Diane 12:1-28

12  Morati wa kotlhao ke morati wa kitso,+ mme yo o tlhoileng kgalemelo ga a akanye.+  Yo o molemo o amogelwa ke Jehofa,+ mme o bolela motho wa dikgopolo tse di boikepo e le yo o boikepo.+  Ga go na motho yo boikepo bo tla mo tlhomamisang thata;+ mme fa e le modi o o itsetsepetseng wa basiami, ga o na go kgokgweediwa.+  Mosadi yo o nang le bokgoni ke serwalo mo go mong wa gagwe,+ mme o tshwana le sebodu mo marapong a mong wa gagwe fa a itshwara ka matlhabisa ditlhong.+  Dikakanyo tsa basiami ke tshiamiso;+ kaelo ya baikepi ke tsietso.+  Mafoko a baikepi ke go lalela madi,+ mme molomo wa bathokgami ke one o tla ba gololang.+  Baikepi ba a ribegediwa ba bo ba sa tlhole ba le teng,+ mme ntlo ya basiami e tla nna e eme.+  Gonne motho o tla bakelwa molomo wa gagwe o o botlhale,+ mme yo o pelo e e sokameng o tla nyadiwa.+  Go botoka yo o tseelwang kwa tlase mme a na le motlhanka go na le yo o ikgalaletsang mme a tlhoka senkgwe.+ 10  Mosiami o tlhokomela moya wa seruiwa sa gagwe,+ mme mautlwelobotlhoko a baikepi a setlhogo.+ 11  Yo o lemang mmu wa gagwe o tla kgora senkgwe,+ mme yo o latelelang dilo tse di se nang mosola ga a botlhale.+ 12  Moikepi o eleditse se se tsomilweng se se mo letloweng sa batho ba ba bosula;+ mme fa e le modi wa basiami o a ungwa.+ 13  Motho yo o bosula o raelwa ke tlolo ya dipounama,+ mme mosiami o tswa mo matshwenyegong.+ 14  Motho o kgotsofadiwa ke molemo o o tswang mo molomong wa gagwe,+ mme tiro ya diatla tsa motho e tla boela mo go ene.+ 15  Tsela ya seeleele e siame mo matlhong a gagwe,+ mme yo o reetsang kgakololo o botlhale.+ 16  Motho yo o itsiseng go tshwenyega ga gagwe mo go lone letsatsi leo ke seeleele,+ mme yo o botlhale o bipa tlontlologo.+ 17  Yo o ntshang mafoko a boikanyegi o tla bolela se se siameng,+ mme mosupi wa maaka, o tla bolela tsietso.+ 18  Go na le yo o buang a sa akanye jaaka e kete ka ditlhabo tsa tšhaka,+ mme loleme lwa ba ba botlhale ke phodiso.+ 19  Pounama ya boammaaruri+ ke yone e e tla tlhomamisiwang ka thata ka bosaengkae, mme loleme lwa maaka lo tla nna teng ka nakwana fela.+ 20  Tsietso e mo pelong ya ba ba logang maano a a bosula,+ mme ba ba ikaeletseng go dira kagiso ba a ipela.+ 21  Ga go na sepe se se utlwisang botlhoko se se tla diragalelang mosiami,+ mme baikepi ke bone ba ba tla tladiwang ka masetlapelo.+ 22  Dipounama tse di akang ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ mme ba ba dirang ka boikanyegi ba a mo ipedisa.+ 23  Motho yo o botlhale o bipa kitso,+ mme pelo ya dimatla ke e e buang boeleele.+ 24  Seatla sa ba ba tlhoafetseng ke sone se se tla busang,+ mme seatla se se nyafalang e tla nna sa tiro e e patelediwang.+ 25  Go tshwenyega ka tlhobaelo mo pelong ya motho ke gone go tla e obang,+ mme lefoko le le molemo le a e ipedisa.+ 26  Mosiami o tlhola mafulo a gagwe, mme tsela ya baikepi e dira gore ba kgarakgatshege.+ 27  Go nyafala ga go na go tsoma diphologolo tsa motho,+ mme yo o tlhoafetseng ke khumo ya motho e e tlhwatlhwakgolo. 28  Mo tselaneng ya tshiamo go na le botshelo,+ mme loeto mo tselaneng ya yone ga lo reye loso.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase