Esekiele 10:1-22

10  Mme ka tswelela ka leba mme bona! mo godimo ga phuthologo+ e e neng e le kwa godimo ga tlhogo ya ditšheruba go ne go na le sengwe se se tshwanang le leje la safire,+ jaaka ponalo ya setshwano sa setulo sa bogosi,+ se bonala kwa godimo ga tsone.  Mme a raya monna yo o apereng leloba,+ a re: “Tsena fa gare ga maotwana a a dikologang,+ kafa tlase ga ditšheruba, mme o tlatse magofi a diatla tsa gago tsoopedi ka magala+ a molelo go tswa fa gare ga ditšheruba mme o a gase mo motseng.”+ Ka jalo a tsena fa pele ga matlho a me.  Ditšheruba di ne di eme kafa mojeng wa ntlo fa monna a tsena, mme leru le ne le tletse ka lolwapa lo lo ka kwa teng.+  Mme kgalalelo ya ga Jehofa+ ya tlhatloga mo ditšherubeng ya ya kwa serepoding sa ntlo, mme ntlo ka iketlo ya tlala leru,+ mme lolwapa lo ne lo tletse phatsimo ya kgalalelo ya ga Jehofa.  Mme modumo wa diphuka tsa ditšheruba+ o ne wa ikutlwatsa kwa lolwapeng lo lo kafa ntle, jaaka modumo wa Modimo Mothatayotlhe fa a bua.+  Mme ga diragala gore, fa a laela monna yo o apereng leloba, a re: “Tsaya molelo fa gare ga maotwana a a dikologang, fa gare ga ditšheruba,” a tsena a ema fa thoko ga leotwana.  Foo tšheruba ya ntsha seatla sa yone fa gare ga ditšheruba ya se isa kwa molelong+ o o neng o le fa gare ga ditšheruba+ mme ya o tsaya ya o tsenya mo magofing a diatla tsa yo o apereng leloba,+ yo jaanong a neng a o tsaya mme a tswa.  Mme go ne ga bonwa mo ditšherubeng setshwano sa seatla sa motho wa mo lefatsheng kafa tlase ga diphuka tsa tsone.+  Mme ka tswelela ka leba, mme bona! go ne go na le maotwana a le manè fa thoko ga ditšheruba, leotwana le le lengwe fa thoko ga tšheruba e le nngwe le leotwana le le lengwe fa thoko ga tšheruba e nngwe,+ mme ponalo ya maotwana e ne e tshwana le go tsabakela ga leje la kerusolete. 10  Mme fa e le ponalo ya one, ka bonè jwa one a ne a na le setshwano se le sengwe fela, fela jaaka fa leotwana le le mo teng ga leotwana.+ 11  Fa a tsamaya, a ne a ya kwa matlhakoreng a one a manè. A ne a sa fapoge fa a tsamaya, ka gonne kwa tlhogo e neng e leba gone, a ne a e sala morago. A ne a sa fapoge fa a tsamaya.+ 12  Nama yotlhe ya tsone le mekwatla ya tsone le diatla tsa tsone le diphuka tsa tsone le maotwana a ne a tletse matlho gotlhe fela.+ Ka bonè jwa tsone di ne di na le maotwana a tsone. 13  Fa e le maotwana one, go ne ga tlhaelediwa jaana kwa go one mo ditsebeng tsa me, “Lona maotwana a a dikologang!” 14  Mme nngwe le nngwe e ne e na le difatlhego di le nnè.+ Sefatlhego sa ntlha e ne e le sefatlhego sa tšheruba, sefatlhego sa bobedi e le sefatlhego sa motho wa mo lefatsheng,+ sa boraro e le sefatlhego sa tau, mme sa bonè e le sefatlhego sa ntsu.+ 15  Ditšheruba di ne di tle di nanoge+—e ne e le sone sebopiwa se se tshelang se ke neng ke se bone kwa nokeng ya Kebare+ 16  mme fa ditšheruba di ne di tsamaya, maotwana a ne a tsamaya fa thoko ga tsone;+ mme fa ditšheruba di ne di tsholetsa diphuka tsa tsone gore di nne kwa godimo ga lefatshe, maotwana a ne a sa fapoge, one ka boone a sa tswe fa thoko ga tsone.+ 17  Fa di ema, a ne a ema; mme fa di tlhatloga,+ a ne a tlhatloga le tsone, gonne moya wa sebopiwa se se tshelang o ne o le mo go one.+ 18  Mme kgalalelo+ ya ga Jehofa ya tswa mo godimo ga serepodi sa ntlo mme ya ema mo godimo ga ditšheruba.+ 19  Mme ditšheruba jaanong tsa tsholetsa diphuka tsa tsone mme tsa tlhatloga go tswa fa fatshe+ fa pele ga matlho a me. Fa di tsamaya, maotwana le one a ne a le gaufi fela fa thoko ga tsone; mme tsa simolola go ema kwa botsenong jo bo kwa botlhaba jwa kgoro ya ntlo ya ga Jehofa, mme kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e ne e le mo godimo ga tsone, go tswa kwa godimo. 20  Seno ke sebopiwa se se tshelang+ se ke neng ke se bone kafa tlase ga Modimo wa Iseraele kwa nokeng ya Kebare,+ mo ke neng ka itse gore e ne e le ditšheruba. 21  Mme fa e le tse nnè tseno, nngwe le nngwe e ne e na le difatlhego di le nnè+ e bile nngwe le nngwe e na le diphuka tse nnè, mme setshwano sa diatla tsa motho wa mo lefatsheng se ne se le kafa tlase ga diphuka tsa tsone. 22  Mme fa e le setshwano sa difatlhego tsa tsone, e ne e le tsone tota+ difatlhego tse ke neng ke bone ponalo ya tsone fa nokeng ya Kebare. Di ne di tsamaya sengwe le sengwe se ya kwa pele se tlhamaletse.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase