Dipalo 29:1-40

29  “‘Mme mo kgweding ya bosupa, mo letsatsing la ntlha la kgwedi, lo tshware kopano e e boitshepo.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope ya bonatla.+ E nne letsatsi la lona la go gelebetega ga terompeta.+  Mme jaaka tshupelo e e fisiwang ya lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa, lo ise powana, phelefu e le nngwe, dikwanyana di le supa tse ditonanyana nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane, dilekanyo di le tharo tsa nngwesomeng tsa poo, dilekanyo di le pedi tsa nngwesomeng tsa phelefu,+  le selekanyo se le sengwe sa nngwesomeng sa kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana tse ditonanyana di le supa;+  le potsane e le nngwe e le tshupelo ya boleo go lo direla tetlanyo;+  kwantle ga tshupelo e e fisiwang+ ya kgwedi le kgwedi le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka+ le tshupelo e e fisiwang+ ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka,+ mmogo le ditshupelo tsa tsone tsa senō,+ kafa mokgweng wa tsone wa gale le gale, e le lonko lo lo ritibatsang, tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa.+  “‘Mme mo letsatsing la bolesome la kgwedi eno ya bosupa lo tshware kopano e e boitshepo,+ mme lo bogise meya ya lona.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope.+  Mme lo isetse Jehofa powana e le nngwe, phelefu e le nngwe, dikwanyana tse ditonanyana di le supa nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe,+ e le tshupelo e e fisiwang, lonko lo lo ritibatsang. E nne tse di itekanetseng sentle tsa lona.+  Mme tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane, ya poo, e nne dilekanyo di le tharo tsa nngwesomeng, ya phelefu e le nngwe, dilekanyo di le pedi tsa nngwesomeng,+ 10  selekanyo sa nngwesomeng sa kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana di le supa tse ditonanyana;+ 11  potsane e le nngwe e le tshupelo ya boleo, kwantle ga tshupelo ya boleo ya tetlanyo+ le tshupelo e e fisiwang ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka, mmogo le ditshupelo tsa tsone tsa senō.+ 12  “‘Mme mo letsatsing la bolesome le botlhano la kgwedi ya bosupa+ lo tshware kopano e e boitshepo.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope ya bonatla,+ mme lo ketekele Jehofa moletlo malatsi a le supa.+ 13  Mme jaaka tshupelo e e fisiwang,+ lo ise tshupelo e e dirwang ka molelo, ya lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa, dipowana di le lesome le boraro, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe. E nne tse di itekanetseng sentle.+ 14  Mme jaaka tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka ya bupi jo bo boleta jo bo kolobeditsweng ka leokwane, dilekanyo di le tharo tsa poo nngwe le nngwe ya dipoo di le lesome le boraro, dilekanyo di le pedi tsa nngwesomeng tsa phelefu nngwe le nngwe ya diphelefu tse pedi,+ 15  le selekanyo sa nngwesomeng sa kwanyana nngwe le nngwe e tonanyana ya dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè;+ 16  le potsane e le nngwe e le tshupelo ya boleo, kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha, tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya yone ya senō.+ 17  “‘Mme mo letsatsing la bobedi dipowana di le lesome le bobedi, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 18  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa dipoo, diphelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone kafa mokgweng wa gale le gale;+ 19  le potsane e le nngwe e le tshupelo ya boleo, kwantle ga tshupelo e e fisiwang+ ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka, mmogo le ditshupelo tsa tsone tsa senō.+ 20  “‘Mme mo letsatsing la boraro dipoo di le lesome le bongwe, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 21  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa dipoo, diphelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone kafa mokgweng wa gale le gale; 22  le podi e le nngwe e le tshupelo ya boleo,+ kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya yone ya senō. 23  “‘Mme mo letsatsing la bonè dipoo di le lesome, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 24  tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa dipoo, diphelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone kafa mokgweng wa gale le gale;+ 25  le potsane e le nngwe e le tshupelo ya boleo,+ kwantle ga tshupelo e e fisiwang+ ya ka metlha, tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya yone ya senō.+ 26  “‘Mme mo letsatsing la botlhano dipoo di le robongwe, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 27  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa dipoo, diphelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone kafa mokgweng wa gale le gale;+ 28  le podi e le nngwe e le tshupelo ya boleo,+ kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya yone ya senō.+ 29  “‘Mme mo letsatsing la borataro dipoo di le robedi, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 30  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa dipoo, diphelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone kafa mokgweng wa gale le gale;+ 31  le podi e le nngwe e le tshupelo ya boleo,+ kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha, tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le ditshupelo tsa yone tsa senō.+ 32  “‘Mme mo letsatsing la bosupa dipoo di le supa, diphelefu di le pedi, dikwanyana tse ditonanyana di le lesome le bonè nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 33  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa dipoo, diphelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone+ kafa mokgweng wa gale le gale; 34  le podi e le nngwe e le tshupelo ya boleo,+ kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha, tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya yone ya senō.+ 35  “‘Mme mo letsatsing la borobedi lo tshware kopano e e masisi.+ Lo se ka lwa dira tiro ya mofuta ope ya bonatla.+ 36  Mme jaaka tshupelo e e fisiwang, tshupelo e e dirwang ka molelo, ya lonko lo lo ritibatsang lo lo yang kwa go Jehofa, lo ise poo e le nngwe, phelefu e le nngwe, dikwanyana tse ditonanyana di le supa nngwe le nngwe ya tsone e na le ngwaga o le mongwe, tse di itekanetseng sentle;+ 37  le tshupelo ya tsone ya dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa tsone tsa senō+ tsa poo, phelefu le dikwanyana tse ditonanyana ka palo ya tsone kafa mokgweng wa gale le gale;+ 38  le podi e le nngwe e le tshupelo ya boleo,+ kwantle ga tshupelo e e fisiwang ya ka metlha le tshupelo ya yone ya dijo tsa ditlhaka le tshupelo ya yone ya senō.+ 39  “‘Lo isetse Jehofa tseno kwa meletlong+ ya lona ya dipaka, kwantle ga ditshupelo tsa lona tsa maikano+ le ditshupelo tse di dirwang ka go rata+ jaaka ditshupelo tsa lona tse di fisiwang+ le ditshupelo tsa lona tsa dijo tsa ditlhaka+ le ditshupelo tsa lona tsa senō+ le ditlhabelo tsa lona tsa kabalano.’”+ 40  Mme Moshe a bua le bomorwa Iseraele kafa go sotlhe se Jehofa a neng a se laoletse Moshe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase