Diane 16:1-33

16  Motho wa mo lefatsheng o rulaganya dikakanyo tsa pelo,+ mme karabo ya loleme e tswa kwa go Jehofa.+  Ditsela tsotlhe tsa motho di itshekile mo matlhong a gagwe,+ mme Jehofa o tlhatlhoba meya.+  Pitikela ditiro tsa gago mo go Jehofa+ mme dithulaganyo tsa gago di tla tlhomamisiwa thata.+  Jehofa o diretse sengwe le sengwe boikaelelo jwa gagwe,+ ee, le moikepi letsatsi le le bosula.+  Mongwe le mongwe yo o pelo e ikgogomosang ke selo se se makgapha mo go Jehofa.+ Seatla se ka nna sa gokagana le seatla, mme motho ga a na go gololesega mo kotlhaong.+  Tlolo e direlwa tetlanyo ka bopelonomi jwa lorato le boammaaruri,+ mme motho o fapoga bosula+ ka go boifa Jehofa.  Fa Jehofa a ipelela ditsela tsa motho+ o dira gore le baba ba gagwe ba nne mo kagisong le ene.+  Bonnye jo bo nang le tshiamo bo botoka+ go gaisa dikungwa tse dintsi tse di se nang tshiamiso.+  Pelo ya motho wa mo lefatsheng e ka nna ya tlhama tsela ya gagwe,+ mme Jehofa ke ene a kaelang dikgato tsa gagwe.+ 10  Tshwetso e e tlhotlheleditsweng e tshwanetse go nna mo dipounameng tsa kgosi;+ molomo wa yone ga o a tshwanela go itshupa o sa ikanyege mo katlholong.+ 11  Lonaka lo lo siameng lwa selekanyi le sekale se se siameng ke tsa ga Jehofa;+ dilekanyabokete tsotlhe tsa leje tsa kgetsi ke tiro ya gagwe.+ 12  Go dira boikepo ke selo se se makgapha mo dikgosing,+ gonne ke ka tshiamo setulo sa bogosi se tlhomamisiwang ka thata.+ 13  Dipounama tsa tshiamo di ipedisa kgosi e kgolo;+ mme e rata yo o buang dilo tse di thokgameng.+ 14  Tšararego ya kgosi e raya barongwa ba loso,+ mme motho yo o botlhale ke yo o e tilang.+ 15  Go na le botshelo+ mo leseding la sefatlhego sa kgosi, mme kamogelo ya yone e tshwana le leru la pula ya dikgakologo.+ 16  A bo go bona botlhale go le botoka thata jang ne go na le gouta!+ Mme go bona tlhaloganyo go tshwanetse ga tlhophiwa go gaisa selefera.+ 17  Tsela e kgolo ya bathokgami ke go fapoga bosula.+ Yo o dibelang tsela ya gagwe o boloka moya wa gagwe.+ 18  Boikgogomoso bo tla pele ga go thubagana,+ mme moya o o mabela o tla pele ga go kgotšwa.+ 19  Go botoka go nna le moya o o ikokobeditseng le ba ba pelonolo+ go na le go kgaogana thopo le ba ba ikgodisang.+ 20  Yo o bontshang temogo mo kgannyeng o tla bona molemo,+ mme go itumela yo o ikanyang Jehofa.+ 21  Yo o pelo e botlhale o tla bidiwa tlhaloganyo,+ mme yo o dipounama di monate o oketsa tlhotlheletso.+ 22  Temogo ke sediba sa botshelo mo go beng ba yone;+ mme kotlhao ya dieleele ke boeleele.+ 23  Pelo ya yo o botlhale e dira gore molomo wa gagwe o bontshe temogo,+ mme e tsenya tlhotlheletso mo dipounameng tsa gagwe.+ 24  Mafoko a a itumedisang ke lomepe lwa tswina ya dinotshe,+ a monate mo moyeng e bile ke phodiso ya marapo.+ 25  Go na le tsela e e thokgameng fa pele ga motho,+ mme bokhutlo jwa yone morago ga moo ke ditsela tsa loso.+ 26  Moya wa yo o dirang ka natla o mo diretse ka natla,+ ka gonne molomo wa gagwe o mo pitlaganyeditse.+ 27  Motho yo o se nang molemo wa sepe o epolola se se bosula,+ mme mo dipounameng tsa gagwe go na le molelo o o fisang,+ jaaka go ka tualo. 28  Motho wa maano o nna a baka manganga,+ mme yo o senyang batho leina o kgaoganya ba ba tlwaelaneng.+ 29  Motho wa thubakanyo o tla faposa mongwe ka ene,+ mme ruri o mo tsamaisa mo tseleng e e sa siamang.+ 30  O bonya ka matlho a gagwe gore a loge maano.+ Ruri o wetsa bosula ka go moma dipounama tsa gagwe thata. 31  Botlhogoputswa ke serwalo sa bontle+ fa bo bapalwa ka tsela ya tshiamo.+ 32  Yo o bonya go galefa o botoka go gaisa monna yo o thata,+ mme yo o laolang moya wa gagwe o botoka go gaisa yo o thopang motse.+ 33  Bola bo latlhelwa+ mo seropeng, mme tshwetso nngwe le nngwe ya jone e tswa kwa go Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase