Diane 20:1-30

20  Beine ke mosotli,+ bojalwa jo bo tagang bo a fudua,+ mme mongwe le mongwe yo o timetswang ke jone ga a botlhale.+  Go tshosa ga kgosi ke go duma mo go tshwanang le ga tawana e e seriri.+ Ope fela yo o itšhakgalelang o leofela moya wa gagwe.+  Go ithiba mo kganetsanong ke kgalalelo mo mothong,+ mme mongwe le mongwe yo o seeleele o phanyega fela.+  Setshwakga ga se na go lema ka ntlha ya mariga;+ se tla bo se kopa ka nako ya thobo, mme go tla bo go se na sepe.+  Kgakololo mo pelong ya motho ke metsi a a boteng,+ mme motho yo o nang le temogo ke yo o tla a gelelang.+  Mongwe le mongwe wa batho ba bantsintsi o tla ipolela bopelonomi jwa gagwe jwa lorato,+ mme ke mang yo o ka bonang motho yo o ikanyegang?+  Mosiami o tsamaya mo bothokgaming jwa gagwe.+ Go itumela bomorwawe morago ga gagwe.+  Kgosi e ntse mo setulong sa bogosi sa katlholo,+ e phatlalatsa bosula jotlhe ka matlho a yone.+  Ke mang yo o ka reng: “Ke ntlafaditse pelo ya me;+ ke itshekile mo boleong jwa me”?+ 10  Mefuta e mebedi ya dilekanyabokete le mefuta e mebedi ya dilekanyo tsa ifa+ka bobedi ke selo se se makgapha mo go Jehofa.+ 11  Mosimane o dira gore a lemogiwe ka ditiro tsa gagwe gore a tiro ya gagwe e itshekile e bile e thokgame.+ 12  Tsebe e e utlwang le leitlho le le bonang—Jehofa o di dirile ka bobedi.+ 13  O se ka wa rata boroko, gore o se ka wa humanega.+ Bula matlho a gago; o kgore senkgwe.+ 14  “Se maswe, maswe!” go bua moreki, mme o a tsamaya.+ Go tswa foo o a ipelafatsa.+ 15  Go na le gouta, le dikorale tse dintsi; mme dipounama tsa kitso ke dijana tse di tlhwatlhwakgolo.+ 16  Tsaya seaparo sa motho, fa go direga gore a bo a le moemedi wa motswakwa;+ mme mo kgannyeng ya mosadi o sele, tsaya sebeelo mo mothong yoo.+ 17  Senkgwe se se bonweng ka maaka se monate mo mothong,+ mme morago ga moo molomo wa gagwe o tla tlala matlapana.+ 18  Dithulaganyo di tlhomamisiwa thata, ka kgakololo,+ mme o tsweledise ntwa ya gago ka kaelo e e botswerere.+ 19  Yo o tsamayatsamayang a senya batho leina o bipolola puo ya sephiri;+ mme o se ka wa nna le bolekane le yo o hepisiwang ke dipounama tsa gagwe.+ 20  Fa e le ope fela yo o hutsang rraagwe le mmaagwe,+ lobone lwa gagwe lo tla tingwa fa lefifi le atamela.+ 21  Boswa bo bonwa ka bogagaru la ntlha,+ mme isagwe ya jone ga e na go segofadiwa.+ 22  O se ka wa re: “Ke tla lefa bosula!”+ Solofela mo go Jehofa,+ mme o tla go boloka.+ 23  Mefuta e mebedi ya dilekanyabokete ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ le sekale se se tsietsang ga se molemo.+ 24  Dikgato tsa monna yo o nonofileng+ di tswa kwa go Jehofa. Fa e le motho wa mo lefatsheng, o ka lemoga tsela ya gagwe jang?+ 25  Ke seru fa motho wa mo lefatsheng a itlhaganeletse go goa a re, “Boitshepo!”+ mme morago ga maikano+ a bo a sekamela mo go tlhatlhobeng.+ 26  Kgosi e e botlhale e phatlalatsa batho ba ba boikepo,+ mme e retolosetsa leotwana mo godimo ga bone.+ 27  Mohemo+ wa motho wa mo lefatsheng ke lobone lwa ga Jehofa, lo lo hukutsang dikarolo tse di kwa tengteng tsa mpa ka kelotlhoko.+ 28  Bopelonomi jwa lorato le boammaaruri—di dibela kgosi;+ mme e tshegeditse setulo sa yone sa bogosi ka bopelonomi jwa lorato.+ 29  Bontle jwa makau ke maatla a bone,+ mme bontlentle jwa bannabagolo ke botlhogoputswa jwa bone.+ 30  Dintho tse di kgobogileng di tlosa bosula;+ mme dititeo, di tlosa dikarolo tse di kwa tengteng tsa mpa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase