Diane 8:1-36

8  A botlhale ga bo nne bo tlhaeletsa,+ le temogo a ga e nne e ntsha lentswe la yone?+  Bo eme kwa godimo ga bogodimo,+ fa tseleng, kwa makopanelong a ditsela.  Fa thoko ga dikgoro, kwa kgorong ya motse,+ bo ntse bo goela kwa godimo kwa botsenong jwa dikgoro:+  “Ke goela kwa go lona, lona batho, mme lentswe la me le ya kwa baneng ba batho.+  Lona ba ba se nang maitemogelo, tlhaloganyang botlhale;+ mme lona dimatla, tlhaloganyang pelo.+  Reetsang, gonne ke bua ka dilo tse di kwa pelepele,+ mme ke bula dipounama tsa me kaga thokgamo.+  Gonne magalapa a me a buela boammaaruri kwa tlase;+ mme boikepo ke selo se se makgapha mo dipounameng tsa me.+  Mafoko otlhe a molomo wa me a siame.+ Mo gare ga one ga go na sepe se se kgopameng kgotsa se se sokameng.+  Otlhe a tlhamalalela kwa go yo o lemogang, e bile a thokgame mo go ba ba bonang kitso.+ 10  Tsayang kotlhao ya me e seng selefera, le kitso go na le gouta e e di gaisang tsotlhe.+ 11  Gonne botlhale bo botoka go na le dikorale,+ mme dilo tse dingwe tsotlhe tse di itumedisang ga di ka ke tsa lekanngwa le jone.+ 12  “Nna, botlhale, ke agile le bonokopela+ mme ke bona kitso ya bokgoni jwa go akanya.+ 13  Go boifa Jehofa go raya go tlhoa bosula.+ Boikgodiso le boikgogomoso+ le tsela e e bosula le molomo o o tletseng tshokamo+ ke di tlhoile. 14  Ke na le kgakololo+ le botlhale jo bo mosola.+ Nna—tlhaloganyo;+ ke na le thata.+ 15  Dikgosi di nna di busa ka nna, mme badiredi ba ba kwa godimo ba nna ba laolela tshiamo.+ 16  Ka nna, dikgosana di nna di busa e le dikgosana,+ le batlotlegi botlhe ba atlhola ka tshiamo.+ 17  Nna ke rata ba ba nthatang,+ mme ba ba mpatlang ke bone ba ba mponang.+ 18  Ke na le dikhumo le kgalalelo,+ dilo tse di tlhwatlhwakgolo tsa boswa le tshiamo.+ 19  Maungo a me a botoka go feta gouta, go feta gouta e e itshekileng, le kungo ya me e botoka go feta selefera e e di gaisang tsotlhe.+ 20  Ke tsamaya mo tselaneng ya tshiamo,+ mo gare ga ditsela tsa katlholo,+ 21  go dira gore ba ba nthatang ba nne le dilwana;+ mme ke nna ke tladitse matlo a bone a polokelo.+ 22  “Jehofa o nketshitse ke le tshimologo ya tsela ya gagwe,+ ke le wa ntlha mo go tse a di fitlheletseng bogologolo.+ 23  Ke ne ka tlhongwa go tswa bosasimologeng,+ go tswa kwa tshimologong, go tswa metlheng ya bogologolo pele ga lefatshe.+ 24  Ke ne ka tsholwa jaaka e kete ke ka ditlhabi tsa pelegi+ fa go ne go se na bodiba jo bo boteng jwa metsi, fa go ne go se na metswedi e e neng e tletse metsi thata. 25  Pele ga fa dithaba di tlhongwa,+ pele ga dithota, ke ne ka tsholwa jaaka e kete ka ditlhabi tsa pelegi, 26  fa a ne a ise a dire lefatshe+ le mafelo a a bulegileng le karolo ya ntlha ya lorole lo logolo lwa naga e e ungwang.+ 27  Fa a ne a baakanya magodimo ke ne ke le teng;+ fa a ne a laolela gore bodiba jo bo boteng jwa metsi bo nne kgolokwe,+ 28  fa a ne a nitamisa maru a magolo kwa godimo,+ fa a ne a nonotsha metswedi ya bodiba jo bo boteng jwa metsi,+ 29  fa a ne a tlhomela lewatle molao wa gagwe gore metsi a se ka a tlola taelo ya gagwe,+ fa a ne tlhomela metheo ya lefatshe molao,+ 30  foo ke ne ke le fa thoko ga gagwe ke le modiri yo o setswerere,+ mme ka nna yo o neng a ratwa ke ene ka tsela e e kgethegileng+ letsatsi le letsatsi, ke itumela fa pele ga gagwe ka dinako tsotlhe,+ 31  ke itumelela naga e e ungwang ya lefatshe la gagwe,+ mme dilo tse ke neng ke di rata di ne di na le bomorwa batho.+ 32  “Jaanong lona barwa, ntheetsang; ee, go itumela ba ba bolokang ditsela tsa me. 33  Reetsang kotlhao mme lo tlhalefe,+ mme lo se ka lwa tlhokomologa ka gope.+ 34  Go itumela motho yo o ntheetsang ka go nna a thantse fa dikgorong tsa me letsatsi le letsatsi, ka go lebelela dikota tsa dikgoro tsa me.+ 35  Gonne yo o mponang ruri o tla bona botshelo,+ mme o nna le kamogelo e e tswang kwa go Jehofa.+ 36  Mme yo o ntlhokang o direla moya wa gagwe tshiamololo;+ botlhe ba ba ntlhoileng thata ke ba ba ratang loso.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase