Diane 14:1-35

14  Mosadi yo o botlhale tota o agile ntlo ya gagwe,+ mme yo o seeleele o e rutlolola ka diatla tsa gagwe.+  Yo o tsamayang mo thokgamong ya gagwe o boifa Jehofa,+ mme yo o sokametseng mo ditseleng tsa gagwe o a Mo nyatsa.+  Thupa ya mabela e mo molomong wa seeleele,+ mme dipounama tsa ba ba botlhale di tla ba disa.+  Kwa go se nang dikgomo teng bojelo jwa diruiwa ga bo na sepe, mme thobo e kgolo ka ntlha ya maatla a poo.  Mosupi yo o ikanyegang ke yo o se kitlang a bua maaka,+ mme mosupi yo o maaka o bilola maaka fela.+  Mosotli o senkile botlhale, mme ga bo yo; mme mo go yo o nang le tlhaloganyo, kitso ke selo se se motlhofo fela.+  Tswa fa pele ga monna yo o sematla,+ gonne ruri ga o na go lemoga dipounama tsa kitso.+  Botlhale jwa yo o botlhale ke go tlhaloganya tsela ya gagwe,+ mme boeleele jwa dimatla ke tsietso.+  Ba ba sotlang molato ke dieleele,+ mme go na le tumalano mo go ba ba thokgameng.+ 10  Pelo e lemoga botlhoko jwa moya wa motho,+ mme ga go na motswakwa ope yo o tla itlhakanyang le go ipela ga yone. 11  Ntlo ya baikepi e tla nyelediwa,+ mme mogope wa bathokgami o tla tlhogonolofala.+ 12  Go na le tsela e e thokgameng fa pele ga motho,+ mme bokhutlo jwa yone morago ga moo ke ditsela tsa loso.+ 13  Le mo setshegong pelo e ka nna ya bo e le mo khutsafalong;+ mme boipelo bo felela ka khutsafalo.+ 14  Yo o se nang tumelo mo pelong o tla kgotsofadiwa ke diphelelo tsa ditsela tsa gagwe,+ mme motho yo o molemo o tla kgotsofadiwa ke diphelelo tsa ditiro tsa gagwe.+ 15  Ope fela yo o se nang maitemogelo o dumela lefoko lengwe le lengwe,+ mme yo o botlhale o akanyetsa dikgato tsa gagwe.+ 16  Yo o botlhale o a boifa mme o fapoga bosula,+ mme sematla se a shakgala e bile se a itshepa.+ 17  Yo o bonako go galefa o tla dira boeleele,+ mme motho yo o nang le bokgoni jwa go akanya o tlhoilwe.+ 18  Ba ba se nang maitemogelo ruri ba tla rua boeleele,+ mme ba ba botlhale ba tla rwala kitso jaaka serwalo sa tlhogo.+ 19  Batho ba ba bosula ba tla tshwanelwa ke go ikoba fa pele ga ba ba molemo,+ mme batho ba ba boikepo kwa dikgorong tsa mosiami. 20  Mohumanegi o tlhoilwe le ke mongwe ka ene,+ mme ditsala tsa mohumi di dintsi.+ 21  Yo o nyatsang mongwe ka ene o a leofa,+ mme go itumela yo o utlwelang ba ba bogisiwang botlhoko.+ 22  A ba ba logang maano a a bosula ga ba na go kgarakgatshega?+ Mme go na le bopelonomi jwa lorato le boammaaruri ka ga ba ba rerang go dira se se molemo.+ 23  Letsapa la mofuta mongwe le mongwe le solegela molemo,+ mme lefoko la dipounama le gogela kwa letlhokong. 24  Serwalo sa ba ba botlhale ke dikhumo tsa bone; boeleele jwa dimatla ke boeleele.+ 25  Mosupi wa boammaaruri o golola meya,+ mme yo o tsietsang o bilola maaka.+ 26  Go na le tshepo e e nonofileng mo go boifeng Jehofa,+ mme bomorwawe ba tla nna le botshabelo.+ 27  Go boifa Jehofa ke sediba sa botshelo,+ go fapoga diru tsa loso.+ 28  Go na le mokgabo wa kgosi mo bathong ba bantsintsi,+ mme mo batho ba tlhaelang teng modiredi yo mogolo o a senngwa.+ 29  Yo o bonya go galefa o tletse temogo,+ mme yo o felang pelo o godisa boeleele.+ 30  Pelo e e ritibetseng ke botshelo jwa setshedi sa senama,+ mme lefufa ke sebodu mo marapong.+ 31  Yo o tsietsang motho wa maemo a a kwa tlase o kgobile Modiri wa gagwe,+ mme yo o utlwelang mohumanegi botlhoko o a Mo galaletsa.+ 32  Moikepi o tla kgoromelediwa kwa tlase ka ntlha ya bosula jwa gagwe,+ mme mosiami o tla bona botshabelo mo bothokgaming jwa gagwe.+ 33  Mo pelong ya yo o nang le tlhaloganyo go na le botlhale,+ mme bo itsiwe mo gare ga dimatla. 34  Tshiamo ke yone e godisang setšhaba,+ mme boleo ke selo se se tlhabisang ditlhong mo ditlhopheng tsa ditšhaba.+ 35  Kgosi e ipedisiwa ke motlhanka yo o dirang ka temogo,+ mme e shakgalela yo o dirang ka matlhabisa ditlhong.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase