Baroma 6:1-23

6  Ka gone, re tla reng? A re tla tswelela re le mo boleong, gore bopelonomi jo bo sa re tshwanelang bo tote?+  Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! E re ka re ne ra swa malebana le boleo,+ re ka tlhola re tswelela re tshela mo go jone jang?+  Kgotsa a ga lo itse gore rotlhe ba re neng ra kolobediwa mo go Keresete Jesu+ re ne ra kolobediwa mo losong lwa gagwe?+  Jalo re ne ra fitlhwa+ le ene ka go kolobediwa ga rona mo losong lwa gagwe, gore fela jaaka Keresete a ne a tsosiwa mo baswing ka kgalalelo ya ga Rara,+ le rona ka tsela e e tshwanang re tle re tsamaye mo bosheng jwa botshelo.+  Gonne fa e le gore jaanong re tshwaragane le ene mo losong lo lo tshwanang le lwa gagwe,+ eleruri gape re tla tshwaragana le ene mo tsogong e e tshwanang le ya gagwe;+  ka gonne re a itse gore botho jwa rona jwa bogologolo bo ne jwa bapolwa le ene,+ gore mmele wa rona o o nang le boleo o dirwe o o sa direng,+ gore re tle re se ka ra tlhola re tswelela re le batlhanka ba boleo.+  Gonne yo o suleng o golotswe mo boleong.+  Mo godimo ga moo, fa e le gore re ne ra swa le Keresete, re dumela gore gape re tla tshela le ene.+  Gonne re a itse gore Keresete, e re ka jaanong a tsositswe mo baswing,+ ga a tlhole a swa;+ loso ga lo tlhole lo le mong wa gagwe. 10  Gonne loso lo a neng a lo swa, o ne a lo swela boleo gangwe fela;+ mme botshelo jo a bo tshelang, o bo tshelela Modimo. 11  Ka tsela e e tshwanang le lona: itseyeng lo sule+ eleruri ka ga boleo mme lo tshelele Modimo ka Keresete Jesu. 12  Jalo lo se ka lwa letlelela boleo gore bo tswelele bo busa jaaka kgosi+ mo mebeleng ya lona e e nang le go swa mo lo tla utlwang dikeletso tsa yone.+ 13  Le gone lo se ka lwa tswelela lo isa ditokololo tsa lona boleong+ jaaka dibetsa tsa tshiamololo,+ mme ikiseng Modimong jaaka ba ba tshelang+ go tswa mo baswing, le ditokololo tsa lona mo Modimong jaaka dibetsa+ tsa tshiamo. 14  Gonne boleo ga bo a tshwanela go nna mong wa lona, ka jaana lo se tlase ga molao+ mme lo le tlase ga bopelonomi jo bo sa re tshwanelang.+ 15  Go tweng jaanong? A re tla leofa ka gonne re se tlase ga molao+ mme re le tlase ga bopelonomi jo bo sa re tshwanelang?+ Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! 16  A ga lo itse gore fa lo nna lo ikisa mo go ofe fela jaaka batlhanka gore lo mo utlwe, lo batlhanka ba gagwe ka gonne lo a mo utlwa, e ka tswa lo le ba boleo+ ka tebelelo ya loso+ kgotsa ba kutlo+ ka tebelelo ya tshiamo+? 17  Mme re leboga Modimo go bo lo ne lo le batlhanka ba boleo mme lo ne lwa nna kutlo go tswa pelong mo mokgweng ole wa thuto o lo neng lwa neelwa mo go one.+ 18  Ee, e re ka lo ne lwa gololwa+ mo boleong, lo ne lwa nna batlhanka+ ba tshiamo. 19  Ke bua kafa mokgweng wa batho ka ntlha ya bokoa jwa nama ya lona:+ gonne fela jaaka lo ne lwa isa ditokololo tsa lona+ jaaka batlhanka ba boitshekologo+ le ba go tlhoka molao ka tebelelo ya go tlhoka molao, jalo jaanong isang ditokololo tsa lona jaaka batlhanka ba tshiamo ka tebelelo ya boitshepo.+ 20  Gonne e rile lo le batlhanka ba boleo,+ lo ne lo gololesegile ka ga tshiamo. 21  Jaanong, maungo+ a lo neng lo tle lo nne le one ka nako eo e ne e le eng? Dilo+ tse jaanong di lo tlhabisang ditlhong. Gonne bokhutlo jwa dilo tseo ke loso.+ 22  Le fa go ntse jalo jaanong, ka gonne lo ne lwa gololwa mo boleong mme lo ne lwa nna batlhanka ba Modimo,+ lo bona maungo+ a lona malebana le boitshepo, mme bokhutlo ke botshelo jo bo sa khutleng.+ 23  Gonne dituelo tse boleo bo di duelang ke loso,+ mme mpho+ e Modimo a e nayang ke botshelo jo bo sa khutleng+ ka Keresete Jesu Morena wa rona.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase