Diane 9:1-18

9   Botlhale jwa boammaaruri+ bo agile ntlo ya jone;+ bo betlile dipilara tsa jone tse supa.  Bo rulagantse go tlhaba phologolo; bo tlhakantse beine ya jone; go feta moo, bo rulagantse tafole ya jone.+  Bo rometse bahumagatsana ba jone ba ba bo tlhokomelang, gore bo tle bo tlhaeletse kwa godimo ga motse:  “Le fa e le mang yo o se nang maitemogelo, a a fapogele fano.”+ Le fa e le mang yo o seng botlhale+—o mo reile a re:  “Tlang, lo iphepe ka senkgwe sa me lo bo lo nne le seabe mo go nweng beine e ke e tlhakantseng.+  Tlogelang ba ba se nang maitemogelo mme lo tswelele lo tshela,+ lo tsamaye lo tlhamaletse mo tseleng ya tlhaloganyo.”+  Yo o siamisang mosotli o itlisetsa tlontlologo,+ mme yo o kgalemang mongwe yo o boikepo—o itlisetsa bogole.+  O se ka wa kgalemela mosotli, gore a se ka a go tlhoa.+ Kgalemela motho yo o botlhale mme o tla go rata.+  Naya motho yo o botlhale mme o tla nna botlhale le go feta.+ Naya mongwe yo o siameng kitso mme o tla oketsa go ithuta. 10  Go boifa Jehofa ke tshimologo ya botlhale,+ mme kitso ya Yo O Boitshepotshepo ke se tlhaloganyo e leng sone.+ 11  Gonne malatsi a gago a tla nna mantsi ka nna,+ mme o tla okelediwa dingwaga tsa botshelo.+ 12  Fa o tlhalefile, o itlhalefetse;+ mme fa o sotlile, o tla go sikara o le esi.+ 13  Mosadi yo o sematla o tsosa modumo.+ Ke seeleele mme ga a itse sepe le e seng.+ 14  Mme o ntse fa botsenong jwa ntlo ya gagwe, mo setulong, mo mafelong a a kwa godimo a motse,+ 15  gore a tlhaeletse ba ba fetang ka tsela, ba ba tlhamalalang mo ditselaneng tsa bone:+ 16  “Le fa e le mang yo o se nang maitemogelo a fapogele fano.”+ Le fa e le mang yo o seng botlhale+—le ene o mo reile a re: 17  “Metsi a a utswilweng a monate,+ le senkgwe se se jelwang mo sephiring—se monate.”+ 18  Mme ga a itse gore ba ba se nang maatla mo losong ba teng, gore ba a ba biditseng ba kwa mafelong a a kwa tlasetlase a Sheole.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase