Pesalema 119:1-176

119  Go itumela ba ba se nang molato mo tseleng ya bone,+Ba ba tsamayang mo molaong wa ga Jehofa.+   Go itumela ba ba bolokang dikgakololo tsa gagwe;+Ba nna ba mmatla ka pelo yotlhe.+   Tota ga ba a dira tshiamololo epe.+Ba tsamaile mo ditseleng tsa gagwe.+   O ntshitse ditaelo tsa gago ka taolo+Gore di bolokwe ka kelotlhoko.+   Oo, e kete ditsela tsa me di ka bo di tlhomamisitswe ka thata+Gore ke boloke melao ya gago!+   Foo ke ne nka se tlhabiwe ke ditlhong,+Fa ke leba ditaelo+ tsa gago tsotlhe.   Ke tla go baka ka pelo e e thokgameng,+Fa ke ithuta ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi tse di siameng.+   Ke nna ke boloka melao ya gago.+O se ka wa ntlogela gotlhelele.+ ב [Behth]   Lekau+ le tla ntlafatsa tselana ya lone jang?Ka go nna le itebeletse kafa lefokong la gago.+  10  Ke go batlile ka pelo ya me yotlhe.+O se ka wa dira gore ke fapoge ditaelo+ tsa gago.  11  Ke bolokile lefoko la gago mo pelong ya me,+Gore ke se ka ka go leofela.+  12  Go bakwa wena, wena Jehofa.Nthute melao ya gago.+  13  Ka dipounama tsa me ke boletse+Ditshwetso tsotlhe tsa boatlhodi tsa molomo wa gago.+  14  Ke ile ka itumela+ mo tseleng ya dikgakololo tsa gago,Fela jaaka mo dilong tse dingwe tsotlhe tse di tlhwatlhwakgolo.+  15  Ke tla tlhatlhanya ka ditaelo tsa gago,+Mme ke tla leba ditselana tsa gago.+  16  Ke tla bontsha go rata melao ya gago.+Ga nkitla ke lebala lefoko la gago.+ ג [Giʹmel]  17  Direla motlhanka wa gago ka tsela e e tshwanetseng, gore ke tshele+Le gore ke boloke lefoko la gago.+  18  Bipolola matlho a me, gore ke lebe+Dilo tse di gakgamatsang tse di tswang mo molaong wa gago.+  19  Ke moagi fela wa moeng mo lefatsheng.+O se ka wa mphitlhela ditaolo tsa gago.+  20  Moya wa me o gateletswe ke go tlhologelelwa+Ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi nako yotlhe.+  21  O kgalemetse ba ba boikgodiso ba ba hutsitsweng,+Ba ba fapogang ditaelo+ tsa gago.  22  Pitika kgobo le lenyatso go tswa mo go nna,+Gonne ke bolokile dikgakololo+ tsa gago.  23  Le dikgosana di ntse; di buile mmogo kgatlhanong le nna.+Fa e le motlhanka wa gago, o tlhatlhanya ka melao+ ya gago.  24  Gape, ke rata dikgakololo tsa gago,+Jaaka banna ba ba nkgakololang.+ ד [Daʹleth]  25  Moya wa me o ntse o ngaparetse lorole.+Mpoloke ke tshela kafa lefokong la gago.+  26  Ke boletse ditsela tsa me, gore o nkarabe.+Nthute melao ya gago.+  27  Dira gore ke tlhaloganye tsela ya ditaelo tsa gago,+Gore ke tle ke tlhatlhanye ka ditiro tsa gago tse di gakgamatsang.+  28  Moya wa me o ntse o tlhorega boroko ka ntlha ya khutsafalo.+Ntsholetsa kafa lefokong la gago.+  29  Tlosa le tsela ya maaka+ mo go nna,Mme o nkamogele ka molao wa gago.+  30  Ke tlhophile tsela ya boikanyegi.+Ke bone ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi di tshwanela.+  31  Ke ngaparetse dikgakololo+ tsa gago.Ao tlhe Jehofa, o se ka wa ntlhabisa ditlhong.+  32  Ke tla siana mo tseleng ya ditaelo+ tsa gago,Ka gonne o dira gore pelo ya me e nne le sebaka.+ ה [Heʼ]  33  Nthute tsela ya melao ya gago, tlhe Jehofa,+Gore ke e boloke go ya bofelong.+  34  Ntira gore ke tlhaloganye, gore ke tle ke boloke molao+ wa gagoLe gore ke o boloke ka pelo yotlhe.+  35  Ntira gore ke gate mo tselaneng ya ditaelo tsa gago,+Gonne e nnatefeletse.+  36  Retololela pelo ya me mo dikgakololong tsa gago,+E seng mo dipoelong.+  37  Dira gore matlho a me a fete a sa bona se se se nang mosola;+Mpoloke ke tshela mo tseleng ya gago.+  38  Diragatsa lefoko la gago mo motlhankeng wa gago+Le le dirang gore o boifiwe.+  39  Dira gore kgobo ya me e fete, e ke ntseng ke e tshaba,+Gonne ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi di molemo.+  40  Bona! Ke tlhologeletswe ditaelo+ tsa gago.Mpoloka ke tshela mo tshiamong ya gago.+ ו [Waw]  41  Mme e kete bopelonomi jwa gago jwa lorato bo ka tla mo go nna, tlhe Jehofa,+Poloko ya gago kafa lefokong la gago,+  42  Gore ke tle ke arabe ka lefoko ene yo o nkgobang,+Gonne ke ikantse lefoko la gago.+  43  Mme o se ka wa tlosa gotlhelele lefoko la boammaaruri mo molomong wa me,+Gonne ke letetse tshwetso ya gago ya boatlhodi.+  44  Mme ke tla boloka molao wa gago ka metlha,+Ka bosakhutleng, le ka bosaengkae.+  45  Mme ke tla tsamayatsamaya mo lefelong le le atlhameng,+Gonne ke batlile ditaelo tsa gago.+  46  Gape ke tla bua kaga dikgakololo tsa gago fa pele ga dikgosi,+Mme ga nkitla ke tlhabiwa ke ditlhong.+  47  Mme ke tla bontsha go rata ditaelo+ tsa gagoTse ke di ratileng.+  48  Mme ke tla tsholeletsa diatla tsa me kwa ditaolong tsa gago tse ke di ratileng,+Mme ke tla tlhatlhanya ka melao ya gago.+ ז [Zaʹyin]  49  Gakologelwa lefoko le o le buileng le motlhanka wa gago,+Le o dirileng gore ke le letele.+  50  Eno ke kgomotso ya me mo pogisegong ya me,+Gonne lefoko la gago le mpolokile ke tshela.+  51  Ba ba boikgodiso ba ntshotlile mo go feteletseng.+Ga ke a fapoga molao wa gago.+  52  Ke gakologetswe ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi go tswa bosasimologeng, wena Jehofa,+Mme ke iponela kgomotso.+  53  Ke tshwerwe ke kgakatsego e kgolo ka ntlha ya baikepi,+Ba ba tlogelang molao wa gago.+  54  Melao ya gago e fetogile dipina mo go nna+Mo ntlong ya boagi jwa me jwa boeng.+  55  Ke gakologetswe leina la gago bosigo, wena Jehofa,+Gore ke boloke molao wa gago.+  56  Le seno tota se fetogile sa me,Ka gonne ke bolokile ditaelo tsa gago.+ ח [Chehth]  57  Jehofa ke kabelo ya me;+Ke solofeditse go boloka mafoko a gago.+  58  Ke nolofaditse sefatlhego sa gago ka pelo ya me yotlhe.+Nkutlwele botlhoko ka-fa lefokong la gago.+  59  Ke akantse ka ditsela tsa me,+Gore ke busetse dinao tsa me mo dikgakololong tsa gago.+  60  Ke ne ka itlhaganela, mme ga ke a ka ka diega+Go boloka ditaolo tsa gago.+  61  Megala ya baikepi e ne ya ntikanyetsa.+Molao wa gago ga ke a ka ka o lebala.+  62  Ke a tsoga bosigogare gore ke go ntshetse ditebogo+Ka ntlha ya ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi tse di siameng.+  63  Ke molekane wa botlhe ba ba go boifang,+Le wa ba ba bolokang ditaelo tsa gago.+  64  Bopelonomi jwa gago jwa lorato, wena Jehofa, bo tladitse lefatshe.+Nthute melao ya gago.+ ט [Tehth]  65  O dirisane sentle ruri le motlhanka wa gago,+Wena Jehofa, kafa lefokong la gago.+  66  Nthute se se molemo,+ tlhaloganyo+ le kitso,+Gonne ke bontshitse tumelo+ mo ditaolong tsa gago.  67  Pele ke nna mo pogisegong ke ne ke leofa ka phoso,+Mme jaanong ke bolokile lefoko la gago.+  68  O molemo e bile o dira molemo.+Nthute melao ya gago.+  69  Ba ba boikgodiso ba ntshasitse maaka.+Fa e le nna, ke tla boloka ditaelo tsa gago ka pelo ya me yotlhe.+  70  Pelo ya bone ga e utlwe sepe fela jaaka mafura.+Fa e le nna, ke ntse ke rata molao wa gago.+  71  Go molemo ka nna gore ke bo ke bogisitswe,+Gore ke tle ke ithute melao ya gago.+  72  Molao+ wa molomo wa gago o molemo mo go nna,+Go feta dikapetla di le diketekete tsa gouta le selefera.+ י [Yohdh]  73  Diatla tsa gago di ntirile, mme di ne tsa ntlhomamisa ka thata.+Ntire gore ke tlhaloganye, gore ke tle ke ithute ditaelo tsa gago.+  74  Ba ba go boifang ke ba ba mponang ba bo ba ipela,+Gonne ke letetse lefoko la gago.+  75  Ke itse sentle Jehofa, gore ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi di tshiamo+Le gore o mpogisitse ka boikanyegi.+  76  Tsweetswee a bopelonomi jwa gago jwa lorato bo nkgomotse,+Kafa lefokong le o le rayang motlhanka wa gago.+  77  A mautlwelobotlhoko a gago a tle mo go nna, gore ke nne ke tshela;+Gonne ke rata molao wa gago.+  78  A ba ba boikgodiso ba tlhabiwe ke ditlhong, gonne ba ntsieditse kwantle ga lebaka.+Fa e le nna, ke tlhatlhanya ka ditaelo tsa gago.+  79  A ba ba go boifang ba boele kwa go nna,+Le ba ba itseng dikgakololo tsa gago.+  80  A pelo ya me e itshupe e se na molato mo melaong+ ya gago,Gore ke se ka ka tlhabiwa ke ditlhong.+ כ [Kaph]  81  Moya wa me o tlhologeletswe poloko ya gago;+Ke letetse lefoko la gago.+  82  Matlho a me a tlhologeletswe lefoko la gago,+Fa ke ntse ke re: “O tla nkgomotsa leng?”+  83  Gonne ke setse ke ntse jaaka modutwana+ mo mosing.Ga ke a lebala melao ya gago.+  84  Malatsi a motlhanka wa gago a makae?+O tla diragatsa leng katlholo kgatlhanong le ba ba mpogisang?+  85  Ba ba boikgodiso ba epile mamena gore ba ntshware,+Ba ba sa dumalaneng le molao+ wa gago.  86  Ditaolo tsa gago tsotlhe ke boikanyegi.+Ba mpogisitse kwantle ga lebaka. Nthuse tlhe.+  87  Ka lobakanyana ba ka bo ba mphedisitse mo lefatsheng;+Mme nna ga ke a ka ka tlogela ditaelo+ tsa gago.  88  Mpoloka ke tshela kafa bopelonoming jwa gago jwa lorato,+Gore ke boloke kgakololo ya molomo wa gago.+ ל [Laʹmedh]  89  Ka bosakhutleng, tlhe Jehofa,+Lefoko la gago le emisitswe kwa magodimong.+  90  Boikanyegi jwa gago ke jwa kokomana morago ga kokomana.+O tlhomamisitse lefatshe ka thata, gore le nne le eme.+  91  Di eme kafa ditshwetsong tsa gago tsa boatlhodi go tla go fitlha gompieno,+Gonne tsotlhe ke batlhanka ba gago.+  92  Fa ke ne ke sa rate molao wa gago,+Foo nkabo ke nyeletse mo pogisegong ya me.+  93  Ga nkitla ke lebala ditaelo+ tsa gago ka bosakhutleng,Ka gonne o mpolokile ke tshela ka tsone.+  94  Ke wa gago. Mpoloka tlhe,+Ka gonne ke batlile ditaelo tsa gago.+  95  Baikepi ba ntetetse, gore ba ntshenye.+Ke nna ke itshupa ke etse tlhoko dikgakololo tsa gago.+  96  Ke bone bokhutlo jwa boitekanelo jotlhe.+Taolo ya gago e bophara thata. מ [Mem]  97  A bo ke rata molao+ wa gago jang ne!Ke tlhatlhanya ka one letsatsi lotlhe.+  98  Taolo ya gago e ntira botlhale go feta baba ba me,+Ka gonne ke ya me ka bosakhutleng.+  99  Ke setse ke na le temogo e ntsi go feta barutisi ba me botlhe,+Ka gonne ke tlhatlhanya ka dikgakololo+ tsa gago. 100  Ke itshwara ka tlhaloganyo e kgolwane go feta banna ba bagolwane,+Ka gonne ke bolokile ditaelo tsa gago.+ 101  Ke thibetse dinao tsa me mo tselaneng nngwe le nngwe e e bosula,+Ka boikaelelo jwa gore ke boloke lefoko la gago.+ 102  Ga ke a fapoga mo ditshwetsong tsa gago tsa boatlhodi,+Gonne o ntaile.+ 103  A bo mafoko a gago a nnile boleta jang ne mo magalapeng a me,Go feta tswina ya dinotshe mo molomong wa me!+ 104  Ke itshwara ka tlhaloganyo ka ntlha ya ditaelo tsa gago.+Ke gone ka moo ke tlhoileng tselana nngwe le nngwe ya maaka.+ נ [Nun] 105  Lefoko la gago ke lobone lwa lonao lwa me,+Le lesedi la tsela ya me.+ 106  Ke dirile maikano, mme ke tla a diragatsa,+Gore ke boloke ditshwetso tsa gago tse di siameng tsa boatlhodi.+ 107  Ke bogisitswe thata.+Ao tlhe Jehofa, mpoloka ke tshela kafa lefokong la gago.+ 108  Tsweetswee ipelele ditshupelo tse ke di dirang ka go rata tsa molomo wa me, tlhe Jehofa,+Mme o nthute ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi.+ 109  Moya wa me o mo seatleng sa me ka metlha;+Mme ga ke a lebala molao wa gago.+ 110  Baikepi ba mpeetse serai,+Mme ga ke a fapoga ditaelo+ tsa gago. 111  Ke tsere dikgakololo tsa gago e le thuo ka bosakhutleng,+Gonne ke boitumelo jwa pelo+ ya me. 112  Ke retoloseditse pelo ya me mo go direng melao+ ya gagoKa bosakhutleng, go ya bofelong.+ ס [Saʹmekh] 113  Ke tlhoile ba ba pelopedi,+Mme ke ratile molao+ wa gago. 114  O lefelo la me la go iphitlha le thebe+ ya me.Ke letetse lefoko la gago.+ 115  Tlogang fa go nna, lona badirabosula,+Gore ke boloke ditaelo tsa Modimo wa me.+ 116  Ntshegetsa kafa lefokong la gago, gore ke nne ke tshela,+Mme o se ka wa ntlhabisa ditlhong ka ntlha ya tsholofelo ya me.+ 117  Ntshegetsa, gore ke tle ke bolokwe,+Mme ke tla tlhoma matlho mo melaong ya gago ka metlha.+ 118  O kgaphetse kgakala botlhe ba ba fapogang mo melaong+ ya gago;Gonne tsietso ya bone ke maaka.+ 119  O dirile gore baikepi botlhe ba lefatshe ba kgaotse+ jaaka manyelo.Ka jalo ke ratile dikgakololo+ tsa gago. 120  Nama ya me e nnile le go tsitsibana ka ntlha ya go go boifa;+Mme ke ntse ke boifa ka ntlha ya ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi.+ ע [ʽAʹyin] 121  Ke diragaditse katlholo le tshiamo.+Ako o se ka wa ntlogelela ba ba ntsietsang!+ 122  Nna moemedi wa motlhanka wa gago ka ntlha ya se se molemo.+A ba ba ikgodisang ba se ka ba ntsietsa.+ 123  Matlho a me a tlhologeletswe poloko ya gago+Le lefoko+ la gago le le siameng. 124  Direla motlhanka wa gago kafa bopelonoming jwa gago jwa lorato,+Mme o nthute melao+ ya gago. 125  Ke motlhanka wa gago.+ Ntira gore ke tlhaloganye,+Gore ke tle ke itse dikgakololo+ tsa gago. 126  Ke nako ya gore Jehofa a tseye kgato.+Ba tlodile molao wa gago.+ 127  Ke gone ka moo ke ratileng ditaelo+ tsa gagoGo feta gouta, le eleng gouta e e itshekileng.+ 128  Ke gone ka moo ke tsereng ditaelo tsotlhe kaga dilo tsotlhe di siame;+Ke tlhoile tselana nngwe le nngwe ya maaka.+ פ [Peʼ] 129  Dikgakololo tsa gago di molemo thata.+Ke gone ka moo moya wa me o di bolokileng.+ 130  Go lotlega mafoko a gago go naya lesedi,+Go dira gore yo o se nang maitemogelo a tlhaloganye.+ 131  Ke butse molomo wa me thata, gore ke tle ke hemaheme,Ka gonne ke tlhologeletswe ditaelo+ tsa gago. 132  Retologela kwa go nna o mpontshe kutlwelobotlhoko,+Kafa tshwetsong ya gago ya boatlhodi mo go ba ba ratang leina la gago.+ 133  Tlhomamisa dikgato tsa me ka thata mo lefokong la gago,+Mme a ke se ka ka gatelelwa ke mofuta ope wa selo se se utlwisang botlhoko.+ 134  Nkgolola mo motsietsing ope fela wa batho,+Mme ke tla boloka ditaelo+ tsa gago. 135  Dira gore sefatlhego sa gago se phatsimele motlhanka wa gago,+Mme o nthute melao+ ya gago. 136  Melatswana ya metsi e eletse mo matlhong a me+Ka gonne ga ba a boloka molao+ wa gago. צ [Tsa·dhehʹ] 137  O siame, wena Jehofa,+Le ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi di thokgame.+ 138  O laotse dikgakololo+ tsa gago ka tshiamoLe ka boikanyegi jo bo kwa godimo.+ 139  Tlhoafalo ya me e mpheditse,+Ka gonne baba ba me ba lebetse mafoko a gago.+ 140  Lefoko la gago le itshekile fela thata,+Le motlhanka wa gago o a le rata.+ 141  Ga ke sepe e bile ke a nyatsega.+Ga ke a lebala ditaelo+ tsa gago. 142  Tshiamo ya gago ke tshiamo ya bosakhutleng,+Mme molao wa gago ke boammaaruri.+ 143  Ke ne ka tlelwa ke matshwenyego le mathata.+Ke ne ke rata ditaelo+ tsa gago. 144  Tshiamo ya dikgakololo tsa gago ke ya bosakhutleng.+Ntira gore ke tlhaloganye, gore ke nne ke tshela.+ ק [Qohph] 145  Ke biditse ka pelo+ ya me yotlhe. Nkaraba, tlhe Jehofa.+Ke tla boloka melao+ ya gago. 146  Ke go biditse. Mpoloka tlhe!+Mme ke tla boloka dikgakololo+ tsa gago. 147  Ke phaketse ka makuku a moso,+ gore ke tle ke goe ke kopa thuso.+Ke letetse mafoko a gago.+ 148  Matlho a me a ntse a le kwa pele ga ditebelo tsa bosigo,+Gore ke tlhatlhanye ka lefoko la gago.+ 149  A ko o utlwe lentswe la me kafa bopelonoming jwa gago jwa lorato.+Ao tlhe Jehofa, mpoloka ke tshela kafa tshwetsong ya gago ya boatlhodi.+ 150  Ba ba latelelang boitshwaro jo bo repileng+ ba atametse;Ba katogetse kgakala le molao+ wa gago. 151  O gaufi, wena Jehofa,+Mme ditaolo tsa gago tsotlhe di boammaaruri.+ 152  Ke sale ke itse dingwe tsa dikgakololo+ tsa gago go tswa bogologolong,Gonne o di thaile go ya bosakhutleng.+ ר [Rehsh] 153  A ko o bone pogisego ya me, o nnamole;+Gonne ga ke a lebala molao+ wa gago. 154  A ko o sekaseke kgetsi ya me ya molao o nkgolole;+Mpoloka ke tshela tumalanong le lefoko+ la gago. 155  Poloko e kgakala le baikepi,+Gonne ga ba a batla melao+ ya gago. 156  Mautlwelobotlhoko a gago a mantsi, wena Jehofa.+A ko o mpoloke ke tshela, kafa ditshwetsong tsa gago tsa boatlhodi.+ 157  Babogisi ba me le baba ba me ba bantsi.+Ga ke a fapoga mo dikgakololong tsa gago.+ 158  Ke bone ba ba dirang ka boferefere,+E bile ke utlwa ke na le kilo, ka gonne ga ba a boloka lefoko la gago.+ 159  Bona tlhe gore ke ratile ditaelo+ tsa gago.Ao tlhe Jehofa, mpoloka ke tshela kafa bopelonoming jwa gago jwa lorato.+ 160  Moko wa lefoko la gago ke boammaaruri,+Mme tshwetso nngwe le nngwe ya gago e e siameng ya boatlhodi ke ya bosakhutleng.+ ש [Sin] kgotsa [Shin] 161  Dikgosana ka botsone di mpogisitse go se na lebaka,+Mme pelo ya me e ntse e boifa mafoko a gago.+ 162  Ke itumelela lefoko la gago+Fela jaaka motho a dira fa a bona thopo e ntsi.+ 163  Ke tlhoile maaka,+ mme ke nna ke a tlhoile.+Ke ratile molao+ wa gago. 164  Ke go bakile ga supa mo letsatsing+Ka ntlha ya ditshwetso tsa gago tse di siameng tsa boatlhodi.+ 165  Ba ba ratang molao wa gago ba na le kagiso e ntsi,+Mme ga ba na sekgopi.+ 166  Ke solofetse poloko ya gago, wena Jehofa,+E bile ke dirile ditaelo+ tsa gago. 167  Moya wa me o bolokile dikgakololo+ tsa gago,Mme ke di rata fela thata.+ 168  Ke bolokile ditaelo tsa gago le dikgakololo+ tsa gago,Gonne ditsela tsa me tsotlhe di fa pele ga gago.+ ת [Taw] 169  E kete selelo sa me sa go kopa ka tlhoafalo se ka atamela fa pele ga gago, tlhe Jehofa.+A ko o dire gore ke tlhaloganye, kafa lefokong la gago.+ 170  E kete kopo ya me ya go utlwelwa botlhoko e ka tsena fa pele ga gago.+A ko o nkgolole, kafa lefokong la gago.+ 171  E kete go ka tswa pako mo dipounameng tsa me,+Gonne o nthuta melao+ ya gago. 172  E kete loleme lwa me lo ka opela lefoko la gago,+Gonne ditaolo tsa gago tsotlhe di tshiamo.+ 173  E kete seatla sa gago se ka nthusa,+Ka gonne ke tlhophile ditaelo+ tsa gago. 174  Ke tlhologeletswe poloko ya gago, tlhe Jehofa,+E bile ke rata molao wa gago.+ 175  E kete moya wa me o ka nna o tshela e bile o go baka,+Mme e kete ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi di ka nthusa.+ 176  Ke kgarakgatshegile jaaka nku e e latlhegileng.+ A ko o batle motlhanka wa gago,+Gonne ga ke a lebala ditaelo+ tsa gago.

Dintlha Tse di Kwa Tlase