Daniele 9:1-27

9  Mo ngwageng wa ntlha wa ga Dario+ morwa Ahasueruse wa losika lwa Bameda,+ yo o neng a dirilwe kgosi mo bogosing jwa Bakaladia;+  mo ngwageng wa ntlha wa go busa ga gagwe nna, Daniele, ke ne ka lemoga ka dibuka, palo ya dingwaga tse lefoko la ga Jehofa le neng la tla kwa go moporofeti Jeremia+ mabapi le tsone tse Jerusalema+ e neng e tla swafadiwa ka tsone, e leng, dingwaga di le masome a supa.+  Mme ke ne ka lebisa sefatlhego+ sa me kwa go Jehofa Modimo wa boammaaruri, gore ke tle ke mmatle ka thapelo+ le ka dikopo tse di tlhoafetseng, ka go itima dijo le ka letsela la kgetsi le ka melora.+  Mme ke ne ka simolola go rapela Jehofa Modimo wa me ka bo ka ipolela ke re:+ “Ao Jehofa Modimo wa boammaaruri, Yo+ mogolo le Yo o boitshegang, yo o bolokang kgolagano+ le bopelonomi jwa lorato+ mo go ba ba mo ratang le ba ba bolokang ditaolo tsa gagwe,+  re leofile+ e bile re dirile phoso mme re dirile ka boikepo ra bo ra tsuologa;+ mme ditshwetso tsa gago tsa boatlhodi le melao ya gago di fapogilwe.+  Mme ga re a reetsa batlhanka ba gago baporofeti,+ ba ba buileng le dikgosi tsa rona mo leineng la gago, le dikgosana tsa rona le borraaronamogologolwane le batho botlhe ba lefatshe.+  Tshiamo ke ya gago, wena Jehofa, mme rona sefatlhego sa rona se tlhabilwe ke ditlhong jaaka mo letsatsing leno,+ le batho ba Juda le banni ba Jerusalema le botlhe ba Iseraele, ba ba gaufi le ba ba kgakala mo mafatsheng a o ba phatlalaleditseng kwa go one ka ntlha ya go sa ikanyege ga bone mo ba go go diretseng.+  “Oo Jehofa, sefatlhego sa rona se tlhabilwe ke ditlhong, rona le dikgosi tsa rona, le dikgosana tsa rona le borraaronamogologolwane, ka gonne re go leofetse.+  Jehofa Modimo wa rona o na le mautlwelobotlhoko+ le ditiro tsa boitshwarelo,+ gonne re mo tsuologetse.+ 10  Mme ga re a utlwa lentswe la ga Jehofa Modimo wa rona ka go tsamaya mo melaong ya gagwe e a e beileng fa pele ga rona ka seatla sa batlhanka ba gagwe baporofeti.+ 11  Mme botlhe ba Iseraele ba tlodile molao wa gago, mme ba fapogile ka go sa utlwe lentswe la gago,+ mo e leng gore o ne wa re tshololela phutso le ikano+ e e ikanetsweng e e kwadilweng mo molaong wa ga Moshe motlhanka wa Modimo wa boammaaruri, gonne re Mo leofetse. 12  Mme o ne a diragatsa mafoko a gagwe a a neng a a buile kgatlhanong le rona+ le kgatlhanong le baatlhodi ba rona ba ba neng ba re atlhola,+ ka go re tlisetsa masetlapelo a magolo, a a tshwanang le a a iseng a ko a dirwe kafa tlase ga magodimo otlhe jaaka a a dirilweng kwa Jerusalema.+ 13  Fela jaaka go kwadilwe mo molaong wa ga Moshe,+ masetlapelo ano otlhe—a re wetse,+ mme ga re a nolofatsa sefatlhego sa ga Jehofa Modimo wa rona ka go boa mo tlolong ya rona+ le ka go bontsha temogo mo go nneng boammaaruri ga gago.+ 14  “Mme Jehofa o ne a nna a thantse mabapi le masetlapelo mme la bofelo a a tlisa mo go rona,+ gonne Jehofa Modimo wa rona o tshiamo mo ditirong tsotlhe tsa gagwe tse a di dirileng; mme ga re a utlwa lentswe la gagwe.+ 15  “Mme jaanong, wena Jehofa Modimo wa rona, wena yo o ntshitseng batho ba gago kwa lefatsheng la Egepeto ka seatla se se nonofileng+ wa bo wa itirela leina jaaka mo letsatsing leno,+ re leofile,+ re dirile ka boikepo. 16  Ao tlhe Jehofa, go ya ka ditiro tsotlhe tsa gago tsa tshiamo,+ tsweetswee, a bogale jwa gago le tšararego ya gago di boe ka morago mo motseng wa gago Jerusalema, thaba ya gago e e boitshepo;+ gonne ka ntlha ya maleo a rona le ka ntlha ya ditlolo tsa borraaronamogologolwane,+ Jerusalema le batho ba gago ke kgobo mo go botlhe ba ba re dikologileng.+ 17  Jaanong reetsa, wena Modimo wa rona, thapelo ya motlhanka wa gago le dikopo tsa gagwe tse di tlhoafetseng, mme o dire gore sefatlhego sa gago se phatsimele+ lefelo le le boitshepo le le kgakgabetseng,+ ka ntlha ya ga Jehofa. 18  Sekega tsebe ya gago, wena Modimo wa me, mme o utlwe.+ A ko o bule matlho a gago mme o bone maemo a rona a a kgakgabaditsweng le motse o o biditsweng ka leina la gago;+ gonne ga re letle dikopo tsa rona tse di dirwang ka tlhaofalo gore di wele fa pele ga gago+ go ya ka ditiro tsa rona tse di siameng, mme ke go ya ka mautlwelobotlhoko+ a gago a mantsi. 19  Oo Jehofa, a ko o utlwe.+ Jehofa, a ko o itshwarele.+ Jehofa, a ko o tlhwaye tsebe mme o tseye kgato.+ O se ka wa diega,+ ka ntlha ya gago, Modimo wa me, gonne leina la gago le biditswe mo motseng wa gago le mo bathong ba gago.”+ 20  Fa ke ne ke sa ntse ke bua ke rapela e bile ke ipolela boleo+ jwa me le boleo jwa batho ba me Iseraele+ mme ke letla kopo ya me ya kamogelo gore e wele fa pele ga ga Jehofa Modimo wa me mabapi le thaba e e boitshepo+ ya Modimo wa me, 21  le fa ke ne ke sa ntse ke bua mo thapelong, bona, monna Gabariele,+ yo ke neng ke mmone mo ponatshegelong kwa tshimologong,+ a lapisitswe ke letsapa, o ne a goroga fa go nna mo nakong ya tshupelo ya mpho+ ya maitseboa. 22  Mme a nnaya go tlhaloganya a bo a bua le nna a re: “Wena Daniele, jaanong ke tlile go go dira gore o nne le temogo le go tlhaloganya.+ 23  Kwa tshimologong ya dikopo tsa gago tse di tlhoafetseng lefoko le ne la tswa, mme nna ka bonna ke tlile go bega, ka gonne o mongwe yo o rategang.+ Ka jalo akanyetsa+ kgang eno, mme o tlhaloganye selo se se bonweng. 24  “Go na le dibeke di le masome a supa tse di laoletsweng batho ba gago+ le motse wa gago o o boitshepo,+ gore go khutlisiwe tlolo,+ le go fedisa boleo,+ le go direla tlolo+ tetlanyo, le go tlisa tshiamo ka bosakhutleng,+ le go baya ponatshegelo le moporofeti letshwao,+ le go tlotsa Boitshepo jwa Maitshepo.+ 25  Mme o itse o bo o nne le temogo gore go simolola ka nako e lefoko+ le tswang ka yone la go tsosolosa le go aga Jerusalema+ sesha go fitlha Mesia,+ Moeteledipele+ a goroga, e tla nna dibeke di supa, le dibeke di le masome a marataro le bobedi.+ O tla boa mme a agiwe sesha, a na le patlelo le mosele, mme e le mo metlheng e e thata. 26  “Mme morago ga dibeke di le masome a marataro le bobedi Mesia o tla kgaolwa,+ a se na sepe sa gagwe.+ “Mme batho ba moeteledipele yo o tlang ba tla senya+ motse le lefelo le le boitshepo.+ Mme bokhutlo jwa teng bo tla nna ka morwalela. Mme go fitlha kwa bokhutlong go tla nna le ntwa; go sweditswe ka gore go nne le kgakgabalo.+ 27  “Mme a boloke kgolagano+ e le maatla mo go ba le bantsi beke e le nngwe;+ mme mo sephatlong sa beke o tla dira gore setlhabelo le tshupelo ya mpho di khutle.+ “Mme mo lefukeng la dilo tse di ferosang sebete go tla bo go na le yo o bakang kgakgabalo;+ mme go fitlha phediso e tla, selo se go dirilweng tshwetso ka sone se tla tshologela le mo go o o kgakgabetseng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase