Pesalema 104:1-35

104  Baka Jehofa, wena moya wa me.+Wena Jehofa Modimo wa me, o itshupile o le mogolo thata.+O apere+ thata le bontlentle,   O ipipa ka lesedi jaaka e kete ka seaparo,+O otlolola magodimo jaaka letsela la mogope,+   Ene Yo o agang matlwana a gagwe a a kwa godimo ka mesipuri mo metsing,+Yo o dirang maru kara ya gagwe,+Yo o tsamayang ka diphuka tsa phefo,+   Yo o dirang baengele ba gagwe meya,+Badiredi ba gagwe molelo o o lailang.+   O thaile lefatshe mo mafelong a lone a a tlhomameng;+Ga le kitla le reketlisiwa ka bosakhutleng, kgotsa ka bosaengkae.+   O ne wa le bipa ka bodiba jo bo boteng jwa metsi fela jaaka e kete ka seaparo.+Metsi a ne a eme kwa godimo ga dithaba.+   Fa o kgalema a ne a simolola go tshaba;+Fa a utlwa modumo wa tumo ya gago ya maru a ne a sia ka letshogo—   Dithaba di ne tsa tlhatloga,+Mabala a mekgatšha a ne a fologa—A ya kwa lefelong le o le a thaetseng.   O ne wa tlhoma molelwane, o a sa tshwanelang go o tlola,+Gore a se ka a bipa lefatshe gape.+ 10  Ene o romela metswedi mo mekgatšheng e e phothoselang;+E nna e tsamaya fa gare ga dithaba. 11  E tswelela pele go nosa dibatana tsotlhe tsa naga e e bulegileng;+Dipitse tsa naga+ di itimola lenyora ka metlha. 12  Dibopiwa tse di fofang tsa magodimo di kotama kwa godimo ga yone;+Di nna di ntsha modumo go tswa mo gare ga lesuthu la dikala tse di nang le makakaba.+ 13  O nosetsa dithaba go tswa kwa matlwaneng a gagwe a a kwa godimo.+Lefatshe le kgotsofadiwa ke maungo a ditiro tsa gago.+ 14  O dira gore bojang jo botala bo tlhogele dibatana,+Le dimela gore di dirisiwe ke batho,+Go dira gore dijo di tlhoge mo lefatsheng,+ 15  Le beine e e ipedisang pelo ya motho yo o nang le go swa,+Go dira gore sefatlhego se phatsime leokwane,+Le senkgwe se se tshegetsang pelo ya motho yo o nang le go swa.+ 16  Ditlhare tsa ga Jehofa di a kgotsofadiwa,Masedara a Lebanona ao a a jadileng,+ 17  Kwa dinonyane di dirang dintlhaga gone.+Fa e le mogolori, ditlhare tsa mofira ke ntlo ya one.+ 18  Dithaba tse di kwa godimo+ ke tsa dipodi tsa kwa thabeng;+Mafika a magolo ke botshabelo jwa dipela.+ 19  Ene o diretse ngwedi dinako tse di tlhomilweng;+Letsatsi le itse sentle kwa le phirimelang gone.+ 20  Wena o dira lefifi, gore go nne bosigo;+Dibatana tsotlhe tsa sekgwa di tsamaya mo go lone. 21  Ditawana tse di seriri di kurutlela se di se tsomang+Le go batla dijo tsa tsone mo Modimong.+ 22  Letsatsi le simolola go phatsima+—di a boaMme di rapama mo mafelong a tsone a go iphitlha. 23  Motho o ya kwa tirong ya gagwe+Le kwa tirelong ya gagwe go fitlha maitseboa.+ 24  A bo ditiro tsa gago di le dintsi jang ne, Jehofa!+O di dirile tsotlhe ka botlhale.+Lefatshe le tletse ditiro tsa gago.+ 25  Fa e le lewatle leno le legolo le le atlhameng,+Mo go lone go na le dilo tse di tsamayang tse di se nang palo,+Dibopiwa tse di tshelang, tse dipotlana le tse dikgolo.+ 26  Dikepe di ya kwa go lone;+Fa e le Lefiathane,+ o mmopile gore a tshamekele mo go lone.+ 27  Tsotlhe fela—di nna di go letetse+Gore o di neye dijo tsa tsone ka paka ya tsone.+ 28  Di sela se o di nayang sone.+O bula seatla sa gago—di kgotsofadiwe ke dilo tse di molemo.+ 29  Fa o fitlha sefatlhego sa gago, di a fuduega.+Fa o tlosa moya wa tsone, di a swa,+Mme di boela kwa loroleng lwa tsone.+ 30  Fa o romela moya wa gago, di a bopiwa;+Mme o dira sefatlhego sa lefatshe sesha. 31  Kgalalelo ya ga Jehofa e tla itshupa e le ya bosakhutleng.+Jehofa o tla ipelela ditiro tsa gagwe.+ 32  O lebile lefatshe, mme le a roroma;+O ama dithaba, mme di kua mosi.+ 33  Ke tla opelela Jehofa botshelo jwa me jotlhe;+Ke tla leletsa Modimo wa me pina fa fela ke sa ntse ke le teng.+ 34  A go tlhatlhanya ga me kaga gagwe go nne monate.+Fa e le nna, ke tla ipela mo go Jehofa.+ 35  Baleofi ba tla fedisiwa mo lefatsheng;+Mme fa e le baikepi, ga ba kitla ba tlhola ba nna teng.+Baka Jehofa, wena moya wa me. Bakang Jah!+

Dintlha Tse di Kwa Tlase