Dipalo 11:1-35

11  Jaanong batho ba ne ba nna jaaka batho ba ba nang le sengwe se se bosula se ba ka ngongoregang ka sone mo ditsebeng tsa ga Jehofa.+ E rile Jehofa a utlwa ka sone, foo bogale jwa gagwe jwa tuka, mme molelo wa ga Jehofa wa simolola go ba tukela le go laila bangwe kwa ntlheng ya bothibelelo.+  E rile batho ba simolola go lelela kwa go Moshe, foo a kokotlela Jehofa,+ mme molelo wa kokobela.  Mme leina la lefelo leo la bidiwa Tabera,+ ka gonne molelo wa ga Jehofa o ne o ba tuketse.  Mme boidiidi jo bo tlhakatlhakaneng+ jo bo neng bo le mo gare ga bone jwa bontsha tlhologelelo ya bopelotshetlha,+ mme bomorwa Iseraele le bone ba simolola go lela gape ba re: “Ke mang yo o tla re nayang nama gore re je?+  A bo re gakologelwa jang ne tlhapi e re neng re tle re e je mahala+ kwa Egepeto, makgomane le magapu le diliki le dieie le gareleke!  Mme jaanong moya wa rona o omeletse. Matlho a rona ga a bone sepe fela fa e se mana.”+  Mme ga diragala gore mana+ a bo a tshwana le peo ya koriandere,+ tebego ya one e ne e tshwana le tebego ya boroku jwa beteleuma.+  Batho ba ne ba anama ba a sela+ ba bo ba a silela mo malwaleng kgotsa ba a thugela mo kikeng, mme ba a bedisa mo dipitseng tse di apeelang+ kgotsa ba a dira dikuku tse di kgolokwe, mme moutlwalo wa one o ne o ntse jaaka moutlwalo wa kuku e e botshe+ e e tsentsweng leokwane.  Mme fa monyo o ne o fologela mo bothibelelong bosigo, mana le one a ne a fologela mo go jone.+ 10  Mme Moshe a utlwa batho ba lela mo malapeng a bone, monna mongwe le mongwe kwa kgorong ya mogope wa gagwe. Mme bogale jwa ga Jehofa jwa simolola go tuka fela thata,+ mme go ne go le bosula mo matlhong a ga Moshe.+ 11  Foo Moshe a raya Jehofa a re: “Ke ka ntlha yang fa o diretse motlhanka wa gago bosula, mme ke ka ntlha yang fa ke sa bona kamogelo mo matlhong a gago, ka go baya morwalo wa batho bano botlhe mo go nna?+ 12  A nna ka bonna ke ithwele batho bano botlhe? A ke nna yo ke ba belegeng, gore o ntheye o re, ‘Ba tshole mo sehubeng+ sa gago, fela jaaka motlhokomedi wa monna a tshola losea lo lo anyang,’+ ke ba ise kwa lefatsheng le o neng wa le ikanela borraabonemogologolwane?+ 13  Ke tsaya kae nama go e naya batho bano botlhe? Gonne ba nnela go ntelela ba re, ‘A ko o re neye nama re je!’ 14  Ga ke kgone, nna ke le nosi, go tshola batho bano botlhe, ka gonne ba boima thata mo go nna.+ 15  Ka jalo fa e le gore eno ke tsela e o ntirelang ka yone, tsweetswee mpolaele ruri,+ fa ke bone kamogelo mo matlhong a gago, mme mma ke se ka ka bona masetlapelo a me.” 16  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “Mphuthela banna ba le masome a supa ba banna ba bagolwane ba Iseraele,+ ba o itseng gore ke banna ba bagolwane ba batho e bile e le badiredi ba bone,+ mme o ba ise kwa mogopeng wa bokopanelo, mme ba eme koo le wena. 17  Mme ke tla fologa+ ke tla go bua le wena gone;+ mme ke tla tsaya mongwe wa moya+ o o mo go wena ke o baya mo go bone, mme ba tla go thusa go sikara morwalo wa batho gore o se ka wa o sikara o le nosi+ fela. 18  Mme o reye batho o re, ‘Itshepisetseng ka moso,+ e re ka ruri lo tlile go ja nama, ka gonne lo ledile mo ditsebeng tsa ga Jehofa+ lo re: “Ke mang yo o tla re nayang nama gore re je, gonne go ne go re tsamaela sentle kwa Egepeto?”+ Ruri Jehofa o tla lo naya nama, mme lo tla ja.+ 19  Lo tla ja, e seng letsatsi le le lengwe le fa e le a mabedi le fa e le a matlhano le fa e le a le lesome le fa e le a le masome a mabedi, 20  mme go fitlha go kgwedi e e tletseng, go fitlha e tswa ka maroba a dinko tsa lona e bile e fetogile selo se lo se ilang,+ fela ka gonne lo ne lwa gana Jehofa, yo o mo gare ga lona, mme lo ne lwa lela fa pele ga gagwe lo re: “Re tswetseng kwa Egepeto?”’”+ 21  Foo Moshe a re: “Batho ba ke leng mo gare ga bone ke batho ba le dikete di le makgolo a le marataro+ ba ba tsamayang ka dinao, mme le fa go ntse jalo wena—o rile, ‘Ke tla ba naya nama, mme ruri ba tla e ja kgwedi e e tletseng’! 22  A ba tla tlhabelwa matsomane le metlhape, gore e ba lekane?+ Kgotsa a ba tla tshwarelwa ditlhapi tsotlhe tsa lewatle, gore di ba lekane?” 23  Foo Jehofa a raya Moshe a re: “A seatla sa ga Jehofa se se khutshwane?+ Jaanong o tla bona gore a se ke se buang se a go diragalela kgotsa nnyaa.”+ 24  Morago ga moo Moshe a tswa a bua mafoko a ga Jehofa le batho. Mme a phutha banna ba le masome a supa mo banneng ba bagolwane ba batho mme a ba emisa go dikologa mogope.+ 25  Foo Jehofa a fologa a le mo lerung+ mme a bua le ene,+ a tsaya mongwe wa moya+ o o neng o le mo go ene mme a o baya mo go mongwe le mongwe wa banna ba bagolwane ba ba masome a supa. Mme ga diragala ya re fela fa moya o nna mo go bone, foo ba dira jaaka baporofeti; mme ba se ka ba go dira gape.+ 26  Jaanong go ne go na le ba le babedi ba banna bano ba ba neng ba setse mo bothibelelong. Leina la yo mongwe e ne e le Eledade, mme leina la yo mongwe e le Medade. Mme moya wa nna mo go bone, e re ka e ne e le bangwe ba bao ba neng ba kwadilwe, mme ba ne ba sa tswela kwa mogopeng. Ka jalo ba dira jaaka baporofeti mo bothibelelong. 27  Mme lekau lengwe la siana la begela Moshe la re: “Eledade le Medade ba dira jaaka baporofeti mo bothibelelong!” 28  Foo Joshua morwa Nune, modiredi+ wa ga Moshe go simolola bokaung jwa gagwe go ya pele, a arabela a re: “Moshe morena wa me, ba thibele!”+ 29  Le fa go ntse jalo, Moshe a ba raya a re: “A lo a mphufegela? Nnyaa, ke eletsa e kete batho botlhe ba ga Jehofa e ka bo e le baporofeti, ka gonne Jehofa o ne a tla baya moya wa gagwe mo go bone!”+ 30  Moragonyana Moshe a boela kwa bothibelelong, ene le banna ba bagolwane ba Iseraele. 31  Mme ga tsoga phefo+ e tswa kwa go Jehofa mme ya simolola go kgokgweetsa makwetekwio go tswa lewatleng+ e dira gore a wele mo godimo ga bothibelelo mo e ka nnang loeto lwa letsatsi ntlheng eno le mo e ka nnang loeto lwa letsatsi ntlheng ele, go dikologa bothibelelo jotlhe, le mo e ka nnang dikubita di le pedi mo godimo ga lefatshe. 32  Foo batho ba nanoga mo letsatsing leo lotlhe le bosigo jotlhe le letsatsi lotlhe le le latelang mme ba nna ba phutha makwetekwio. Yo o phuthang go le gonnye o ne a phutha selekanyo sa dihomere di le lesome,+ mme ba nna ba a ikanegela a le mantsi go dikologa bothibelelo jotlhe. 33  Nama e ne e sa ntse e le mo gare ga meno a bone,+ pele e ka tlhafunwa, fa bogale jwa ga Jehofa bo ne bo tukela+ batho, mme Jehofa a simolola go itaya batho ka polao e kgolo thata.+ 34  Leina la lefelo leo le ne la bidiwa Kiberothe-hataafa,+ ka gonne ba ne ba fitlha batho gone ba ba neng ba bontsha keletso ya bopelotshetlha.+ 35  Batho ba ne ba bolola go tswa kwa Kiberothe-hataafa ba ya kwa Haserothe,+ mme ba nna kwa Haserothe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase