Diane 4:1-27

4  Bomorwaaka, reetsang kotlhao ya ga rre+ mme lo tlhwaye tsebe, gore lo tle lo itse tlhaloganyo.+  Gonne ruri ke tla lo naya thuto e e molemo.+ Lo se ka lwa tlogela molao wa me.+  Gonne ke itshupile ke le morwa wa mmatota mo go rre,+ ke le monana e bile ke le nosi fela fa pele ga ga mmè.+  Mme o ne a ntaya+ a nthaya a re: “A pelo ya gago e ngangatlele+ mafoko a me.+ Boloka ditaelo tsa me mme o tswelele o tshela.+  Bapala botlhale,+ bapala tlhaloganyo.+ O se ka wa lebala, mme o se ka wa fapoga mafoko a molomo wa me.+  O se ka wa bo tlogela, mme bo tla go boloka. O bo rate, mme bo tla go dibela.  Botlhale ke selo se segolo mo go tsotlhe.+ Bapala botlhale; mme mmogo le sotlhe se o se bapalang, o bapale tlhaloganyo.+  Bo tseele kwa godimo, mme bo tla go godisa.+ Bo tla go galaletsa ka gonne o bo tlamparela.+  Bo tla naya tlhogo ya gago serwalo sa bontle jo bo gogelang sa dithunya tse di tshophilweng;+ bo tla baya serwalo sa bontle mo go wena.”+ 10  Utlwa morwaaka, mme o amogele mafoko a me.+ Foo dingwaga tsa gago tsa botshelo di tla nna dintsi.+ 11  Ke tla go laya mo tseleng ya botlhale;+ ke tla go gatisa ditselana tsa thokgamo.+ 12  Fa o tsamaya, mosepele wa gago ga o na go pitlagana;+ mme fa o siana, ga o na go kgotšwa.+ 13  Tshwara kotlhao;+ o se ka wa e tlogela.+ E dibele, gonne ke yone botshelo jwa gago.+ 14  O se ka wa tsena mo tselaneng ya baikepi,+ mme o se ka wa tsamaya wa tlhamalalela mo tseleng ya ba ba bosula.+ 15  E tile,+ o se ka wa feta ka yone;+ e fapoge, mme o fetele pele.+ 16  Gonne ga ba robale go fitlha ba dira bosula,+ mme boroko jwa bone bo nna bo phamotswe go fitlha ba dira gore mongwe a kgotšwe.+ 17  Gonne ba iphepile ka senkgwe sa boikepo,+ mme ba nwa beine ya ditiro tsa thubakanyo.+ 18  Mme tselana ya basiami e tshwana le lesedi le le phatsimang le ntse le phatsimela pele go fitlha motshegareng o mogolo.+ 19  Tsela ya baikepi e tshwana le letobo;+ ga ba a itse gore ba ntse ba kgotšwa ke eng.+ 20  Morwaaka, tlhwaela mafoko a me tsebe.+ Sekegela mafoko a me tsebe.+ 21  E kete a ka se tloge mo matlhong a gago.+ A boloke mo gare ga pelo ya gago.+ 22  Gonne ke botshelo mo go ba ba a bonang+ le boitekanelo mo nameng ya bone yotlhe.+ 23  Go feta tsotlhe tse dingwe tse di tshwanetseng go disiwa, dibela pelo ya gago,+ gonne metswedi ya botshelo e tswa mo go yone.+ 24  Tlosa puo e e sokameng mo go wena;+ mme o beye tsietso ya dipounama kgakala le wena.+ 25  Fa e le matlho a gago, a tshwanetse go leba kwa pele,+ ee, matlho a gago a a phatsimang a lebe kwa pele fa pele ga gago.+ 26  Rethefatsa tsela ya lonao lwa gago,+ mme e kete ditsela tsotlhe tsa gago di ka tlhomamisiwa thata.+ 27  O se ka wa sekamela kafa mojeng kgotsa kafa molemeng.+ Tlosa lonao lwa gago mo go se se bosula.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase