo setlhoa sa one se neng se le kwa marung.+  Metsi a ne a dira gore o nne mogolo;+ bodiba jo bo boteng jwa metsi jwa dira gore o golele kwa godimo. Bo ne bo ya gotlhe fela ka melatswana ya jone mo lefelong le o jaletsweng mo go lone; mme jwa romela meedi ya jone kwa ditlhareng tsotlhe tsa naga.  Ke gone ka moo o neng wa golela kwa godimo go feta ditlhare tse dingwe tsotlhe tsa naga.+ “‘Mme dikala tsa one tse dikgolo tsa nna tsa ntsifala, le dikala tsa one tsa tswelela go lelefala ka ntlha ya metsi a mantsi mo meseleng ya one ya metsi.+  Dibopiwa tsotlhe tse di fofang di ne tsa dira dintlhaga+ tsa tsone mo dikaleng tsa one tse dikgolo, le dibatana tsotlhe tsa naga di ne tsa belegela+ kafa tlase ga dikala tsa one, mme ditšhaba tsotlhe tse di nang le batho ba bantsi di ne di nna kafa tlase ga moriti wa one.  Mme wa nna montle ka bogolo jwa one,+ ka boleele jwa dikala tsa one tse di nang le makakaba, gonne medi ya one e ne e le mo metsing a mantsi.  Masedara a mangwe a ne a sa lekane le one mo tshingwaneng ya Modimo.+ Fa e le ditlhare tsa mofira, di ne di sa tshwane le one ka dikala tsa one tse dikgolo. Le ditlhare tsa mopolane di ne di sa tshwane le one ka dikala. Go ne go se na setlhare sepe se sengwe mo tshingwaneng ya Modimo se se neng se tshwana le one ka bontle.+  Tsela e ke o dirileng ka yone e ntle ka bontsi jwa dikala tsa one tse di nang le makakaba,+ mme ditlhare tse dingwe tsotlhe tsa Edene tse di neng di le mo tshingwaneng ya Modimo wa boammaaruri tsa nna tsa o fufegela.’+ 10  “Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore o ne wa golela kwa godimo, mo o neng wa tsenya setlhoa sa one mo marung+ le pelo ya one ya ikgodisa ka ntlha ya bogodimo jwa one,+ 11  gape ke tla o tsenya mo seatleng sa mogateledi wa ditšhaba.+ Eleruri o tla o tseela kgato. Ke tla o leleka kafa boikepong jwa one.+ 12  Mme batswakwa, bapatiki ba ditšhaba, ba tla o rema, mme batho ba tla o tlogela mo dithabeng; mme dikala tsa one tse di nang le makakaba di tla wela mo mekgatšheng yotlhe, le dikala tsa one di tla robaganngwa mo melatswaneng yotlhe ya lefatshe.+ Mme ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tswa mo moriting wa one di o tlogele.+ 13  Dibopiwa tsotlhe tse di fofang tsa magodimo di tla aga mo kutung ya one e e oleng, mme dibatana tsotlhe tsa naga+ di tla nna mo dikaleng tsa one; 14  gore go se ka ga nna le ditlhare dipe tse di noseditsweng tse di tla golelang kwa godimo, kgotsa di tsenye ditlhoa tsa tsone mo marung, le gore dipe tse di nwang metsi di se ka tsa emelelana le tsone ka bogodimo jwa tsone, gonne ruri tsotlhe di tla neelwa mo losong,+ kwa lefatsheng kwa tlase,+ mo gare ga bomorwa batho, kwa go ba ba fologelang mo kgatamping.’ 15  “Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ruri ke tla baka khutsafalo+ mo letsatsing la go fologela ga one kwa Sheole. Ke tla bipa bodiba jo bo boteng jwa metsi ka ntlha ya one, gore ke thibele melatswana ya jone le gore metsi a mantsi a thibelwe; mme ke tla fifatsa Lebanona ka ntlha ya one, mme ditlhare tsa naga di tla omelela tsotlhe ka ntlha ya one. 16  Ruri ke tla reketlisa ditšhaba fa go utlwala modumo wa go wa ga one fa ke o folosetsa mo Sheole mmogo le ba ba fologelang mo kgatamping,+ mme mo lefatsheng kwa tlase ditlhare tsotlhe tsa Edene,+ tse di tlhophilweng ka kelotlhoko le tse di di gaisang tsotlhe tsa Lebanona, tsotlhe tse di nwang metsi, di tla gomodiwa.+ 17  Di fologetse le ene mo Sheole,+ kwa go ba ba bolailweng ka tšhaka, le ba ba ileng ba nna mo moriting wa gagwe jaaka peo ya gagwe mo gare ga ditšhaba.’+ 18  “‘Jaanong o tshwana le mang ka kgalalelo+ le bogolo mo gare ga ditlhare tsa Edene?+ Ruri o tla folosediwa le ditlhare tsa Edene kwa lefatsheng kwa tlase.+ O tla lala mo gare ga ba ba sa rupang le ba ba bolailweng ka tšhaka. Yono ke Faro le boidiidi jotlhe jwa gagwe,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase