Dikhutsafalo 3:1-66

א [ʼAʹleph] 3  Ke nna monna yo o nonofileng yo o boneng pogisego+ ka ntlha ya lore lwa tšhakgalo ya gagwe.   Ke nna yo a nkgogileng a ba a ntira gore ke tsamaye mo lefifing e seng mo leseding.+   Eleruri, o fetola seatla sa gagwe kgatlhanong le nna kgapetsakgapetsa letsatsi lotlhe.+ ב [Behth]   O dirile gore nama ya me le letlalo la me di onale.+ O robagantse marapo a me.+   O agile kgatlhanong le nna, gore a tle a ntikanyetse+ ka semela se se botlhole+ le ka bothata.   O ntirile gore ke nne mo mafelong a a lefifi+ jaaka batho ba ba suleng nako e telele.+ ג [Giʹmel]   O nthibetse jaaka e kete ka lobota lwa leje, gore ke se ka ka tsamaya.+ O dirile mehiri ya me ya kgotlho+ boima.   Gape, fa ke ikuela gore ke thusiwe e bile ke goa ke kopa thuso, o kgoreletsa thapelo ya me.+   O thibile ditsela tsa me ka leje le le betlilweng.+ O sokile ditsela tsa me.+ ד [Daʹleth] 10  Mo go nna o ntse jaaka bera e e laletseng,+ jaaka tau e e mo mafelong a go iphitlha.+ 11  O tlhakatlhakantse ditsela tsa me, e bile o dira gore ke nne jaaka legola fela. O ntirile yo o kgakgabetseng.+ 12  O gatile bora+ jwa gagwe, mme o ntlhoma jaaka sekonopiwa sa motswi.+ ה [Heʼ] 13  O tsentse barwa ba mokotlopo wa gagwe mo teng ga diphilo tsa me.+ 14  Ke dule setshego+ mo bathong botlhe ba ba kgatlhanong le nna, le setlhogo sa pina ya bone letsatsi lotlhe.+ 15  O mphile dilo tse di bogalaka+ tse di lekaneng. O ntladitse ka longana.+ ו [Waw] 16  Mme o dira gore meno a me a rojwe ke matlapana.+ O dirile gore ke kotlomane mo meloreng.+ 17  Le wena o a latlha gore moya wa me o se ka wa nna le kagiso. Ke lebetse gore molemo ke eng.+ 18  Mme ke nna ke re: “Tlotlomalo ya me e nyeletse, le tebelelo ya me mo go Jehofa.”+ ז [Zaʹyin] 19  Gakologelwa pogisego ya me le go tlhoka ga me legae,+ longana le semela se se botlhole.+ 20  Ruri moya wa gago o tla gakologelwa o bo o obega ka ntlha ya me.+ 21  Seno ke sone se ke tla se busetsang mo pelong ya me.+ Ke gone ka moo ke tla bontshang boikutlo jwa go leta.+ ח [Chehth] 22  Ke ditiro tsa bopelonomi jwa lorato+ tsa ga Jehofa, go bo re sa fela,+ ka gonne mautlwelobotlhoko a gagwe ruri ga a na go khutla.+ 23  A masha moso mongwe le mongwe.+ Boikanyegi jwa gago bo bogolo.+ 24  “Jehofa ke kabelo ya me,”+ go buile moya wa me, “ke gone ka moo ke tla bontshang boikutlo jwa go mo leta.”+ ט [Tehth] 25  Jehofa o molemo mo go yo o solofetseng mo go ene,+ mo moyeng o o nnang o mmatla.+ 26  Go molemo gore motho a lete+ poloko ya ga Jehofa,+ le eleng ka tidimalo.+ 27  Go molemo gore monna yo o nonofileng a tshole jokwe mo bosheng jwa gagwe.+ י [Yohdh] 28  A a nne a le nosi mme a didimale,+ ka gonne o beile sengwe mo go ene.+ 29  A a beye molomo wa gagwe mo loroleng.+ Gongwe go na le tsholofelo.+ 30  A a neye yo o mo itayang+ lerama la gagwe. A a kgobiwe+ ka tekano. כ [Kaph] 31  Gonne Jehofa ga a na go nna a latlha+ ka bosakhutleng. 32  Gonne le fa a bakile khutsafalo,+ gape ruri o tla bontsha kutlwelobotlhoko go ya ka letlotlo la bopelonomi jwa gagwe jwa lorato.+ 33  Gonne ga a bogisa kgotsa ga a hutsafatse bomorwa batho+ go tswa mo pelong ya gagwe. ל [Laʹmedh] 34  Gore motho a gatakele magolegwa otlhe a lefatshe+ kafa tlase ga dinao+ tsa gagwe, 35  Go faposa katlholo ya monna yo o nang le maatla fa pele ga sefatlhego sa Mogodimodimo,+ 36  Go sokamisa motho mo kgetsing ya gagwe ya molao, Jehofa ka boene ga a go amogele.+ ל [Mem] 37  Jaanong, ke mang yo o rileng sengwe se tshwanetse go direga fa Jehofa ka boene a sa laela jalo?+ 38  Mo molomong wa Mogodimodimo ga go tswe dilo tse di bosula le se se molemo.+ 39  Motho yo o tshelang o ka nnela jang go ngongorega,+ monna yo o nang le maatla, ka ntlha ya boleo jwa gagwe?+ נ [Nun] 40  A ko re hukutseng ditsela tsa rona re di tlhotlhomise,+ mme re boeleng kwa go Jehofa.+ 41  A re tsholeletseng pelo ya rona mmogo le magofi a rona kwa Modimong kwa magodimong:+ 42  “Rona re dirile ditlolo, e bile re itshwere ka botsuolodi.+ Wena ga o a itshwarela.+ ס [Saʹmekh] 43  O thibile ka bogale+ gore o se ka wa atamelwa, mme o nna o re latelela.+ O bolaile; ga o a bontsha bopelotlhomogi bope.+ 44  O thibile ka leru+ le legolo gore o se ka wa atamelwa, gore thapelo e se ka ya feta.+ 45  O re dira matladika le matlakala fela mo gare ga ditšhaba.”+ פ [Peʼ] 46  Baba botlhe ba rona ba re buletse molomo+ wa bone. 47  Poifo le khuti di fetogile go nna tsa rona,+ kgakgabalo le tshenyego.+ 48  Leitlho la me le nna le elela melatswana ya metsi ka ntlha ya tshenyego ya morwadia batho ba me.+ ע [ʽAʹyin] 49  Leitlho la me le a tshologa mme ga le kitla le iketla, mo e leng gore ga go na boikhutso,+ 50  Go fitlha Jehofa a leba kwa tlase a bo a bona go tswa kwa legodimong.+ 51  Leitlho la me le diretse moya wa me ka bosetlhogo,+ ka ntlha ya bomorwadia motse wa me+ botlhe. צ [Tsa·dhehʹ] 52  Baba ba me ba ntsomile fela jaaka nonyane,+ go se na lebaka.+ 53  Ba didimaditse botshelo jwa me mo kgatamping,+ mme ba ne ba nna ba nkonopa ka maje. 54  Metsi a eletse mo godimo ga tlhogo ya me.+ Ke rile: “Ruri ke tla kgaolwa!”+ ק [Qohph] 55  Ke biditse leina la gago, tlhe Jehofa, ke le mo kgatamping e e kwa tlasetlase.+ 56  O tshwanetse go utlwa lentswe la me.+ O se ka wa subela tsebe ya gago kgololo ya me le go goa ga me ke kopa thuso.+ 57  O atametse mo letsatsing le ke neng ka nna ka go bitsa ka lone.+ O ne wa re: “O se ka wa boifa.”+ ר [Rehsh] 58  O bueletse go tlhabana ga moya wa me,+ wena Jehofa. O rekolotse botshelo jwa me.+ 59  Wena Jehofa, o bone phoso e ke e diretsweng.+ Tsweetswee a ko o nkatlholele.+ 60  O bone pusoloso ya bone yotlhe, dikakanyo tsa bone tsotlhe tse di leng kgatlhanong le nna.+ ש [Sin] kgotsa [Shin] 61  O utlwile kgobo ya bone, wena Jehofa, dikakanyo tsa bone tsotlhe tse di leng kgatlhanong le nna,+ 62  Dipounama tsa ba ba ntsogologelang+ le go ntsheba ga bone letsatsi lotlhe.+ 63  A ko o lebe go nna ga bone le go ema ga bone.+ Ke nna setlhogo sa pina ya bone.+ ת [Taw] 64  O tla ba busetsa tshwaro, wena Jehofa, go ya ka tiro ya diatla tsa bone.+ 65  O tla ba naya pelo e e se nang maitseo,+ phutso ya gago mo go bone.+ 66  O tla ba latelela ka bogale mme o ba nyeletse+ ka fa tlase ga magodimo a ga Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase