Pesalema 18:1-50

Go mokaedi. Ya motlhanka wa ga Jehofa, ya ga Dafide, yo o neng a bua le Jehofa mafoko a pina eno mo letsatsing le Jehofa a neng a mo golotse mo seatleng sa baba ba gagwe botlhe le mo seatleng sa ga Saulo.+ Mme a re: 18  Ke tla go rata, wena Jehofa nonofo+ ya me.   Jehofa ke lefika la me le legolo le kago ya me e e thata le Mofalotsi wa me.+Modimo wa me ke lefika la me. Ke tla tshabela+ kwa go ene,Thebe ya me le lonaka lwa me lwa poloko, bogodimo jwa me jo bo sireletsegileng.+   Ke tla bitsa Yo o tshwanetseng go bakwa, Jehofa,+Mme ke tla bolokwa mo babeng ba me.+   Megala ya loso e ne e ntikanyeditse;+Merwalela e e elelang ya banna ba ba se nang molemo wa sepe le yone e ne e ntse e ntshosa.+   Megala ya Sheole e ne e ntikanyeditse;+Diru tsa loso di ne tsa lebana le nna.+   Mo matshwenyegong a me ke ne ka nna ka bitsa Jehofa,Ke ne ka nna ka goela kwa Modimong wa me ke kopa thuso.+Mme o ne a utlwa lentswe la me go tswa mo tempeleng+ ya gagwe,Go goa ga me fa pele ga gagwe ke kopa thuso go ne ga tla mo ditsebeng+ tsa gagwe.   Mme lefatshe le ne la simolola go tshikinyega le go reketla,+Metheo ya dithaba e ne ya fuduega,+Mme ya nna ya kgotlhokgotshega ka gonne o ne a galefisitswe.+   Mosi o ne wa tlhatloga mo marobeng a dinko tsa gagwe, le molelo o o tswang mo molomong wa gagwe o ne wa nna wa laila;+Magala a ne a tuka go tswa mo go ene.   O ne a oba magodimo mme a fologa.+Mme letobo le lentshontsho le ne le le kafa tlase ga dinao tsa gagwe. 10  O ne a tla a palame tšheruba a tla a fofa,+A tla a ragoga ka diphuka tsa moya.+ 11  Foo a dira gore lefifi e nne lefelo la gagwe la go iphitlha,+Go mo dikologa jaaka loobo lwa gagwe,Metsi a a lefifi, maru a a kwenneng.+ 12  Go ne go na le maru a gagwe a a neng a feta a tswa mo teng ga phatsimo e e fa pele ga gagwe,+Sefako le magala a a tukang a molelo.+ 13  Jehofa o ne a simolola go duma+ jaaka maru kwa magodimong,Mme Mogodimodimo o ne a simolola go ntsha lentswe la gagwe,+Sefako le magala a a tukang a molelo. 14  Mme a nna a romela metswi ya gagwe, gore a ba gasamise;+A ntsha magadima, gore a ba tlhakanye tlhogo.+ 15  Mme melatswana ya metsi ya bonala,+Le metheo ya naga e e ungwang ya bipologa+Ka ntlha ya kgalemo ya gago, wena Jehofa, fa mohemo wa maroba a dinko+ tsa gago o tsubutla. 16  O ne a roma a le kwa godimo, o ne a ntsaya,+O ne a ntshomola mo metsing a mantsi.+ 17  O ne a nkgolola mo mmabeng wa me yo o nonofileng,+Le mo go ba ba ntlhoileng; ka gonne ba ne ba nonofile go mpheta.+ 18  Ba ne ba nna ba lebana le nna mo letsatsing la matlhotlhapelo+ a me,Mme Jehofa a nna jaaka setshegetso+ sa me. 19  Mme o ne a nketshetsa mo lefelong le le atlhameng;+O ne a nnamola, ka gonne o ne a nkgatlhegela.+ 20  Jehofa o ntuela kafa tshiamong+ ya me;O ntuela kafa bophepeng jwa diatla tsa me.+ 21  Gonne ke bolokile ditsela tsa ga Jehofa,+Mme ga ke a tswa mo Modimong wa me ka boikepo.+ 22  Gonne ditshwetso tsa gagwe tsotlhe tsa boatlhodi di fa pele ga me,+Mme melao ya gagwe ga nkitla ke e tlosa mo go nna.+ 23  Mme ke tla itshupa ke se na molato mo go ene,+Mme ke tla ithiba mo tlolong.+ 24  Mme a Jehofa a ntuele kafa tshiamong ya me,+Kafa bophepeng jwa diatla tsa me fa pele ga matlho a gagwe.+ 25  O tla dira ka boikanyegi le motho yo o ikanyegang;+O tla dirisana le motho yo o se nang molato, yo o nonofileng ka go tlhoka molato;+ 26  Mo go yo o nnang a le phepa o tla itshupa o le phepa;+Mme mo go yo o sokameng o tla itshupa o le lesoko;+ 27  Ka gonne o tla boloka batho ba ba bogisitsweng;+Mme o tla kokobetsa matlho a a mabela.+ 28  Gonne o tla tshuba lobone lwa me, wena Jehofa;+Modimo wa me o tla dira gore lefifi la me le phatsime.+ 29  Gonne ka wena nka siana ka tsogologela setlhopha sa dinokwane;+E bile ka Modimo wa me nka palama lobota.+ 30  Fa e le Modimo wa boammaaruri ene, tsela ya gagwe e itekanetse;+Lefoko la ga Jehofa ke le le itshekisitsweng.+Ke thebe mo go botlhe ba ba tshabelang mo go ene.+ 31  Gonne Modimo ke mang kwantle ga ga Jehofa?+Mme lefika ke mang fa e se Modimo+ wa rona? 32  Modimo wa boammaaruri ke Yo o nkgatlhang thata ka maatla a botlhaga,+Mme o tla dira gore tsela ya me e itekanele,+ 33  A dire gore dinao tsa me di nne jaaka tsa dikgama tse ditonanyana,+Mme o dira gore ke nne ke eme mo mafelong a a kwa godimo mo go nna.+ 34  O rutela diatla tsa me ntwa,+Mme mabogo a me a obile bora jwa kgotlho.+ 35  Mme o tla nnaya thebe ya gago ya poloko,+Mme seatla sa gago sa moja se tla ntshegetsa,+Mme boikokobetso jwa gago bo tla ntira mogolo.+ 36  O tla direla dikgato tsa me bonno jo bogolo sentle kafa tlase ga me,+Mme magwejana a me ruri ga a kitla a kgwetlha.+ 37  Ke tla latelela baba ba me mme ke ba tshware;Mme ga nkitla ke boa go fitlha ba fedisitswe.+ 38  Ke tla ba thubaganya gore ba se ka ba kgona go ema;+Ba tla wela kafa tlase ga dinao tsa me.+ 39  Mme o tla nkgatlha ka maatla a botlhaga go ya ntweng;O tla dira gore ba ba ntsogologelang ba phutlhame kafa tlase ga me.+ 40  Mme fa e le baba ba me, ruri o tla nnaya bokafamorago jwa molala wa bone;+Mme fa e le ba ba ntlhoileng thata, ke tla ba didimatsa.+ 41  Ba goa ba kopa thuso, mme ga go na mmoloki,+Ba goela kwa go Jehofa, mme tota ga a ba arabe.+ 42  Mme ke tla ba thuga boleta jaaka lorole fa pele ga phefo;+Ke tla ba tsholola jaaka loraga lwa mebila.+ 43  O tla mphalotsa mo go tshwayeng diphoso ga batho.+O tla ntlhoma go nna tlhogo ya ditšhaba.+Batho ba ke iseng nke ke ba itse—ba tla ntirela.+ 44  Ka magatwe fela ba tla nkutlwa;+Batswakwa ka bobone ba tla tla ba ikokobetsa mo go nna.+ 45  Batswakwa ka bobone ba tla nyelela,Mme ba tla tswa mo dithakong tsa bone tsa phemelo+ ba roroma. 46  Jehofa o a tshela, + mme a go bakwe Lefika+ la me,Mme a Modimo wa poloko ya me a godisiwe.+ 47  Modimo wa boammaaruri ke Monei wa ditiro tsa pusoloso mo go nna;+Mme o fenya ditšhaba tse di kafa tlase ga me.+ 48  O mphalotsa mo babeng ba me ba ba galefileng;+O tla ntsholeletsa kwa godimo ga ba ba ntsogologelang,+O tla nkgolola mo mothong wa thubakanyo.+ 49  Ke gone ka moo ke tla go bakang mo gare ga ditšhaba, wena Jehofa,+Mme ke tla leletsa leina la gago pina.+ 50  O direla kgosi+ ya gagwe ditiro tse dikgolo tsa polokoLe go direla motlodiwa wa gagwe bopelonomi jwa lorato,+A direla Dafide le losika lwa gagwe ka bosakhutleng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase