Diane 30:1-33

30  Mafoko a ga Agure morwa Jake, molaetsa o o botlhokwa thata.+ Puo ya monna yo o nonofileng a bua le Ithiele, Ithiele le Ukale.  Gonne nna ke yo o sa akanyeng go feta mongwe le mongwe,+ mme ga ke na tlhaloganyo ya batho;+  e bile ga ke a ithuta botlhale;+ mme ga ke itse kitso ya Yo O Boitshepotshepo.+  Ke mang yo o tlhatlogetseng kwa legodimong gore a tle a fologe?+ Ke mang yo o phuthetseng phefo+ mo magofing a diatla tsoopedi? Ke mang yo o phuthetseng metsi ka seaparo?+ Ke mang yo o tlhatlositseng mafelelo otlhe a lefatshe?+ Leina la gagwe ke mang+ le leina la morwawe, fa e le gore o a itse?+  Lefoko lengwe le lengwe la Modimo le itshekisitswe.+ Ke thebe mo go ba ba tshabelang kwa go ene.+  O se ka wa oketsa mafoko a gagwe+ gore a tle a se ka a go kgalemela, le gore o se ka wa supiwa o le moaki.+  Ke go kopile dilo di le pedi.+ O se ka wa gana ka tsone pele ga ke swa.+  O tlosetse lefoko le le seng boammaaruri le le le akang kgakala le nna.+ O se ka wa nnaya lehuma le fa e le dikhumo.+ Mma ke je dijo tse ke di laoletsweng,+  gore ke se ka ka kgora mme ka go latola+ ka re: “Jehofa ke mang?”+ le gore ke se ka ka humanega mme ka utswa ka gobolola leina la Modimo wa me.+ 10  O se ka wa senya motlhanka leina mo go mong wa gagwe,+ gore a se ka a go hutsa, le gore o tle o se ka wa tsewa o le molato.+ 11  Go na le kokomana e e hutsang rraayone le e e sa bakeng mmaayone.+ 12  Go na le kokomana e e itshekileng mo matlhong a yone+ e e sa tlhatswiwang mantle a yone.+ 13  Go na le kokomana e matlho a yone a ikgodisitseng jang ne! le e matlho a yone a a phatsimang a tsholeditsweng.+ 14  Go na le kokomana e meno a yone e leng ditšhaka le e marapo a yone a ditlhaa e leng dithipa tse di tlhabang,+ gore e je ba ba bogisiwang e ba tlose mo lefatsheng le bahumanegi mo gare ga batho.+ 15  Menopi e na le barwadi ba babedi ba ba goang ba re: “Naya! Naya!” Go na le dilo di le tharo tse di sa kgotsofaleng, di nnè tse di sa reng: “Go lekane!” 16  Sheole+ le sebopelo se se thibetsweng,+ lefatshe le le sa kgotsofalelang metsi,+ le molelo+ o o sa reng: “Go lekane!”+ 17  Leitlho le le sotlang rre le leo le nyatsang go utlwa mmè+—le tla gonngwa ke magakabe a mokgatšha o o phothoselang mme bana ba ntsu ba tla le ja. 18  Go na le dilo di le tharo tse di itshupileng di gakgamatsa thata mo go nna, le tse nnè tse ke iseng ke di itse: 19  tsela ya ntsu mo magodimong, tsela ya noga mo lefikeng, tsela ya sekepe mo gare ga lewatle+ le tsela ya monna yo o nonofileng a na le morweetsana.+ 20  Tsela ya mosadi wa seaka ke e: o jele mme o iphimotse molomo a bo a re: “Ga ke a dira phoso epe.”+ 21  Dilo di tharo tse lefatshe le fuduegileng ka ntlha ya tsone, mme di nnè tse le sa kgoneng go itshoka ka ntlha ya tsone: 22  ka ntlha ya motlhanka fa a busa e le kgosi,+ le mongwe yo o se nang tlhaloganyo fa a na le dijo tse di lekaneng;+ 23  ka ntlha ya mosadi yo o tlhoilweng fa a tserwe go nna mosadi yo o nyetsweng,+ le lelata fa le gapela mohumagadi wa lone thuo.+ 24  Go na le dilo di le nnè tse di nnye go di feta tsotlhe mo lefatsheng, mme di botlhale ka tlholego:+ 25  ditshoswane ke setšhaba se se sa nonofang,+ mme di baakanya dijo tsa tsone selemo;+ 26  dipela+ ga se setšhaba se se thata, le fa go ntse jalo di aga ntlo ya tsone mo godimo ga lefika le legolo;+ 27  tsie+ ga e na kgosi, mme yotlhe e tswa e kgaogantswe ka ditlhopha;+ 28  mmamagwatagwatane+ o itshwarelela ka diatla mme o mo ntlong e kgolo ya segosi. 29  Go na le di le tharo tse di dirang sentle mo lobelong lo di tsamayang ka lone, le tse nnè tse di dirang sentle fa di ntse di tsamaya: 30  tau, e e leng thata go feta dibatana tsotlhe le e e sa boeleng morago fa pele ga ga ope;+ 31  ntša e e tsomang kgotsa phoko, le kgosi ya setlhopha sa masole a batho ba yone.+ 32  Fa o dirile ka go tlhoka tlhaloganyo ka go itsholetsa,+ fa o nnela go akanya ka gone, baya seatla mo molomong.+ 33  Gonne go kgotlhokgotsha mashi go ntsha botoro, mme go tamola nko go ntsha madi, go tlhotlheletsa bogale gone go tlisa komano.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase