Pesalema 106:1-48

106  Bakang Jah!+Ntshetsang Jehofa ditebogo, gonne o molemo;+Gonne bopelonomi jwa gagwe jwa lorato ke jwa bosakhutleng.+   Ke mang yo o ka bolelang ditiro tse di maatla tsa ga Jehofa,+Kgotsa yo o ka dirang gore pako ya gagwe yotlhe e utlwiwe?+   Go itumela ba ba bolokang tshiamiso,+Ba ba dirang tshiamo ka dinako tsotlhe.+   Nkgakologelwa, tlhe Jehofa, ka kamogelo mo bathong ba gago.+Ntlhokomela ka poloko ya gago,+   Gore ke tle ke bone molemo mo bathong ba gago ba ba tlhophilweng,+Gore ke tle ke ipele le ka go ipela ga setšhaba sa gago,+Gore ke tle ke ipelafatse ka boswa jwa gago.+   Re leofile go tshwana fela le borraaronamogologolwane;+Re dirile phoso; re dirile ka boikepo.+   Fa e le borraaronamogologolwane kwa Egepeto,Ga ba a ka ba bontsha temogo epe mo ditirong tsa gago tse di gakgamatsang.+Ga ba a ka ba gakologelwa letlotlo la bopelonomi jwa gago jo bogolo jwa lorato,+Mme ba ne ba itshwara ka botsuolodi kwa lewatleng, kwa Lewatleng le Lehibidu.+   Mme o ne a ba boloka ka ntlha ya leina la gagwe,+Gore a tle a dire gore thata ya gagwe e itsiwe.+   Ka jalo a kgalema Lewatle le Lehibidu, mme ka iketlo la kgala;+Mme a ba tsamaisa go ralala bodiba jo bo boteng jwa metsi jaaka e kete mo nageng;+ 10  Ka jalo a ba boloka mo seatleng sa motlhoi+A bo a ba namola mo seatleng sa mmaba.+ 11  Mme metsi a bipa baba ba bone;+Ga se ka ga sala le fa a le mongwe fela wa bone.+ 12  Foo ba nna le tumelo mo lefokong la gagwe;+Ba simolola go mo opelela pako.+ 13  Ka bonako ba lebala ditiro tsa gagwe;+Ga ba a ka ba leta kgakololo ya gagwe.+ 14  Mme ba ne ba bontsha keletso ya bone ya bopelotshetlha kwa nageng+Ba leka Modimo kwa sekakeng.+ 15  Mme a ba naya topo ya bone+A bo a romela bolwetse jo bo koafatsang mo moyeng wa bone.+ 16  Mme ba simolola go fufegela Moshe mo bothibelelong,+Le Arone moitshepi wa ga Jehofa.+ 17  Foo lefatshe la bulega la kometsa Dathane,+Mme la bipa phuthego ya ga Abirame.+ 18  Mme molelo wa tuka mo phuthegong ya bone;+Kgabo ya molelo ya laila baikepi.+ 19  Mo godimo ga moo, ba dira namane kwa Horebe+Mme ba ikobela setshwantsho se se thetsweng,+ 20  Mo ba neng ba ananya kgalalelo ya me+Ka setshwano sa poo, e e jang dimela.+ 21  Ba ne ba lebala Modimo Mmoloki wa bone,+Modiri wa dilo tse dikgolo kwa Egepeto,+ 22  Ditiro tse di gakgamatsang mo lefatsheng la Hame,+Dilo tse di boitshegang kwa Lewatleng le Lehibidu.+ 23  Mme o ne a le gaufi le gore a re ba nyelediwe,+Fa e ne e se ka Moshe yo a mo tlhophileng,Yo o neng a ema mo sebakeng fa pele ga gagwe,+Gore a busetse tšararego ya gagwe morago a se ka a ba senya.+ 24  Mme ba nyatsa lefatshe le le eletsegang;+Ba ne ba se na tumelo mo lefokong la gagwe.+ 25  Mme ba nna ba ngongorega mo megopeng ya bone;+Ga ba a ka ba reetsa lentswe la ga Jehofa.+ 26  Ka jalo a tsholetsa seatla sa gagwe ka ikano kaga bone,+Gore o ne a tla ba diga mo nageng,+ 27  Le gore o ne a tla diga bana ba bone mo ditšhabeng,+Le gore o ne a tla ba gasamisa mo mafatsheng.+ 28  Mme ba simolola go ikgolaganya le Baale wa Peore+Le go ja ditlhabelo tsa ba ba sa tsheleng.+ 29  E re ka ba ne ba kgopisa ka ditiro tsa bone,+Ba ne jaanong ba tlelwa ke petso.+ 30  Fa Finease a ema a bo a tsereganya,+Foo petso ya emisiwa. 31  Mme a go balelwa e le tshiamoKokomana morago ga kokomana ka bosakhutleng.+ 32  Mo godimo ga moo, ba ne ba baka kgalefo kwa metsing a Meriba,+Mo dilo di neng tsa tsamaela Moshe maswe ka ntlha ya bone.+ 33  Gonne ba ne ba galefisa moya wa gagweMme a simolola go bua ka mafega ka dipounama tsa gagwe.+ 34  Ga ba a ka ba nyeletsa ditšhaba,+Jaaka Jehofa a ne a ba boleletse.+ 35  Mme ba tlhakana le ditšhaba+Ba ithuta ditiro tsa tsone.+ 36  Mme ba nna ba direla medingwana ya tsone,+Mme ya nna seru mo go bone.+ 37  Mme ba ne ba ntsha bomorwaabone setlhabelo+Le bomorwadiabone ba ba ntshetsa madimona.+ 38  Ka jalo ba ne ba nna ba tsholola madi a a se nang molato,+Madi a bomorwaabone le bomorwadiabone,Bao ba neng ba ba ntshetsa medingwana ya Kanana setlhabelo;+Mme lefatshe la kgotlelwa ka tshololo ya madi.+ 39  Ba nna ba ba seng phepa ka ditiro tsa bone+Ba nna ba akafala ka ditiro tsa bone.+ 40  Mme bogale jwa ga Jehofa jwa simolola go tukela batho ba gagwe,+A tlhoa boswa jwa gagwe.+ 41  Mme gangwe le gape a ba tsenya mo seatleng sa ditšhaba,+Gore bao ba ba tlhoileng ba tle ba ba buse,+ 42  Le gore baba ba bone ba ba gatelele,Le gore ba fenngwe ke seatla sa bone.+ 43  O ne a ba golola ka makgetlo a le mantsi,+Mme bone ka bobone ba ne ba itshwara ka botsuolodi mo tseleng ya bone ya go tlhoka kutlo,+Ba ne ba kokobediwa ka ntlha ya tlolo ya bone.+ 44  Mme o ne a bona matshwenyego a bone+Fa a utlwa selelo sa bone sa go kopa ka tlhoafalo.+ 45  O ne a gakologelwa kgolagano+ ya gagwe malebana le bone,Mme o ne a ikwatlhaya kafa bontsing jwa bopelonomi jwa gagwe jo bogolo jwa lorato.+ 46  O ne a dira gore ba nne sengwe sa go tlhomogelwa peloFa pele ga botlhe bao ba ba dirileng batshwarwa.+ 47  Re boloke, tlhe Jehofa Modimo wa rona,+Mme o re phuthe mo ditšhabeng+Gore re ntshetse leina la gago le le boitshepo ditebogo,+Re bue ka boitumelo ka pako ya gago.+ 48  A go bakwe Jehofa Modimo wa Iseraele+Go tswa bosasimologeng go ya bosakhutleng;Mme batho botlhe ba re Amen.+Bakang Jah!+

Dintlha Tse di Kwa Tlase