Pesalema 107:1-43

(Dipesalema 107 – 150) 107  A ko lo ntshetseng Jehofa ditebogo, gonne o molemo;+Gonne bopelonomi jwa gagwe jwa lorato ke jwa bosakhutleng.+   A ba ba namotsweng ba ga Jehofa ba rialo,+Ba a ba namotseng mo seatleng sa mmaba,+   Le ba a ba phuthileng mmogo go tswa kwa mafatsheng,+Go tswa botlhabatsatsi le go tswa bophirimatsatsi,+Go tswa bokone le go tswa borwa.+   Ba ne ba kgarakgatshega mo nageng,+ mo sekakeng;+Ga ba a ka ba bona tsela epe e e yang kwa motseng o o nniwang.+   Ba ne ba tshwerwe ke tlala, e bile ba nyorilwe;+Moya wa bone wa simolola go koafala mo teng ga bone.+   Mme ba nna ba goela kwa go Jehofa mo matshwenyegong a bone;+A ba golola mo dipitlaganong tse ba leng mo go tsone,+   Mme a dira gore ba tsamaye mo tseleng e e siameng,+Gore ba tle mo motseng o o nniwang.+   A batho ba ke ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya bopelonomi jwa gagwe jwa lorato+Le ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang mo go bomorwa batho.+   Gonne o kgorisitse moya o o omileng;+Le moya o o tshwerweng ke tlala o o kgorisitse ka dilo tse di molemo.+ 10  Go ne go na le ba ba nnang mo lefifing le mo moriting o montsho,+Magolegwa a a mo pogisegong le mo ditshiping.+ 11  Gonne ba ne ba tsuologela+ mafoko a Modimo;+Mme ba ne ba sa tlotle kgakololo ya Mogodimodimo.+ 12  Ka jalo a fenya pelo ya bone ka matshwenyego;+Ba ne ba kgotšwa, mme go ne go se na ope yo o thusang.+ 13  Mme ba simolola go ikuela kwa go Jehofa gore a ba thuse mo matshwenyegong a bone;+Jaaka tlwaelo o ne a ba boloka+ mo dipitlaganong tse ba leng mo go tsone. 14  O ne a ba ntsha mo lefifing le mo moriting o motsho,+A ba a kgaola dibofo tsa bone.+ 15  A batho ba ke ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya bopelonomi jwa gagwe jwa lorato+Le ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang mo go bomorwa batho.+ 16  Gonne o robagantse dikgoro tsa kgotlho,+E bile o robile le mephakalego ya tshipi.+ 17  Ba ba neng ba le dieleele, ka ntlha ya tsela ya tlolo ya bone+Le ka ntlha ya diphoso tsa bone, kgabagare ba ne ba ipakela pogisego.+ 18  Moya wa bone o ne wa tlhoa dijo tsa mofuta mongwe le mongwe,+Mme ba ne ba goroga kwa dikgorong tsa loso.+ 19  Mme ba simolola go ikuela kwa go Jehofa gore a ba thuse mo matshwenyegong a bone;+Jaaka tlwaelo o ne a ba boloka mo dipitlaganong tse ba leng mo go tsone.+ 20  O ne a romela lefoko la gagwe a ba fodisa+Le go ba falotsa mo dikgatamping tsa bone.+ 21  A batho ba ke ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya bopelonomi jwa gagwe jwa lorato+Le ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang mo go bomorwa batho.+ 22  Mme a ba ise ditlhabelo tsa go ntsha ditebogo+Ba bo ba bolele ditiro tsa gagwe ba goa ka boipelo.+ 23  Ba ba fologelang mo lewatleng ka dikepe,+Ba dira tiro mo metsing a mantsi,+ 24  Ke bone ba boneng ditiro tsa ga Jehofa+Le ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang kwa botennyeng;+ 25  Kafa a buang lefoko ka gone mme a dira gore go tsoge phefo ya setsuatsue,+Gore e tsholetse makhubu a one.+ 26  Ba tlhatlogela kwa magodimong,Ba fologela kwa tlasetlase.Moya wa bone o iphitlhela o gakologa+ ka ntlha ya masetlapelo. 27  Ba kgokgweetsega ba bo ba thetheekela jaaka motho yo o tagilweng,+Le botlhale jotlhe jwa bone bo tlhakatlhakane.+ 28  Mme ba simolola go goela kwa go Jehofa mo matshwenyegong a bone,+Mme o ba ntsha mo dipitlaganong tse ba leng mo go tsone.+ 29  O sisibatsa phefo ya matsubutsubu,+Mo e leng gore makhubu a lewatle a a didimala.+ 30  Ba a ipela ka gonne a a sisibala,Mme o ba isa kwa botshabelong jo bo ba itumedisang.+ 31  A batho ba ke ba ntshetse Jehofa ditebogo ka ntlha ya bopelonomi jwa gagwe jwa lorato+Le ka ntlha ya ditiro tsa gagwe tse di gakgamatsang mo go bomorwa batho.+ 32  Mme a ba mmake mo phuthegong ya batho;+Ba mmake mo setulong sa banna ba bagolwane.+ 33  O fetola dinoka naga,+Le metswedi ya metsi mmu o o nyorilweng,+ 34  Lefatshe le le ungwang o le fetola naga ya letswai,+Ka ntlha ya bosula jwa ba ba nnang mo go lone. 35  O fetola naga go nna mogobe wa metsi o o tletseng lotlhaka,+Le lefatshe la kgaolo e e se nang metsi go nna metswedi ya metsi.+ 36  Mme o dira gore ba ba tshwerweng ke tlala ba nne koo,+Mo ba tlhomamisang ka thata motse o o nniwang.+ 37  Mme ba lema masimo ba bo ba jala masimo a mofine,+Gore a tle a tlhagise thobo e e ungwang thata.+ 38  Mme o a ba segofatsa gore ba nne bantsi thata;+Ga a letle dikgomo tsa bone gore di ngotlege.+ 39  Gape ba a ngotlega ba bo ba kokobediwe+Ka ntlha ya thibelo, masetlapelo le khutsafalo.+ 40  O tshela lenyatso mo batlotleging,+Mo a dirang gore ba kgarakgatshege mo lefelong le le sa bopegang sentle, fa go se nang tsela gone.+ 41  O sireletsa mohumanegi mo pogisegong+A bo a mo fetole go nna malapa fela jaaka letsomane.+ 42  Ba ba thokgameng ba a bona mme ba ipele;+Mme fa e le tshiamololo yotlhe, e tshwanetse ya tswala molomo wa yone.+ 43  Ke mang yo o botlhale? O tla ela tlhoko dilo tseno+A bo a itshupe a ela tlhoko ditiro tsa ga Jehofa tsa bopelonomi jwa lorato.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase