Diane 3:1-35

3  Morwaaka, o se ka wa lebala molao wa me,+ mme a pelo ya gago e boloke ditaelo tsa me,+  gonne o tla okelediwa boleele jwa malatsi le dingwaga tsa botshelo+ le kagiso.+  E kete bopelonomi jwa lorato le boammaaruri di ka se go tlogele.+ Di bofelele mo molaleng wa gago.+ Di kwale mo sekwalelong sa pelo ya gago,+  mme o tle o bone kamogelo le temogo e e molemo mo matlhong a Modimo le a motho wa mo lefatsheng.+  Ikanye Jehofa ka pelo ya gago yotlhe+ mme o se ka wa ikaega ka tlhaloganyo ya gago.+  Mo tseye tsia mo ditseleng tsotlhe tsa gago,+ mme o tla tlhamalatsa ditselana tsa gago.+  O se ka wa ipona o le botlhale.+ Boifa Jehofa mme o fapoge bosula.+  E kete e ka nna phodiso+ mo khubung ya gago le tapologo mo marapong a gago.+  Tlotla Jehofa ka dilo tsa gago tse di tlhwatlhwakgolo+ le ka mabutswapele a maungo otlhe a gago.+ 10  Foo mabolokelo a gago a dilwana a tla tladiwa ka letlotlo;+ le ditshekega tsa gago tsa segatisetso sa beine di tla penologa ka beine e ntšha.+ 11  O se ka wa gana kotlhao ya ga Jehofa, morwaaka;+ mme o se ka wa ila kgalemelo ya gagwe,+ 12  ka gonne Jehofa o kgalemela yo a mo ratang,+ fela jaaka rre a kgalemela morwawe yo a mo ipelelang.+ 13  Go itumela motho yo o boneng botlhale,+ le motho yo o nnang le temogo,+ 14  gonne go nna le jone e le papadi go botoka go na le go nna le selefera e le papadi mme go nna le jone e le kungo go botoka go na le gouta+ ka boyone. 15  Bo tlhwatlhwakgolo go feta dikorale,+ mme dilo tse dingwe tsotlhe tse di go itumedisang ga di ka ke tsa lekanngwa le jone. 16  Boleele jwa malatsi bo mo seatleng sa jone sa moja;+ mo seatleng sa jone sa molema go na le dikhumo le kgalalelo.+ 17  Ditselana tsa jone ke ditselana tsa monate, mme ditsela tsotlhe tsa jone ke kagiso.+ 18  Ke setlhare sa botshelo+ mo go ba ba bo tshwarang, mme ba ba bo ngangatlelang+ ba tla bidiwa ba ba itumetseng.+ 19  Jehofa ka boene o thaile lefatshe ka thata ka botlhale.+ O tlhomamisitse magodimo ka temogo.+ 20  Bodiba jo bo boteng jwa metsi bo ne jwa kgaoganngwa ka kitso ya gagwe,+ mme loapi lo lo maru lo nna lo rothisa pula ya mosarasarane.+ 21  Morwaaka, a di se ka tsa tloga mo matlhong a gago.+ Dibela botlhale jo bo mosola le bokgoni jwa go akanya,+ 22  mme di tla itshupa e le botshelo mo moyeng wa gago+ le bontle jo bo kgatlhang mo molaleng wa gago.+ 23  Foo o tla tsamaya ka polokesego+ mo tseleng ya gago, le lonao lwa gago ga lo na go kgopa sepe.+ 24  Le fa e le leng fela fa o rapama ga o na go boifa;+ mme ruri o tla rapama, mme boroko jwa gago bo tla nna monate.+ 25  Ga o na go boifa sepe sa tshoganyetso se se boifisang,+ le fa e le matsubutsubu mo baikeping, ka gonne e etla.+ 26  Gonne Jehofa o tla itshupa e le tshepo ya gago,+ mme ruri o tla boloka lonao lwa gago gore lo se ka lwa tshwarwa.+ 27  O se ka wa gana ka molemo mo go ba o ba tshwanetseng,+ fa go le mo maatleng a seatla sa gago go o dira.+ 28  O se ka wa raya mongwe ka wena wa re: “Tsamaya, o boe mme kamoso ke tla go naya,” mme o na le sengwe mo go wena.+ 29  O se ka wa logela mongwe ka wena leano lepe le le bosula,+ fa a nna le wena mme a ikutlwa a bolokesegile.+ 30  O se ka wa omana le motho kwantle ga lebaka,+ fa a sa go direla bosula bope.+ 31  O se ka wa tswela pelo motho wa thubakanyo,+ le fa e le go tlhopha ditsela dipe tsa gagwe.+ 32  Gonne motho yo o tsietsang+ ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ mme O atamalane thata le bathokgami.+ 33  Phutso ya ga Jehofa e mo ntlong ya moikepi,+ mme lefelo la bonno la basiami o a le segofatsa.+ 34  Fa go amana le basotli,+ o tla sotla;+ mme o tla utlwela ba ba pelonolo botlhoko.+ 35  Ba ba botlhale ba tla rua tlotlo,+ mme ba ba dimatla ba godisa tlontlologo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase