Pesalema 109:1-31

Go mokaedi. Ya ga Dafide. Pina. 109  Ao tlhe Modimo wa pako ya me,+ o se ka wa didimala.+   Gonne molomo wa moikepi le molomo wa tsietso o mpulegetse.+Ba buile kaga me ka loleme lwa maaka;+   Ba ntikanyeditse ka mafoko a letlhoo,+Ba nna ba tlhabana le nna kwantle ga lebaka.+   Ba nna ba emelelana le nna ka ntlha ya lorato lwa me;+Mme nna ke a rapela.+   Mme ba ntirela bosula mo boemong jwa molemo+Le letlhoo mo boemong jwa lorato lwa me.+   Tlhoma mongwe yo o boikepo kwa godimo ga gagwe,Mme a moganetsi+ a nne a eme kafa seatleng sa gagwe sa moja.   Fa a atlholwa, a a tsamaye jaaka mongwe yo o boikepo;Mme a thapelo ya gagwe e nne boleo.+   A malatsi a gagwe a nne mmalwa;+Tiro ya gagwe ya bolebedi a e tsewe ke mongwe o sele.+   A bomorwawe ba nne basimane ba ba se nang rre+Le mosadi wa gagwe a nne motlholagadi.+ 10  Ruri a bomorwawe ba kgarakgatshege;+Mme ba kope,Ba batle dijo mo mafelong a bone a a kgakgabetseng.+ 11  A yo o adimang ba bangwe madi ka morokotso o montsi thata a beye dirai ka ntlha ya sotlhe se a nang le sone,+Mme a batswakwa+ ba gape matswela a gagwe a go dira ka natla.+ 12  A a se ka a nna le ope yo o mmontshang bopelonomi jwa lorato,+Mme a go se ka ga nna le ope yo o bontshang basimane ba gagwe ba ba se nang rre kutlwelobotlhoko. 13  A ditlogolwana tsa gagwe di fedisiwe.+A leina la bone le phimolwe+ mo kokomaneng e e latelang. 14  A tlolo ya borraagwemogologolwane e gakologelwe ke Jehofa,+Le boleo jwa ga mmaagwe+—a bo se ka jwa phimolwa.+ 15  A ba nne ba le fa pele ga ga Jehofa ka metlha;+Mme a a fedise kgakologelo ya bone mo lefatsheng;+ 16  Ka lebaka la go bo a sa ka a gakologelwa go supa bopelonomi jwa lorato,+Mme a nna a latelela motho yo o bogisiwang le yo o humanegileng+Le yo o kotlomaneng pelo, gore a mmolaye.+ 17  O ne a nna a rata phutso,+ mo e leng gore e ne ya mo tlela;+Mme a se ka a itumedisiwa ke tshegofatso,+Mo e neng ya nna kgakala le ene;+ 18  Mme a apesiwa phutso go nna seaparo sa gagwe.+Ka jalo ya tsena jaaka metsi mo teng ga gagwe+Le jaaka leokwane mo teng ga marapo a gagwe. 19  A mo go ene e itshupe e tshwana le seaparo se a ipipang ka sone+Le jaaka moitlamo o a nnang a ikgatlhile ka one ka metlha.+ 20  Eno ke tuelo e e tswang kwa go Jehofa ya motho yo o emelelanang le nna+Le ya ba ba buang bosula kgatlhanong le moya wa me.+ 21  Mme wena o Jehofa Morena Molaodimogolo.+Dirisana le nna ka ntlha ya leina la gago.+Nkgolola, + ka gonne bopelonomi jwa gago jwa lorato bo molemo. 22  Gonne ke bogisitswe e bile ke humanegile,+Mme pelo ya me e tlhabilwe mo teng ga me.+ 23  Ke patelesega go tsamaya jaaka moriti fa o fela;+Ke tlhotlhorilwe jaaka tsie. 24  Mangole a me a kgwetlhile ka ntlha ya go itima dijo,+Mme nama ya me e bopame, ga e na leokwane lepe.+ 25  Ke fetogile sekgobo+ mo go bone.Ba a mpona—ba simolola go thukutha tlhogo.+ 26  Nthuse, tlhe Jehofa Modimo wa me;+Mpoloke kafa bopelonoming jwa gago jwa lorato.+ 27  Mme a ba itse gore seno ke seatla sa gago;+Gore wena, Jehofa, o go dirile.+ 28  A bone ba bolele phutso,+Mme e kete wena o ka bolela tshegofatso.+Ba nanogile, mme a ba tlhabiwe ke ditlhong,+Mme a motlhanka wa gago a ipele.+ 29  A ba ba emelelanang le nna ba apare ditlhong,+Mme a ba ipipe ka ditlhong tsa bone fela jaaka ka seaparo se se se nang mabogo.+ 30  Ke tla baka Jehofa thata ka molomo wa me,+Mme ke tla mmaka mo gare ga batho ba bantsi.+ 31  Gonne o tla ema kafa seatleng sa moja sa mohumanegi,+Gore a mmoloke mo go ba ba atlholang moya wa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase