Diane 5:1-23

5  Morwaaka, a ko o tlhwaele botlhale jwa me tsebe.+ O sekegele temogo ya me ditsebe,+  gore o tle o dise bokgoni jwa go akanya;+ mme e kete dipounama tsa gago di ka dibela kitso.+  Gonne dipounama tsa mosadi o sele di nna di rotha jaaka lomepe lwa tswina ya dinotshe,+ mme magalapa a gagwe a boleta go feta leokwane.+  Mme ditlamorago tse di tswang mo go ene di bogalaka go gaisa longana;+ di bogale jaaka tšhaka e e magalemabedi.+  Dinao tsa gagwe di fologela mo losong.+ Dikgato tsa gagwe di gogela kwa Sheole.+  Ga a akanyetse tselana ya botshelo kwa teng.+ Ga a itse gore ditselana tsa gagwe di kgarakgatshegetse kae.+  Jaanong, lona bomorwaaka, ntheetsang+ mme lo se ka lwa fapoga mafoko a molomo wa me.+  A tsela ya lona e nne kgakala le ene, mme lo se ka lwa atamela kgoro ya ntlo ya gagwe,+  gore lo se ka lwa naya ba bangwe seriti sa lona,+ le fa e le dingwaga tsa lona se se setlhogo;+ 10  gore batswakwa ba se ka ba ikgotsofatsa ka maatla a lona,+ le fa e le gore dilo tse lo nnileng le tsone ka botlhoko di nne mo ntlong ya moeng,+ 11  le fa e le gore lo fegelwa mo isagweng ya lona+ fa nama ya lona le mmele wa lona di khutla.+ 12  Mme lo tla re: “A bo ke ile ka tlhoa kotlhao+ le pelo ya me e ile ya se ka ya tlotla kgalemelo jang ne!+ 13  Mme ga ke a reetsa lentswe la batlhatlheledi ba me,+ e bile ga ke a sekegela barutisi ba me tsebe.+ 14  Ke nnile mo mofuteng mongwe le mongwe wa bosula motlhofo fela+ mo gare ga phuthego le kopano.”+ 15  Nwa metsi mo mogobeng wa gago, le a a elelang ka bosesane mo sedibeng sa gago.+ 16  A metswedi ya gago e tshwanetse go gasamela kwa ntle ga dikgoro,+ melatswana ya gago ya metsi mo dipatlelong? 17  A e nne tsa gago o le esi, mme e seng tsa gago le batswakwa.+ 18  A motswedi wa gago wa metsi o segofale,+ mme o ipele le mosadi wa bosha jwa gago,+ 19  kgama e namagadi e e rategang le podi ya mo dithabeng e e bontle bo gogelang.+ A mabele a gagwe a go tlhapele ka metlha.+ O tlhapelwe ke boitumelo ka lorato lwa gagwe ka metlha.+ 20  Ka jalo ke ka ntlha yang, morwaaka, fa o tlhapelwa ke boitumelo le mosadi o sele kgotsa o tlamparela sehuba sa mosadi wa seeng?+ 21  Gonne ditsela tsa motho di fa pele ga matlho a ga Jehofa,+ mme o akanyetsa ditselana tsotlhe tsa gagwe kwa teng.+ 22  Ditlolo tsa gagwe di tla tshwara moikepi,+ mme o tla tshwarwa ke megala ya boleo jwa gagwe.+ 23  O tla swa ka gonne go se na kotlhao,+ le ka gonne o timetswa ke bontsi jwa boeleele jwa gagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase