Diane 11:1-31

11  Sekale se se tsietsang ke selo se se makgapha mo go Jehofa,+ mme selekanyabokete se se feletseng sa leje se a mo ipedisa.  A boikgodiso bo tlile? Foo tlontlologo e tla tla;+ mme botlhale bo na le ba ba boingotlo.+  Bothokgami jwa ba ba thokgameng bo a ba goga,+ mme go dira ka tshokamo ga ba ba dirang ka boferefere go tla ba thopa.+  Dilo tse di tlhwatlhwakgolo ga di na go nna le mosola mo letsatsing la tšhakgalo,+ mme tshiamo e tla golola mo losong.+  Tshiamo ya yo o se nang molato ke yone e tla tlhamalatsang tsela ya gagwe,+ mme moikepi o tla wa mo boikepong jwa gagwe.+  Tshiamo ya bathokgami ke yone e tla ba gololang,+ mme ba ba dirang ka boferefere ba tla tshwarwa ke keletso ya bone.+  Fa motho yo o boikepo a swa, tsholofelo ya gagwe e a nyelela;+ le tebelelo e e theilweng mo maatleng e nyeletse.+  Mosiami ke yo o namotsweng mo matshwenyegong,+ mme go tsena moikepi mo boemong jwa gagwe.+  Yo e leng motlhanogi o senya mongwe ka ene ka molomo wa gagwe,+ mme basiami ba namolwa ka kitso.+ 10  Motse o itumela ka ntlha ya molemo wa basiami,+ mme go na le mokgosi wa boipelo+ fa baikepi ba nyelela. 11  Motse o godisiwa ka ntlha ya tshegofatso ya bathokgami,+ mme o rutlololwa ka ntlha ya molomo wa baikepi.+ 12  Yo o seng botlhale o nyaditse mongwe ka ene,+ mme motho wa temogo e kgolwane ke yo o didimalang.+ 13  Yo o tsamayatsamayang a senya batho leina+ o bipolola puo ya sephiri,+ mme yo o ikanyegang mo moyeng o bipa kgang.+ 14  Fa go se na kaelo e e botswerere, batho ba a wa;+ mme go na le poloko mo bagakoloding ba bantsi.+ 15  Motho ga a na go tsamaelwa ke dilo sentle ka gonne a dule moemedi wa motswakwa,+ mme yo o tlhoileng go newa seatla o nna a sena matshwenyego. 16  Mosadi yo o bontle bo gogelang ke ene yo o nnang le kgalalelo;+ mme bapatiki bone, ba nna le dikhumo. 17  Motho wa bopelonomi jwa lorato o direla moya wa gagwe ka tsela e e duelang,+ mme motho yo o setlhogo o tlisetsa mmele wa gagwe matlhabisa ditlhong.+ 18  Moikepi o dira dituelo tsa maaka,+ mme yo o jalang tshiamo, o dira papadi ya boammaaruri.+ 19  Yo o emelang tshiamo a nitame o tla bona botshelo,+ mme yo o lelekisang se se bosula o tla bona loso lwa gagwe.+ 20  Ba ba dipelo tse di sokameng ba makgapha mo go Jehofa,+ mme ba ba se nang molato mo tseleng ya bone ba a mo ipedisa.+ 21  Le fa seatla se kopana le seatla, motho yo o bosula ga a na go tlogelwa a sa otlhaiwa;+ mme bana ba basiami ruri ba tla falola.+ 22  Jaaka lenyena la nko la gouta mo sefeneng sa kolobe, mosadi yo montle mme a fapoga tlhaloganyo o ntse jalo.+ 23  Keletso ya basiami eleruri e molemo;+ tsholofelo ya baikepi ke tšhakgalo.+ 24  Go na le yo o gasamisang mme le fa go ntse jalo a oketsega;+ le yo o ithibang mo go se se siameng, mme go felela fela ka letlhoko.+ 25  Moya o o pelotshweu o tla nontshiwa,+ mme yo o nosetsang ba bangwe ka bopelotshweu le ene o tla nosediwa ka bopelotshweu.+ 26  Yo o thibelang dijo tsa ditlhakabatho ba tla mo hutsa, mme tlhogo ya yo o letlang gore di rekwe e tla segofadiwa.+ 27  Yo o batlang molemo o tla nna a batla kamogelo;+ mme fa e le yo o batlang bosula, bo tla tla mo go ene.+ 28  Yo o ikanyang dikhumo tsa gagweo tla wa;+ mme basiami ba tla tlhogonolofala fela jaaka dikala tse di nang le makakaba.+ 29  Le fa e le mang yo o tlisetsang ntlo ya gagwe matlhabisa ditlhong,+ o tla rua phefo;+ mme motho yo o seeleele o tla nna motlhanka wa yo o pelo e botlhale. 30  Maungo a mosiami ke setlhare sa botshelo,+ mme yo o gapang meya o botlhale.+ 31  Bona! Mosiamio tla duelwa mo lefatsheng.+ A bo moikepi le moleofi bone ba tla duelwa bogolo jang ne!+

Dintlha Tse di Kwa Tlase