Daniele 4:1-37

4  “Kgosi Nebukadenesare, go ditšhaba tsotlhe, ditlhopha tsa ditšhaba le dipuo tse di nnang mo lefatsheng lotlhe:+ E kete kagiso ya lona e ka gola ya nna kgolo.+  Ditshupo le dikgakgamatso tse Modimo Mogodimodimo o di ntiretseng, ke bone go le molemo gore ke di bolele.+  A bo ditshupo tsa one di le dikgolo jang ne, le dikgakgamatso tsa one di le maatla jang ne!+ Bogosi jwa one ke bogosi jwa bosakhutleng,+ le bobusi jwa one ke jwa kokomana go ya kokomaneng.+  “Nna Nebukadenesare, ke ne ke iketlile+ mo ntlong ya me e bile ke tlhogonolofala mo ntlong ya me ya segosi.+  Go na le toro e ke neng ka e bona, mme e ne ya simolola go mpoifisa.+ Mme go ne go na le dipono tsa tlhaloganyo fa ke le mo bolaong jwa me le diponatshegelo tsa tlhogo ya me tse di neng tsa simolola go ntshosa.+  Ke ne ka ntsha taelo ya gore go tlisiwe fa pele ga me banna botlhe ba ba botlhale ba Babelona, gore ba nkitsise phuthololo ya toro.+  “Ka nako eo baperesiti ba ba dirang maselamose, badiradikgakgamatso, Bakaladia+ le balepadinaledi+ ba ne ba tsena; mme ke ne ka bolela toro fa pele ga bone, mme ba ne ba sa nkitsise phuthololo ya yone.+  Mme la bofelo go ne ga tla fa pele ga me Daniele, yo leina la gagwe e leng Beleteshasare+ go ya ka leina la modimo+ wa me e bile e le yo moya wa medimo+ e e boitshepo o leng mo go ene; mme ke ne ka bolela toro fa pele ga gagwe:  “‘Oo wena Beleteshasare tlhogo ya baperesiti ba ba dirang maselamose,+ gonne nna ka bonna ke itse sentle gore moya wa medimo e e boitshepo o mo go wena+ le gore ga go na sephiri sepe gotlhelele se se go tshwenyang,+ mpolelele diponatshegelo tsa toro ya me e ke e boneng le phuthololo ya yone.+ 10  “‘Jaanong ke ne ke bona diponatshegelo tsa tlhogo ya me fa ke le mo bolaong jwa me,+ mme bona! go ne go na le setlhare+ mo gare ga lefatshe, se bogodimo jwa sone bo neng bo le bogolo thata.+ 11  Setlhare se ne sa gola mme sa nonofa, mme bogodimo jwa sone jwa feletsa bo fitlhile kwa legodimong, mme se ne se bonala go fitlha kwa bofelelong jwa lefatshe lotlhe.+ 12  Dikala tsa sone tse di nang le makakaba di ne di le dintle, mme maungo a sone a ne a le mantsi, mme go ne go na le dijo tsa botlhe mo go sone. Phologolo ya naga+ e ne e senka moriti+ kafa tlase ga sone, mme dinonyane tsa magodimo di ne di nna+ mo dikaleng tse dikgolo tsa sone, mme nama yotlhe e ne e iphepa mo go sone. 13  “‘Ke ne ka tswelela go bona mo diponatshegelong tsa tlhogo ya me fa ke le mo bolaong jwa me, mme bona! molebeledi,+ e bile e le moitshepi,+ a fologa kwa magodimong ka boone. 14  O ne a tlhaeleletsa kwa godimo, mme o ne a re: “Remang setlhare,+ mme lo kgaole dikala tse dikgolo tsa sone. Tlhotlhorang dikala tsa sone tse di nang le makakaba, mme lo gasagase maungo a sone. A phologolo e tshabe fa tlase ga sone, le dinonyane mo dikaleng tse dikgolo+ tsa sone. 15  Le fa go ntse jalo, tlogelang kutu ya sone mo lefatsheng, e na le sebofo sa tshipi le sa kgotlho, mo gare ga bojang jwa naga; mme a e kolobediwe ke monyo wa magodimo, mme a kabelo ya yone e nne mo gare ga dimela tsa lefatshe mmogo le phologolo.+ 16  A pelo ya one e fetolwe e se ka ya tshwana le ya batho, mme a o newe pelo ya phologolo,+ mme a o fetwe ke metlha e supa.+ 17  Selo seno se teng ka molao wa balebeledi,+ le topo eno e teng ka lefoko la baitshepi, ka boikaelelo jwa gore batho ba ba tshelang ba tle ba itse gore Mogodimodimo ke Mmusi mo bogosing jwa batho,+ le gore o bo naya yo a batlang go bo mo naya+ a ba a tlhoma mo go jone le eleng wa maemo a a kwa tlase thata mo bathong.”+ 18  “‘Eno ke toro e nna, Kgosi Nebukadenesare, ke e boneng; mme wena, Oo Beleteshasare, bolela se phuthololo e leng sone, e re ka banna ba bangwe botlhe ba ba botlhale ba bogosi jwa me ba sa kgone go nkitsise phuthololo.+ Mme wena o a kgona, ka gonne moya wa medimo e e boitshepo o mo go wena.’+ 19  “Ka nako eo Daniele ka boene, yo leina la gagwe e leng Beleteshasare,+ o ne a akabala ka nakonyana, mme dikakanyo tsa gagwe tsa simolola go mo tshosa.+ “Kgosi ya araba ya re, ‘Ao tlhe Beleteshasare, o se ka wa letla toro le phuthololo ya yone gore di go tshose.’+ “Beleteshasare a araba a re, ‘Oo morena wa me, a toro eno e dire mo go ba ba go tlhoileng, le phuthololo ya yone mo babeng ba gago.+ 20  “‘Setlhare se o se boneng, se se neng sa gola sa nna segolo mme sa nonofa le se bogodimo jwa sone bo neng jwa felela bo fitlhile kwa magodimong le se se neng se bonala mo lefatsheng lotlhe,+ 21  le se dikala tsa sone tse di nang le makakaba di neng di le dintle, le se maungo a sone a neng a le mantsi, le se mo go sone go neng go na le dijo tsa botlhe; se diphologolo tsa naga di neng di nna kafa tlase ga sone, le se dinonyane tsa magodimo di neng di aga+ mo dikaleng tsa sone tse dikgolo, 22  ke wena, wena kgosi,+ ka gonne o ne wa gola wa nna mogolo wa ba wa nonofa, le bogolo jwa gago bo ne jwa gola jwa nna bogolo jwa ba jwa fitllha kwa magodimong,+ le bobusi jwa gago jwa fitlha kwa bofelelong jwa lefatshe.+ 23  “‘Mme ka gonne kgosi e ne ya bona molebeledi, e bong moitshepi,+ a fologa kwa magodimong, yo gape a neng a re: “Remang setlhare, mme lo se senye. Le fa go ntse jalo, tlogelang kutu ya sone mo lefatsheng, mme lo e tlogele e na le sebofo sa tshipi le sa kgotlho, mo gare ga bojang jwa naga, mme a e kolobediwe ke monyo wa magodimo, mme a kabelo ya yone e nne le diphologolo tsa naga go fitlha e fetwa ke metlha e le supa,”+ 24  eno ke yone phuthololo, wena kgosi, mme molao+ wa Mogodimodimo+ o tla diragalela morena wa me kgosi.+ 25  Mme wena ba tla go leleka mo bathong, mme o tla nna+ le diphologolo tsa naga, mme ba tla go naya dimela gore o di je fela jaaka dipoo;+ mme wena ka bowena o tla kolobediwa ke monyo wa magodimo, mme o tla fetwa ke metlha e le supa,+ go fitlha o itse gore Mogodimodimo ke Mmusi mo bogosing jwa batho,+ le gore o bo naya yo o batlang go bo mo naya.+ 26  “‘Mme ka gonne ba ne ba re go tlogelwe kutu ya setlhare,+ o tla tlhomamisega ka bogosi jwa gago fa o sena go itse gore magodimo a a busa.+ 27  Ka jalo, wena kgosi, e kete kgakololo ya me e ka bonala e le molemo mo go wena,+ mme o tlose maleo a gago ka tshiamo,+ le boikepo jwa gago ka go utlwela ba ba humanegileng+ botlhoko. Gongwe go tla diragala gore katlego+ ya gago e lelefale.’” 28  Seno sotlhe se ne sa diragalela kgosi Nebukadenesare.+ 29  Kwa bokhutlong jwa dikgwedi di le lesome le bobedi tsa modikologo wa ngwedi ga diragala gore a bo a tsamaya mo godimo ga ntlo ya segosi ya Babelona. 30  Kgosi ya re:+ “A ono ga se Babelona o Mogolo, o nna ka bonna ke o agetseng ntlo ya segosi ka nonofo ya thata+ ya me le o ke o agetseng seriti sa tlotlomalo ya me?”+ 31  Fa lefoko le ne le sa ntse le le mo molomong wa kgosi, ga nna le lentswe le le neng le tswa magodimong le re: “Wena kgosi Nebukadenesare, o bolelelwa go twe, ‘Bogosi ka bojone bo tlogile mo go wena,+ 32  e bile ba go leleka mo bathong, mme o tla nna le diphologolo tsa naga.+ Ba tla go naya dimela gore o di je fela jaaka dipoo, mme o tla fetwa ke metlha e le supa, go fitlha o itse gore Mogodimodimo ke Mmusi mo bogosing jwa batho, le gore o bo naya yo a batlang go bo mo naya.’”+ 33  Ka yone nako eo+ lefoko ka bolone le ne la diragadiwa mo go Nebukadenesare, mme o ne a lelekwa mo bathong, mme a simolola go ja dimela fela jaaka dipoo, le mmele wa gagwe wa kolobediwa ke monyo wa magodimo, go fitlha moriri wa gagwe o gola o nna moleele fela jaaka mafofa a ntsu le dinala tsa gagwe jaaka menoto+ ya nonyane. 34  “Mme kwa bokhutlong jwa metlha+ nna, Nebukadenesare, ke ne ka tsholeletsa matlho a me kwa magodimong,+ mme tlhaloganyo ya me ya simolola go boela mo go nna; mme ke ne ka baka Mogodimodimo ka boene,+ le Ene yo o tshelang ka bosakhutleng ke ne ka mmaka le go mo galaletsa,+ ka gonne bobusi jwa gagwe ke bobusi jwa bosakhutleng le bogosi jwa gagwe ke jwa kokomana morago ga kokomana.+ 35  Mme banni botlhe ba lefatshe ba tsewa e se sepe fela,+ mme o dira kafa thatong ya gagwe mo gare ga lesomo la magodimo le banni ba lefatshe.+ Mme ga go na ope yo o ka thibang seatla sa gagwe+ kgotsa yo o ka mo rayang a re: ‘O ntse o dirang?’+ 36  “Ka yone nako eo tlhaloganyo ya me ya simolola go boela mo go nna, mme ka ntlha ya seriti sa bogosi jwa me, tlotlomalo ya me le kgalalelo ya me tsa simolola go boela mo go nna;+ le badiredi ba ba kwa godimo ba me ba segosi le bagolwane ba me ba simolola go mpatla ka tlhagafalo, mme ka tlhomiwa gape mo bogosing jwa me, mme ka okelediwa+ bogolo jo bo boitshegang. 37  “Jaanong nna, Nebukadenesare, ke a baka e bile ke godisa le go galaletsa Kgosi ya magodimo,+ gonne ditiro tsa yone tsotlhe di boammaaruri le ditsela tsa yone di tshiamiso,+ le ka gonne botlhe ba ba tsamayang ka go ikgogomosa o kgona go ba kokobetsa.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase