Diane 28:1-28

28  Baikepi ba a tshaba fa go se na yo o ba latelelang,+ mme basiami ba tshwana le tawana e e itshepileng.+  Ka ntlha ya tlolo ya lefatshe, dikgosana tsa lone tse di tlhatlhamanang di dintsi,+ mme kgosana e tla nna nako e telele ka motho yo o nang le temogo yo o nang le kitso ya se se siameng.+  Motho yo o nonofileng yo o humanegileng le yo o tsietsang+ ba maemo a a kwa tlase o tshwana le pula e e gogolang gore go sale go se na dijo.  Ba ba tlogelang molao ba baka moikepi,+ mme ba ba bolokang molao ba a ba galefela.+  Batho ba ba ineeletseng bosula ga ba ka ke ba tlhaloganya katlholo, mme ba ba senkang Jehofa ba ka tlhaloganya sengwe le sengwe.+  Go botoka mohumanegi yo o tsamayang mo bothokgaming jwa gagwe go na le ope yo sokameng mo ditseleng tsa gagwe, le fa a humile.+  Morwa yo o tlhaloganyang o boloka molao,+ mme yo o nnang molekane le ba ba jang bobe o tlhabisa rraagwe ditlhong.+  Yo o ntsifatsang dilo tsa gagwe tse di tlhwatlhwakgolo ka morokotso+ le ka koketso e ntsi thata o di phuthela yo o utlwelang ba maemo a a kwa tlase botlhoko.+  Yo o faposang tsebe ya gagwe mo go utlweng molao+—le thapelo ya gagwe ke selo se se makgapha.+ 10  Yo o dirang gore bathokgami ba timelele+ mo tseleng e e bosula o tla wela mo kgatamping ya gagwe,+ mme ba ba se nang molato ba tla rua molemo.+ 11  Motho yo o humileng o ipona a le botlhale,+ mme wa maemo a a kwa tlase yo o nang le temogo o a mo tlhatlhoba.+ 12  Fa basiami ba itumela,+ go na le bontle jo bogolo; mme fa baikepi ba nanoga, motho o ikgakisa batho.+ 13  Yo o bipang ditlolo tsa gagwe ga a na go atlega,+ mme yo o di ipolelang a bo a di tlogela o tla utlwelwa botlhoko.+ 14  Go itumela motho yo o boifang ka metlha,+ mme yo o thatafatsang pelo ya gagwe o tla wela mo masetlapelong.+ 15  Mmusi yo o boikepo mo bathong ba maemo a a kwa tlase o tshwana le tau e e dumang le bera e e kubugang.+ 16  Moeteledipele yo o tlhokang temogo ya boammaaruri le ene o na le ditiro tse dintsi tsa boferefere,+ mme yo o tlhoileng poelo e e sa siamang+ o tla lelefatsa malatsi a gagwe. 17  Motho yo o imelwang ke molato wa madi a moya o tla tshabela kwa kgatamping.+ A ba se ka ba mo tshwara. 18  Yo o tsamayang ka go tlhoka molato o tla bolokwa,+ mme yo o sokamisitsweng mo ditseleng tsa gagwe o tla wa.+ 19  Yo o lemang mmu wa gagwe o tla nna le senkgwe se se ntsi,+ mme yo o latelelang dilo tse di se nang mosola o tla nna le lehuma le le ntsi.+ 20  Motho wa ditiro tse di ikanyegang o tla nna le masego a mantsi,+ mme yo o potlakelang go nna le dikhumo ga a na go nna a se na molato.+ 21  Go bontsha tlhaolele ga go a siama,+ le gore monna yo o nonofileng a dire tlolo ka ntlha ya thathana ya senkgwe. 22  Motho yo o leitlho le tswelang dilo pelo o itlhaganelela dilo tse di tlhwatlhwakgolo,+ mme ga a itse gore o tla tlelwa ke letlhoko. 23  Yo o kgalemelang motho+ e tla re morago a bone kamogelo go feta yo o buang puo e e borethe ka loleme lwa gagwe. 24  Yo o thukuthang rraagwe le mmaagwe+ mme a re: “Ga se tlolo,”+ ke molekane wa motho yo o senyang. 25  Yo o moya o ikgodisang o tsosa manganga,+ mme yo o ikanyang Jehofa o tla nontshiwa.+ 26  Yo o ikanyang pelo ya gagwe o sematla,+ mme yo o tsamayang ka botlhale ke ene yo o tla falolang.+ 27  Yo o abelang mohumanegi ga a na go tlhoka,+ mme yo o fitlhang matlho a gagwe o tla hutsiwa gantsi.+ 28  Fa baikepi ba nanoga, motho o a iphitlha;+ mme fa ba nyelela, basiami ba nna bantsi.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase