Baroma 7:1-25

7  A e ka tswa e le gore ga lo itse, bakaulengwe, (gonne ke bua le ba ba itseng molao,) gore Molao ke mong wa motho fa fela a sa ntse a tshela? +  Ka sekai, mosadi yo o nyetsweng o golegeletswe ke molao mo monneng wa gagwe fa a sa ntse a tshela; mme fa monna wa gagwe a swa, o gololwa mo molaong wa monna wa gagwe.+  Jaanong, fa monna wa gagwe a sa ntse a tshela, o ne a tla bidiwa mosadi wa moakafadi fa a ne a ka nna wa monna yo mongwe.+ Mme fa monna wa gagwe a ka swa, o gololesegile mo molaong wa gagwe, mo e leng gore ga se mosadi wa moakafadi fa a ka nna wa monna yo mongwe.+  Jalo, bakaulengwe ba me, le lona lo ne lwa dirwa ba ba suleng malebana le Molao+ ka mmele wa ga Keresete, gore lo nne ba yo mongwe,+ ba yo o neng a tsosiwa mo baswing,+ gore re tle re ungwele+ Modimo.  Gonne e rile re dira dilo tumalanong le nama,+ dikgotelo tse di nang le boleo tse di neng tsa tsosiwa ke Molao di ne di dira mo ditokololong tsa rona gore re ungwele loso.+  Mme jaanong re golotswe mo Molaong,+ ka gonne re sule+ malebana le se re neng re ngangatletswe ke sone, gore re nne batlhanka+ ka kgopolo e ntšha ka moya,+ mme e seng ka kgopolo ya bogologolo ka melao e e kwadilweng.+  Jaanong re tla reng? A Molao ke boleo?+ Le ka motlha e kete seo se ka se nne jalo! Tota ke ka bo ke sa simolola go itse boleo+ fa e ne e se ka ntlha ya Molao; mme, ka sekai, ke ka bo ke sa ka ka itse go eletsa ka bopelotshetlha+ fa Molao o ne o sa re: “O se ka wa eletsa ka bopelotshetlha.”+  Mme boleo, ka bo amogela tlhotlheletso ka taelo,+ bo ne jwa baka mo go nna go eletsa ka bopelotshetlha ga mofuta mongwe le mongwe, gonne kwantle ga molao boleo bo ne bo sule.+  Tota e bile, ke kile ka bo ke tshela kwantle ga molao;+ mme e rile taelo e goroga,+ boleo bo ne jwa tshela gape, mme nna ke ne ka swa.+ 10  Mme taelo e e neng e le ya botshelo,+ ke ne ka e fitlhela e le ya loso.+ 11  Gonne boleo, e re ka bo amogela tlhotlheletso ka taelo, bo ne jwa mphaposa+ jwa ba jwa mpolaya ka yone. 12  Ka jalo, fa e le Molao one o boitshepo,+ le taelo e boitshepo e bile ke e e siameng+ le e e molemo.+ 13  A se se molemo se ne sa nna loso mo go nna? Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! Mme boleo bo ne jwa nna jalo, gore bo bontshiwe e le boleo jo bo mpakelang loso ka se se leng molemo;+ gore boleo e nne boleo jo bogolo thata ka taelo.+ 14  Gonne re a itse gore Molao ke wa semoya;+ mme nna ke wa senama, ke rekisitswe mo boleong.+ 15  Gonne se ke se dirang ga ke se itse. Gonne se ke se eletsang, ga ke tlwaele go se dira; mme se ke se tlhoileng ke sone se ke se dirang. 16  Le fa go ntse jalo, fa e le gore se ke sa se eletseng ke sone se ke se dirang,+ ke dumela gore Molao o molemo.+ 17  Mme jaanong yo o dirang jalo ga e tlhole e le nna, mme ke boleo jo bo agileng mo go nna.+ 18  Gonne ke a itse gore mo go nna, ke gore, mo nameng ya me, ga go nne sepe se se molemo;+ gonne ke na le bokgoni jwa go eletsa,+ mme ga ke na bokgoni jwa go dira+ se se molemo. 19  Gonne molemo o ke o eletsang ga ke o dire,+ mme bosula jo ke sa bo eletseng ke jone jo ke tlwaetseng go bo dira. 20  Jaanong, fa se ke sa se eletseng e le sone se ke se dirang, yo o se dirang ga e tlhole e le nna, mme ke boleo jo bo nnang mo go nna.+ 21  Ka gone, ke fitlhela molao ono mo go nna: gore fa ke eletsa go dira se se siameng,+ se se bosula se gone mo go nna.+ 22  Tota ke itumedisiwa+ ke molao wa Modimo go ya ka motho+ yo ke leng ene mo teng, 23  mme ke bona mo ditokololong tsa me+ molao o mongwe o o lwantshanang+ le molao wa mogopolo wa me+ e bile o ntira motshwarwa wa molao wa boleo+ o o mo ditokololong tsa me. 24  A nna motho yo o tlhomolang pelo! Ke mang yo o tla nnamolang mo mmeleng o o diragalelwang ke loso lono?+ 25  Ke leboga Modimo ka Jesu Keresete Morena wa rona!+ Jalo, ka mogopolo wa me nna ka bonna ke motlhanka wa molao wa Modimo,+ mme ka nama ya me ke wa molao wa boleo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase