Daniele 8:1-27

8  Mo ngwageng wa boraro wa bogosi jwa ga kgosi Beleshasare,+ go ne ga nna le ponatshegelo e e neng ya bonala mo go nna, ee nna Daniele, morago ga e e neng ya bonala mo go nna kwa tshimologong.+  Mme ka simolola go bona mo ponatshegelong; mme ga diragala gore fa ke ne ke bona, ka bo ke le mo Sushane+ kago ya phemelo, e e kwa Elama+ kgaolo e e laolang; mme ka bona mo ponatshegelong, mme ka bo ke le fa moseleng wa metsi wa Ulai.+  E rile ke tsholetsa matlho, foo ka leba, mme bona! phelefu+ e eme fa pele ga mosele wa metsi, mme e ne e na le dinaka tse pedi. Dinaka tse pedi tseo di ne di le ditelele, mme lo longwe lo le lotelele go feta lo longwe, mme lo lotelele go feta lo longwe ke lone lo lo neng lwa tlhoga morago.+  Mme ka bona phelefu e kgomogela kafa bophirima le kafa bokone le kafa borwa, mme go ne go se na dibatana dipe tsa naga tse di neng di ema fa pele ga yone, mme go ne go se na ope yo o neng a golola mo seatleng sa yone.+ Mme e ne ya dira go ya ka thato ya yone, mme ya ikgodisa thata.  Mme nna, ka nna ka akanya, mme bona! go ne go na le phoko+ e e neng e tla e tswa kwa bophirimatsatsi mo godimo ga lefatshe lotlhe, mme e ne e sa ame lefatshe. Fa e le phoko yone, e ne e na le lonaka lo lo tlhomologileng fa gare ga matlho a yone.+  Mme ya nna ya tla fela kwa phelefung e e nang le dinaka tse pedi, e ke neng ke e bone e eme fa pele ga mosele wa metsi; mme ya tla e tabogetse kwa go yone ka tšararego ya yone e e maatla.  Mme ke ne ka e bona e kgomana thata le phelefu, mme ya simolola go bontsha bobaba mo go yone, mme ya tlhaba phelefu ya roba dinaka tsa yone tse pedi, mme ga bo go se na maatla ape mo phelefung gore e ka ema fa pele ga yone. Ka jalo ya e latlhela fa fatshe mme ya e gataka, mme go ne go se na yo o ka gololang phelefu mo seatleng sa yone.+  Mme fa e le phoko yone, ya ikgodisa thata+ go feta selekanyo; mme fela fa e sena go nna thata, lonaka lo logolo lwa robega, mme ga tlhoga a le manè ka tsela e e tlhomologileng mo boemong jwa lone, go ela kwa diphefong tse nnè tsa magodimo.+  Mme mo go longwe lwa one ga tlhoga lonaka lo longwe, lo lonnye,+ mme lwa tswelela lo nna logolo thata go ela kwa borwa le go ela kwa botlhabatsatsi le go ela kwa Mokgabisong.+ 10  Mme lwa tswelela lo nna logolo go fitlha kwa lesomong la magodimo,+ mo e leng gore lo ne lwa dira gore lengwe la lesomo le dingwe tsa dinaledi+ di wele fa fatshe, mme lwa di gataka.+ 11  Mme lwa nna lwa ikgodisa thata go fitlha kwa go Kgosana+ ya lesomo, mme ga tlosiwa setlhabelo sa ka metlha mo go yone, le lefelo le le tlhomameng la lefelo+ la yone le le boitshepo le ne la latlhelwa fa fatshe.+ 12  Mme lesomo le ne la neelwa ka bonya ka bonya,+ mmogo le setlhabelo sa ka metlha,+ ka ntlha ya tlolo;+ mme lwa nna lwa latlhela boammaaruri+ fa fatshe,+ mme lwa tsaya kgato lwa bo lwa atlega.+ 13  Mme ka utlwa mongwe yo o boitshepo a bua, mme moitshepi yo mongwe a raya yo o neng a bua a re: “Ponatshegelo ya setlhabelo sa ka metlha+ le ya tlolo e e bakang kgakgabalo+ e tla nna lobaka lo lo kae, go dira lefelo le le boitshepo le lesomo dilo tsa go gatakwa?”+ 14  Ka jalo a nthaya a re: “Go fitlha maitseboa le meso e le dikete di le pedi le makgolo a mararo; mme lefelo le le boitshepo ruri le tla tlisiwa mo boemong jwa lone jo bo tshwanetseng.”+ 15  Mme ga diragala gore e rile nna Daniele ke bona ponatshegelo e bile ke batla go tlhaloganya,+ bona! ga bo go eme fa pele ga me mongwe yo o nang le ponalo ya monna yo o nonofileng.+ 16  Mme ka simolola go utlwa lentswe la motho wa mo lefatsheng mo gare ga Ulai,+ mme a tlhaeletsa a re: “Gabariele,+ dira gore yo o kwa yole a tlhaloganye selo se a se bonang.”+ 17  Ka jalo a tla fa thoko ga fa ke neng ke eme teng, mme fa a tla ke ne ka tshoga mo e leng gore ke ne ka wa ka sefatlhego. Mme a nthaya a re: “Tlhaloganya,+ wena morwa motho,+ gore ponatshegelo eno ke ya motlha wa bofelo.”+ 18  Mme fa a ntse a bua le nna, ke ne ke thulametse sefatlhego sa me se le fa fatshe.+ Ka jalo a nkama mme a dira gore ke eme fa ke neng ke eme teng.+ 19  Mme a tswelela a re: “Bona, ke dira gore o itse se se tla diragalang go ela kwa bokhutlong jwa katlholo, ka gonne ke ya motlha o o tlhomilweng wa bofelo.+ 20  “Phelefu e o e boneng e na le dinaka tse pedi e emela dikgosi tsa Media le Peresia.+ 21  Mme phoko e e maudi e emela kgosi ya Gerika;+ mme fa e le lonaka lo logolo lo lo neng lo le fa gare ga matlho a yone, lo emela kgosi ya ntlha.+ 22  E re ka loo lo robegile, mme la bofelo ga tlhoga a le manè mo boemong jwa lone,+ go na le magosi a le manè mo setšhabeng sa gagwe a a tla emang, mme e seng ka maatla a gagwe. 23  “Mme go ela kwa bokhutlong jwa bogosi jwa bone, fa batlodi ba tsaya kgato go ya bowelong, go tla ema kgosi e e bogale jo bo tshabegang mo sefatlhegong le e e tlhaloganyang mafoko a a raraaneng.+ 24  Mme maatla a yone a tla nna thata, mme e seng ka maatla a yone.+ Mme e tla senya+ ka tsela e e gakgamatsang, mme ruri e tla itshupa e atlega e bile e dira ka tsela e e nang le matswela. Ruri e tla senya ba ba thata, le batho ba ba dirilweng ka baitshepi.+ 25  Mme go ya ka temogo ya yone ruri e tla dira gore tsietso e atlege mo seatleng sa yone.+ Mme e tla ikgodisa+ thata mo pelong, mme fa go se na matshwenyego+ e tla senya ba le bantsi. E tla ema kgatlhanong le Kgosana ya dikgosana,+ mme e tla robaganngwa e seng ka seatla.+ 26  “Mme selo se se bonweng mabapi le maitseboa le moso, se se builweng, se boammaaruri.+ Mme fa e le wena, boloka ponatshegelo eo e le sephiri, ka gonne e sa ntse e na le malatsi a le mantsi.”+ 27  Mme fa e le nna, Daniele, ke ne ka ikutlwa ke feletswe ke maatla mme ka bobola malatsi a le mmalwa.+ Go tswa foo ke ne ka tsoga ka dira tiro ya kgosi;+ mme ke ne ka itshupa ke kgwaraletse ka ntlha ya selo se ke se boneng, mme go ne go se na ope yo o se tlhaloganyang.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase