Diane 19:1-29

19  Mohumanegi ope yo o tsamayang mo bothokgaming jwa gagwe o botoka+ mo go yo o dipounama di sokameng, le yo o sematla.+  Gape, ga go molemo gore moya o tlhoke kitso,+ mme yo o potlakang ka dinao tsa gagwe o a leofa.+  Ke boeleele jwa motho wa mo lefatsheng jo bo sokamisang tsela ya gagwe,+ ka jalo pelo ya gagwe e galefela Jehofa ka boene.+  Khumo e oketsa balekane ba bantsi,+ mme wa maemo a a kwa tlase o tlogelwa ke molekane wa gagwe.+  Mosupi wa maaka ga a na go gololesega mo kotlhaong,+ mme yo o bilolang maaka ga a na go falola.+  Ba ba nolofatsang sefatlhego sa motlotlegi ba bantsi,+ mme mongwe le mongwe ke molekane wa motho yo o abang dimpho.+  Bomorwarramotho yo o humanegileng ba mo tlhoile botlhe.+ A bo ditsala tsa gagwe ka esi di nnetse kgakala le ene jang ne!+ O ba latelela ka dilo tse a tshwanetseng go di bua; mme ga ba yo.+  Yo o bapalang pelo+ o rata moya wa gagwe. Yo o disang temogo o tla bona molemo.+  Mosupi wa maaka ga a na go gololesega mo kotlhaong,+ mme yo o bilolang maaka o tla nyelela.+ 10  Manobonobo ga a tshwanele ope yo o sematla.+ A bo go ntse jalo segolo jang ne gore motlhanka a buse dikgosana!+ 11  Temogo ya motho ruri e fokotsa bogale jwa gagwe,+ mme ke bontle mo go ene go tlhokomologa tlolo.+ 12  Tšararego ya kgosi ke modumo o o tshwanang le wa tawana e e seriri,+ mme kamogelo ya gagwe e tshwana le monyo mo dimeleng.+ 13  Morwa yo o sematla ke matshwenyego mo go rraagwe,+ mme manganga a mosadi a tshwana le borulelo jo bo nelang jo bo lelekang motho.+ 14  Boswa jo bo tswang mo go borre ke ntlo le khumo,+ mme mosadi yo o botlhale o tswa kwa go Jehofa.+ 15  Botshwakga bo tlisa boroko jo bogolo,+ mme moya o o nyafalang o tshwarwa ke tlala.+ 16  Yo o bolokang taelo o boloka moya wa gagwe;+ mme yo o nyatsang ditsela tsa gagwe o tla bolawa.+ 17  Yo o utlwelang motho wa maemo a a kwa tlase botlhoko o adima Jehofa,+ mme O tla duela tsela e a neng a mo tshwere ka yone.+ 18  Kgwathisa morwao fa go sa ntse go na le tsholofelo;+ mme o se ka wa tsholeletsa keletso ya moya wa gago go mmolaya.+ 19  Yo e leng wa tšararego e kgolo o tla sikara tefiso;+ gonne fa o mo golola, o tla nna o go dira gangwe le gape.+ 20  Reetsa kgakololo mme o amogele kotlhao,+ gore o tle o nne botlhale mo isagweng ya gago.+ 21  Dithulaganyo tse di mo pelong ya motho di dintsi,+ mme boikaelelo jwa ga Jehofa ke jone bo tla emang.+ 22  Selo se se eletsegang mo mothong wa mo lefatsheng ke bopelonomi jwa gagwe jwa lorato;+ mme mohumanegi o botoka go na le motho yo o akang.+ 23  Go boifa Jehofa go isa botshelong,+ mme motho o tla lala bosigo a kgotsofetse;+ motho ga a na go etelwa ke se se bosula.+ 24  Setshwakga se tsentse seatla sa sone mo mogopong wa mokete;+ ga se kgone le go se busetsa kwa molomong wa sone.+ 25  O iteye mosotli,+ gore yo o se nang maitemogelo a nne botlhale;+ mme yo o tlhaloganyang a kgalemelwe, gore a tle a lemoge kitso.+ 26  Yo o tshwarang rraagwe setlhogo le yo o lelekang mmaagwe+ ke morwa yo o itshwarang ka tsela e e tlhabisang ditlhong le ka tsela e e tlontlololang.+ 27  Morwaaka, kgaotsa go reetsa kotlhao mme go tla raya go fapoga mo mafokong a kitso.+ 28  Mosupi yo o se nang molemo wa sepe o sotla tshiamiso,+ mme molomo wa baikepi o kometsa se se utlwisang botlhoko.+ 29  Dikatlholo di tlhomamiseditswe basotli ka thata,+ le dititeo di tlhomamiseditswe mokwatla wa dimatla.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase