Daniele 2:1-49

2  Mme mo ngwageng wa bobedi wa bogosi jwa ga Nebukadenesare, Nebukadenesare a lora ditoro;+ mme moya wa gagwe wa simolola go fuduega,+ e bile a sa kgone le go tshwara boroko.  Ka jalo kgosi ya laela gore go bidiwe baperesiti ba ba dirang maselamose+ le badiradikgakgamatso le baloi le Bakaladia gore ba tle go bolelela kgosi ditoro tsa yone.+ Mme ba tla ba ema fa pele ga kgosi.  Foo kgosi ya ba raya ya re: “Go na le toro e ke e lorileng, mme moya wa me o fuduegela go itse toro eno.”  Foo Bakaladia ba bua le kgosi ka Searamaika+ ba re: “Wena kgosi, tswelela o tshela ka bosakhutleng.+ Bolelela batlhanka ba gago toro, mme re tla bontsha phuthololo ya yone.”+  Mme kgosi ya raya Bakaladia ya re: “Ke bolela lefoko phatlalatsa: Fa lo ka se nkitsise toro, le phuthololo ya yone, lo tla kgaoganngwa ditokololo,+ mme matlo a lona a tla fetolwa matlwana a boithomelo.+  Mme fa lo ka bontsha toro le phuthololo ya yone, lo tla amogela dimpho le neo le seriti se segolo thata mo go nna.+ Ka jalo mpontsheng toro le phuthololo ya yone.”  Ba araba lekgetlo la bobedi ba re: “A kgosi e bolelele batlhanka ba yone toro, mme re tla bontsha phuthololo ya yone.”  Kgosi ya re: “Eleruri, ke lemoga gore lo leka go itirela nako, e re ka lo lemogile gore ke bolela lefoko phatlalatsa.  Gonne fa lo sa nkitsise toro eno, lo tla welwa ke katlholo+ eno fela e le nngwe. Mme lo dumalane go bua lefoko la maaka le le le phoso fa pele ga me,+ go fitlha nako e fetolwa. Ka jalo mpolelelang toro, mme ke tla itse gore lo ka bontsha phuthololo ya yone.” 10  Bakaladia ba araba fa pele ga kgosi, mme ba re: “Ga go na motho mo lefatsheng le le omileng yo o kgonang go bontsha kgang ya kgosi, fela jaaka go se na kgosi epe e kgolo kgotsa molaodi yo o kopileng selo se se tshwanang le seno mo moperesiting ope yo o dirang maselamose kgotsa modiradikgakgamatso kgotsa Mokaladia. 11  Mme selo se kgosi e se kopang se thata, mme ga go na motho ope o sele yo o ka se bontshang fa pele ga kgosi kwantle ga medimo,+ e e sa nneng le nama gotlhelele .”+ 12  Ka ntlha ya seno kgosi ya nna bogale mme ya shakgala thata,+ ya bo ya laela gore go senngwe banna botlhe ba ba botlhale ba Babelona.+ 13  Mme taelo ya tswa, mme banna ba ba botlhale ba ne ba tloga ba bolawa; mme ba batla Daniele le balekane ba gagwe, gore ba bolawe. 14  Ka nako eo Daniele ene, a bua ka kgakololo le tlhaloganyo+ le Arioke molaodi wa bafemedi ba kgosi, yo o neng a dule go ya go bolaya banna ba ba botlhale ba Babelona. 15  O ne a araba Arioke modiredi wa kgosi a mo raya a re: “Ke ka lebaka lang fa kgosi e ntshitse taelo e e bogale jaana?” Foo Arioke a itsise Daniele+ kgang eo. 16  Ka jalo Daniele a tsena mme a kopa kgosi gore e mo neye nako ya gore a bontshe kgosi+ phuthololo. 17  Morago ga moo Daniele a ya kwa ntlong ya gagwe; mme a itsise Hanania, Mishaele le Asaria balekane ba gagwe kgang eo, 18  gore le bone ba kope mautlwelobotlhoko+ mo Modimong wa legodimo+ mabapi le sephiri seno,+ gore ba se ka ba senya Daniele le balekane ba gagwe le banna ba ba botlhale ba ba setseng ba Babelona.+ 19  Foo Daniele o ne a senolelwa+ sephiri seo mo ponatshegelong ya bosigo. Ka gone Daniele a baka+ Modimo wa legodimo. 20  Daniele o ne a araba a re: “A leina la Modimo le bakwe+ go tswa bosasimologeng go ya bosakhutleng, ka ntlha ya botlhale le thata—gonne ke tsa gagwe.+ 21  E bile o fetola metlha le dipaka,+ o tlosa dikgosi e bile o tlhoma dikgosi,+ o naya ba ba botlhale botlhale le ba ba itseng temogo+ o ba naya kitso. 22  O senola dilo tse di boteng le tse di subegileng+ a itse gore ke eng se se leng mo lefifing;+ mme lesedi+ le nna le ene. 23  Wena Modimo wa borremogologolwane, ke a go baka e bile ke a go tlotla,+ ka gonne o nneile botlhale+ le thata. Mme jaanong o nkitsisitse se re se lopileng mo go wena, gonne o re itsisitse kgang ya kgosi.”+ 24  Ka ntlha ya seno Daniele o ne a tsena kwa go Arioke,+ yo kgosi e neng e mo tlhomile go senya banna ba ba botlhale ba Babelona.+ A ya mme a mo raya a re: “O se ka wa senya banna bape ba ba botlhale ba Babelona. Nkise fa pele ga kgosi,+ gore ke tle ke bontshe kgosi phuthololo.” 25  Foo Arioke, a itlhaganetse, a isa Daniele fa pele ga kgosi, mme a e raya a re: “Ke bone monna yo o nang le maatla wa batshwarwa+ ba Juda yo o ka itsiseng kgosi phuthololo.” 26  Kgosi ya raya Daniele, yo leina la gagwe e neng e le Beleteshasare+ ya re: “A o na le bokgoni jwa go nkitsise toro e ke e boneng, le phuthololo ya yone?”+ 27  Daniele a araba fa pele ga kgosi a re: “Banna ba ba botlhale, badiradikgakgamatso, baperesiti ba ba dirang maselamose le balepadinaledi ga ba kgone go bontsha kgosi sephiri se kgosi+ e se botsang. 28  Le fa go ntse jalo, go na le Modimo kwa magodimong yo e leng Mosenodi wa diphiri,+ mme o itsisitse Kgosi Nebukadenesare se se tla diragalang go ela kwa bokhutlong jwa metlha.+ Toro ya gago le diponatshegelo tsa tlhogo ya gago mo bolaong jwa gago—ke tseno: 29  “Fa e le wena kgosi, dikakanyo tsa gago di ne tsa tla mo bolaong+ jwa gago mabapi le se se tla diragalang morago ga seno, mme Yo e leng Mosenodi wa diphiri o go itsisitse se se tla diragalang.+ 30  Mme fa e le nna, ga ke a senolelwa+ sephiri seno ka botlhale bope jo bo mo go nna jo bo gaisang jwa ba bangwe ba ba tshelang, fa e se ka boikaelelo jwa gore phuthololo e itsisiwe kgosi le gore o itse dikakanyo tsa pelo ya gago.+ 31  “Wena, kgosi, o ne o lebile, mme bona! Setshwantsho sengwe se segolo thata. Setshwantsho seo, se se neng se le segolo le phatsimo ya sone e sa tlwaelega, se ne se eme fa pele ga gago, mme ponalo ya sone e ne e boifisa. 32  Fa e le setshwantsho seo sone, tlhogo ya sone e ne e le ya gouta e ntle,+ sehuba sa sone le mabogo a sone e ne e le tsa selefera,+ mpa ya sone le dirope tsa sone e le tsa kgotlho,+ 33  maoto a sone e ne e le a tshipi,+ dinao tsa sone, bontlhanngwe jwa tsone e ne e le jwa tshipi mme bontlhanngwe jo bongwe jwa tsone bo ne bo bopilwe ka letsopa.+ 34  O ne wa nna wa leba go fitlha leje le ngatholwa e seng ka diatla,+ mme la itaya setshwantsho mo dinaong tsa sone tsa tshipi tse gape di bopilweng ka letsopa mme la di thubaganya.+ 35  Ka nako eo tshipi, letsopa le go bopilweng ka lone, kgotlho, selefera le gouta, tsotlhe di ne tsa thubagana mme tsa nna jaaka mmoko o o tswang mo seboaneng+ sa selemo, mme phefo ya di phaila mo go neng ga se ka ga sala le fa e le motlhala wa tsone.+ Mme fa e le leje le le iteileng setshwantsho lone, la nna thaba e kgolo mme la tlala lefatshe lotlhe.+ 36  “Eno ke toro, mme re tla bua phuthololo ya yone fa pele ga kgosi.+ 37  Wena kgosi, kgosi ya dikgosi, wena yo Modimo wa legodimo a go neileng bogosi,+ thata le nonofo le seriti, 38  le yo o tsentseng mo seatleng sa yone,+ le fa e le kae kwa bomorwa batho ba nnang teng, diphologolo tsa naga le dibopiwa tse di diphuka tsa magodimo, le yo o e dirileng mmusi wa tsone tsotlhe, wena ka bowena o tlhogo ya gouta.+ 39  “Mme morago ga gago go tla tsoga bogosi+ jo bongwe jo bo kwa tlase ga gago;+ le bogosi jo bongwe, jwa boraro, jwa kgotlho, jo bo tla busang lefatshe lotlhe.+ 40  “Mme fa e le bogosi jwa bonè+ jone, bo tla itshupa bo nonofile jaaka tshipi. + Fela jaaka tshipi e thubaganya e bo e sila sengwe le sengwe, fela jalo, jaaka tshipi e e tšhwetlakanyang, bo tla thubaganya bo bo bo tšhwetlakanya ano otlhe.+ 41  “E re ka o ne wa bona dinao le menwana ya dinao bontlhanngwe jwa tsone bo bopilwe ka letsopa la mmopi mme bontlhanngwe jo bongwe e le tshipi,+ bogosi joo bo tla itshupa bo kgaogane,+ mme sengwe se se thata jaaka tshipi se tla itshupa se le mo go jone, e re ka o bone tshipi e tlhakantswe le letsopa le le metsi.+ 42  Mme fa e le menwana ya dinao e bontlhanngwe jwa yone e leng tshipi mme bontlhanngwe jo bongwe bo bopilwe ka letsopa, bogosi joo bo tla itshupa bo nonofile mo ntlheng e nngwe mme bo se thata mo ntlheng e nngwe. 43  E re ka o ne wa bona tshipi e tlhakane le letsopa le le metsi, ba tla tlhakana le bana ba batho; mme ga ba na go itshupa ba ngaparagane, yo le yole, fela jaaka tshipi e sa tlhakane le letsopa le go bopilweng ka lone. 44  “Mme mo metlheng ya dikgosi+ tseo Modimo wa legodimo+ o tla tlhoma bogosi+ jo bo se kitlang bo senngwa le ka motlha.+ Mme bogosi joo ga bo kitla bo fetisediwa mo bathong+ bape ba bangwe. Bo tla thubaganya bo fedisa magosi+ ano otlhe, mme bo tla ema ka bosakhutleng.+ 45  e re ka o ne wa bona gore leje le ne la ngatholwa mo thabeng e seng ka diatla,+ mme la thubaganya tshipi, kgotlho, letsopa le go bopilweng ka lone, selefera le gouta.+ Modimo yo Mogolo+ ka boone o itsisitse kgosi se se tla diragalang morago ga seno.+ Mme toro e a ikanyega, le phuthololo ya yone e a ikanyega.”+ 46  Ka nako eo Kgosi Nebukadenesare a wela fa fatshe ka sefatlhego, mme a tlotla Daniele, mme a laela gore a newe neo le maswalo.+ 47  Kgosi ya araba Daniele ya re: “Ruri Modimo wa lona ke Modimo wa medimo+ le Morena wa dikgosi+ le Mosenodi wa diphiri, ka gonne o ne wa kgona go senola sephiri+ seno.” 48  Ka gone kgosi ya dira Daniele mongwe yo mogolo,+ mme ya mo naya dimpho di le dintsi tse dikgolo, mme ya mo dira mmusi wa kgaolo yotlhe e e laolang ya Babelona+ le motlhankedimogolo wa banna botlhe ba ba botlhale ba Babelona. 49  Mme fa e le Daniele ene, a dira kopo mo kgosing, mme a tlhoma Shaderake, Meshake le Abedenego+ gore ba okamele tsamaiso ya kgaolo e e laolang ya Babelona, mme Daniele o ne a le mo lolwapeng+ lwa kgosi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase