Diane 7:1-27

7  Morwaaka, boloka mafoko a me,+ mme e kete o ka boloka ditaelo tsa me mo go wena.+  Boloka ditaelo tsa me mme o tswelele o tshela,+ le molao wa me jaaka thaka+ ya matlho a gago.  Di bofelele mo menwaneng ya gago,+ o bo o di kwale mo sekwalelong sa pelo ya gago.+  Raya botlhale o re:+ “O kgaitsadiake”; mme e kete o ka bitsa tlhaloganyo o re “O wa losika,”  gore di go dise mo mosading wa motswakwa,+ mo mothong wa moeng yo o rethefaditseng mafoko a gagwe.+  Gonne ke ne ka leba kwa tlase ka fenstere ya me, ka marofana+ a me,  gore ke tle ke tlhodumele ba ba se nang maitemogelo.+ Ke ne ke kgatlhegela go lemoga lekau le le seng botlhale mo basimaneng,+  le le fetang ka mmila gaufi le sekhutlo sa mosadi yoo, le le gwantang mo tseleng le ya kwa ntlong ya gagwe,+  ka lotlatlana, maitseboa,+ fa bosigo le letobo di atamela. 10  Mme bona! go ne go na le mosadi a tlile go mo kgatlhantsha, a apere seaparo sa seaka+ e bile a le pelo e e boferefere. 11  O tsosa modumo e bile o tlhogo e thata.+ Dinao tsa gagwe ga di nne mo ntlong ya gagwe.+ 12  Jaanong o kwa ntle, a tloge a ye kwa dipatlelong,+ mme o lalela gaufi le sekhutlo sengwe le sengwe.+ 13  O mo tshwere mme a mo atla.+ A beta pelo, mme a simolola go mo raya a re: 14  “Ke neilwe ditlhabelo tsa kabalano e le tiro.+ Gompieno ke duetse maikano a me.+ 15  Ke gone ka moo ke tlileng go go kgatlhantsha, go batla sefatlhego sa gago, gore ke tle ke go bone. 16  Ke kgabisitse bolawana jwa me ka matsela a a apesang, ka dilo tse dintsi tse di mebala, leloba la Egepeto.+ 17  Ke kgatšhitse bolao jwa me ka mera, mekgwapha le sinamone.+ 18  Tla, mme re nwe lorato ka botlalo go fitlha mo mosong; tla re ipelelane ka ditiro tse di bontshang lorato.+ 19  Gonne monna wa me ga a yo mo ntlong ya gagwe; o tsere loeto lo loleele.+ 20  O tsere kgetsi ya madi mo seatleng sa gagwe. O tla tla mo ntlong ya gagwe ka letsatsi la ngwedi o o tletseng.” 21  O mo timeditse ka go mo tlhotlheletsa thata.+ O mo faposa ka borethe jwa dipounama tsa gagwe.+ 22  Ka tshoganyetso o mo sala morago,+ jaaka poo e e tlang go tlhabiwa, le jaaka e kete o bofetswe go newa kotlhao e e newang seeleele, 23  go fitlha motswi o fatola sebete sa gagwe,+ fela jaaka nonyane e potlakela kwa seraing,+ mme ga a ise a itse gore go ama moya wa gagwe.+ 24  Jaanong bomorwaaka, ntheetsang mme lo tlhwaele mafoko a molomo wa me tsebe.+ 25  A pelo ya lona e se ka ya fapogela kwa ditseleng tsa gagwe. Lo se ka lwa kgarakgatshegela mo ditseleng tsa gagwe.+ 26  Gonne o dirile gore ba bantsi ba we ba bolailwe setlhogo,+ mme botlhe ba a ba bolayang ba bantsi.+ 27  Ntlo+ ya gagwe ke ditsela tse di yang kwa Sheole; di fologela kwa diphaposing tse di kwa teng tsa loso.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase