Pesalema 78:1-72

Masekile. Ya ga Asafe.+ 78  A ko lo sekegele molao+ wa me tsebe, lona batho ba me;Sekegelang mafoko a molomo+ wa me tsebe.   Ke tla bula molomo wa me ka polelo ya seane;+Ke tla bua thata ka dithamalakane tsa bogologolo,+   Tse re di utlwileng le tse re di itseng,+Le tse borraarona ba di re boleletseng;+   Tse re sa di fitlheleng bomorwaabone,+Tse re di bolelelang le kokomana e e tlang,+Dipako tsa ga Jehofa le nonofo ya gagwe+Le dilo tsa gagwe tse di gakgamatsang tse a di dirileng.+   Mme a tlisa kgakololo mo go Jakobe,+A tlhoma molao mo Iseraele,+Dilo tse a di laetseng borraaronamogologolwane,+Gore ba di itsise bomorwaabone;+   Gore kokomana e e tlang, barwa ba ba neng ba tla tsholwa, ba tle ba di itse,+Gore ba tle ba eme ba di bolelele bomorwaabone,+   Le gore ba tle ba beye tshepo ya bone mo Modimong+Ba se ka ba lebala ditiro tsa Modimo+ mme ba boloke ditaelo+ tsa gagwe.   Mme ba se ka ba nna jaaka borraabonemogologolwane,+Kokomana e e tlhogoethata le e e botsuolodi,+Kokomana e e neng e sa baakanya pelo+ ya yoneLe e moya wa yone o neng o sa ikanyege mo Modimong.+  Bomorwa Eferaime, le fa e le bahudi ba bora ba ba tlhometseng,+Ba ne ba boa mo letsatsing la tlhabano.+ 10  Ga ba a ka ba boloka kgolagano ya Modimo,+Mme ba ganne go tsamaya mo molaong wa gagwe.+ 11  Gape ba ne ba simolola go lebala ditiro tsa gagwe+Le ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang tse a dirileng gore ba di bone.+ 12  O ne a dirile ka tsela e e gakgamatsang+ fa pele ga borraabonemogologolwaneMo lefatsheng la Egepeto,+ naga ya Soane.+ 13  O ne a kgaoganya lewatle, gore ba tle ba kgabaganye,+Mme a dira gore metsi a eme jaaka letamo.+ 14  A ba etelela pele ka leru motshegare+Le ka lesedi la molelo+ bosigo jotlhe. 15  A fatola mafika mo nageng,+Gore a tle a ba nose thata fela jaaka madiba a a boteng a metsi.+ 16  Mme a ntsha melatswana mo lefikeng le legolo+A dira gore metsi a fologe jaaka dinoka.+ 17  Ba ne ba nna ba tswelela pele ba mo leofela+Ka go tsuologela Mogodimodimo mo kgaolong e e se nang metsi;+ 18  Ba leka Modimo mo pelong+ ya boneKa go kopela moya wa bone sengwe sa go ja.+ 19  Ka jalo ba simolola go bua kgatlhanong le Modimo.+Ba re: “A Modimo o kgona go rulaganya tafole mo nageng?”+ 20  Bona! O iteile lefika+Gore metsi a elele le melatswana e e phothoselang e rwalelele.+“A o kgona le go naya senkgwe,+Kgotsa a o ka baakanyetsa batho ba gagwe dijo?”+ 21  Ke lone lebaka le Jehofa a neng a utlwa mme a shakgala;+Mme molelo wa tukisediwa Jakobe,+Le bogale jwa tlhatloga kgatlhanong le Iseraele.+ 22  Gonne ga ba a ka ba dumela mo Modimong,+Mme ga ba a ka ba ikanya poloko ya gagwe.+ 23  Mme a laela magodimo a a maru kwa godimo,A bula dikgoro tsa legodimo.+ 24  Mme a nna a ba nesetsa mana gore ba je,+A ba naya dijo tsa ditlhaka tsa legodimo.+ 25  Batho ba a ja senkgwe sa ba ba maatla;+A ba romelela dijo gore ba kgore.+ 26  A dira gore phefo ya botlhaba e tsoge kwa magodimong+Mme a dira gore phefo ya borwa e foke ka nonofo ya gagwe.+ 27  Mme a dira gore ditlamedi di ba nele fela jaaka lorole,+Le dibopiwa tse di fofang fela jaaka moshawa wa mawatle.+ 28  A nna a dira gore di we mo gare ga bothibelelo+ jwa gagwe,Go dikologa metlaagana+ ya gagwe. 29  Ba ja ba kgora thata,+Mme a ba tlisetsa se ba neng ba se eletsa.+ 30  Ba ne ba sa fapoga keletso ya bone,Fa dijo tsa bone di ne di sa ntse di le mo molomong+ wa bone, 31  Fa tšhakgalo ya Modimo e ba tlela.+Mme a bolaya ba ba thata mo gare ga bone;+Mme a phutlhamisa makau a Iseraele. 32  Go sa kgathalesege seno sotlhe ba tswelela pele ba leofa+Mme ba se ka ba dumela mo ditirong tsa gagwe tse di gakgamatsang.+ 33  Ka jalo a fedisa malatsi a bone jaaka e kete ke moya o o hemelwang kwa ntle,+Le dingwaga tsa bone ka pheretlhego. 34  Nako le nako fa a ba bolaya, ba ne ba mmotsa,+Mme ba boa ba batla Modimo.+ 35  Mme ba gakologelwa gore Modimo e ne e le Lefika+ la bone,Le gore Modimo Mogodimodimo e ne e le Mmusolosi wa bone.+ 36  Mme ba leka go mo tsietsa ka molomo+ wa bone;Ba leka go mo aketsa+ ka loleme lwa bone. 37  Mme pelo ya bone e ne e sa nitama mo go ene;+Mme ga ba a ka ba ikanyega mo kgolaganong+ ya gagwe. 38  Mme o ne a le kutlwelobotlhoko;+ o ne a bipa tlolo+ mme a sa tlise tshenyo.+O ne a busa bogale+ jwa gagwe ka makgetlo a le mantsi,Mme o ne a sa kuruse tšararego ya gagwe yotlhe. 39  A nna a gakologelwa gore ba ne ba le nama,+Gore moya o a tswa mme ga o boe.+ 40  A bo ba ne ba mo tsuologela gantsi jang kwa nageng,+Ba ne ba mo utlwisa botlhoko mo sekakeng!+ 41  Mme gangwe le gape ba ne ba leka Modimo,+Ba ne ba utlwisa Moitshepi wa Iseraele botlhoko.+ 42  Ga ba a ka ba gakologelwa seatla sa gagwe,+Letsatsi le a neng a ba golola mo mmabeng+ ka lone, 43  Kafa a neng a baya ditshupo tsa gagwe mo Egepeto ka teng+Le dikgakgamatso tsa gagwe mo nageng ya Soane;+ 44  Le kafa a neng a fetola mesele+ ya bone ya Nile madi ka teng,Mo ba neng ba sa kgone go nwa mo melatswaneng+ ya bone. 45  A ba romelela diboba, gore di ba je;+Le digogwane, gore di ba senye.+ 46  A naya mafele kungo ya bone,Le tsie+ se ba se dirileng ka natla. 47  A bolaya mofine wa bone ka sefako+Le ditlhare tsa bone tsa mosikamore ka sefako.+ 48  A naya sefako+ dipelesa tsa boneLe diruiwa tsa bone a di naya letshoroma le legolo. 49  A romela bogale jwa gagwe jo bo tukang+ mo go bone,Tšhakgalo le katlholo le matshwenyego,+Barongwa ba baengele ba ba tlisang masetlapelo.+ 50  A baakanyetsa bogale+ jwa gagwe tselana.A se ka a thibela moya wa bone mo losong;Mme a neela bolwetse jwa leroborobo+ botshelo jwa bone. 51  La bofelo a kgemetha maitibolo otlhe mo Egepeto,+Tshimologo ya maatla a bone a go tshola mo megopeng ya ga Hame.+ 52  Morago ga moo a dira gore batho ba gagwe ba tsamaye fela jaaka letsomane,+Mme a ba tsamaisa jaaka motlhape mo nageng.+ 53  A nna a ba goga ka polokesego, mme ga ba a ka ba boifa;+Mme lewatle le ne la bipa baba ba bone.+ 54  A ba tlisa mo karolong ya gagwe ya naga e e boitshepo,+Kgaolo eno e e dithaba e seatla sa gagwe sa moja se e tsereng.+ 55  Mme o ne a leleka ditšhaba+ ka bonya ka bonya ka ntlha ya bone,Mme a ba abela boswa+ ka thapo e e lekanyang,Mo a neng a dira gore ditso tsa Iseraele di age mo magaeng a tsone.+ 56  Mme ba simolola go leka le go tsuologela Modimo Mogodimodimo,+Mme ba se ka ba boloka dikgakololo tsa gagwe.+ 57  Mme gape ba ne ba nna ba boela morago le go dira ka boferefere jaaka borraabonemogologolwane;+Ba ne ba retologa jaaka bora jo bo bofologileng.+ 58  Ba nna ba mo kgopisa ka mafelo a bone a a kwa godimo,+Ba nna ba mo tlhotlheletsa gore a fufege ka ditshwantsho tsa bone tse di betlilweng.+ 59  Modimo a utlwa+ mme a shakgala,+Mme wa nyatsa Iseraele fela thata.+ 60  La bofelo a latlha motlaagana wa Shilo,+Mogope o a neng a nna mo go one mo gare ga batho ba mo lefatsheng.+ 61  O ne a isa maatla a gagwe botshwarwa+Le bontle jwa gagwe a bo tsenya mo seatleng sa mmaba.+ 62  Mme a nna a neelela batho ba gagwe tšhaka,+A shakgalela+ boswa jwa gagwe. 63  Makau a gagwe a ne a jewa ke molelo,Mme makgarebane a gagwe a se ka a bakwa.+ 64  Fa e le baperesiti ba gagwe, ba ne ba wa ka tšhaka,+Mme batlholagadi ba bone ba se ka ba lela.+ 65  Foo Jehofa a simolola go tsoga jaaka e kete mo borokong,+Jaaka motho yo o thata a tlhapogelwa ke beine.+ 66  Mme a kgemetha baba ba gagwe go tswa kafa morago;+A ba naya kgobo ya bosakhutleng.+ 67  A gana mogope wa ga Josefa;+A se ka a tlhopha lotso lwa Eferaime.+ 68  Mme a tlhopha lotso lwa Juda,+Thaba ya Siona, e a neng a e rata.+ 69  A simolola go aga lefelo la gagwe le le boitshepo go tshwana le bogodimo,+Jaaka lefatshe le a le thaileng ka bosakhutleng.+ 70  Ka jalo a tlhopha Dafide motlhanka wa gagwe+A mo ntsha mo masakeng a letsomane.+ 71  Gore a se ka a sala morago tse di namagadi tse di amusang+A mo tlisa gore e nne modisa wa batho ba gagwe Jakobe+Le wa Iseraele boswa jwa gagwe.+ 72  Mme a simolola go ba disa kafa bothokgaming jwa pelo ya gagwe,+A simolola go ba etelela pele ka botswerere jwa diatla tsa gagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase