Baroma 5:1-21

5  Jalo, e re ka jaanong re boletswe re le ba ba siameng ka ntlha ya tumelo,+ a re ipeleleng kagiso+ le Modimo ka Morena wa rona Jesu Keresete,  yo ka ene le rona re boneng go atamela+ bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jono ka tumelo jo jaanong re emeng mo go jone; mme a re itumeleng, re itshetlegile ka tsholofetso+ ya kgalalelo ya Modimo.  Mme e seng seo fela, mme a re itumeleng fa re le mo dipitlaganong,+ e re ka re itse gore pitlagano e tsala boitshoko;+  boitshoko jone, boemo jo bo amogelesegang;+ boemo jo bo amogelesegang jone, tsholofelo,+  mme tsholofelo ga e swabise; ka gonne lorato lwa Modimo lo tshololetswe mo dipelong tsa rona+ ka moya o o boitshepo,+ o re neng ra o newa.  Gonne, eleruri, Keresete, fa re ne re sa ntse re le bokoa,+ o ne a swela batho ba e seng ba bomodimo ka nako e e tlhomilweng.+  Gonne ga go motlhofo gore mongwe a swele motho yo o siameng;+ eleruri, motho yo o molemo+ ene, gongwe mongwe o nna le bopelokgale jwa go mo swela.+  Mme Modimo o supa lorato lwa gagwe+ mo go rona ka tsela ya gore, fa re ne re sa ntse re le baleofi, Keresete o ne a re swela.+  Jalo, e re ka jaanong re boletswe re le ba ba siameng ka madi a gagwe,+ re tla bolokwa segolobogolo ka ene mo tšhakgalong.+ 10  Gonne fa re ne ra letlana le Modimo ka loso lwa Morwawe,+ fa re ne re sa ntse re le baba,+ jaanong ka re letlane, re tla bolokwa segolobogolo ka botshelo jwa gagwe.+ 11  Mme e seng seo fela, mme gape re itumela mo Modimong ka Morena wa rona Jesu Keresete, yo jaanong re amogetseng tetlanyo ka ene.+ 12  Ke gone ka moo, fela jaaka boleo bo ne jwa tsena mo lefatsheng ka motho a le mongwe+ le loso+ ka boleo, loso lo ne lwa anamela kwa bathong botlhe ka gonne ba leofile botlhe+—. 13  Gonne go fitlha kwa Molaong boleo bo ne bo le mo lefatsheng, mme motho ga a bonwe molato wa boleo fa go se na molao.+ 14  Le fa go ntse jalo, loso lo ne lwa busa jaaka kgosi go tswa kwa go Adame go tla go fitlha mo go Moshe,+ le mo go ba ba neng ba sa leofa kafa setshwanong sa tlolo ya ga Adame,+ yo o nang le tshwano ya yo o neng a tla.+ 15  Mme ga go a nna jalo ka mpho jaaka go ne go ntse ka tlolo. Gonne fa ba le bantsi ba ne ba swa ka tlolo ya motho a le mongwe, bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo le mpho ya gagwe ya mahala mmogo le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang ka motho a le mongwe+ Jesu Keresete di ne tsa tota fela thata mo go ba le bantsi.+ 16  Gape, ga go a nna jalo ka mpho ya mahala+ jaaka go ne go ntse ka tsela e dilo di neng tsa diragala ka yone ka motho a le mongwe yo o neng a leofa.+ Gonne katlholo+ e ne ya nna gone ka ntlha ya tlolo e le nngwe mo go bonweng molato,+ mme mpho e ne ya nna gone ka ntlha ya ditlolo di le dintsi mo polelong ya tshiamo.+ 17  Gonne fa ka tlolo ya motho a le mongwe+ loso lo ne lwa busa jaaka kgosi+ ka ene yoo, segolobogolo ba ba amogelang letlotlo la bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ le la mpho ya mahala+ ya tshiamo ba tla busa e le dikgosi+ ba le mo botshelong ka motho a le mongwe, e bong Jesu Keresete.+ 18  Jaanong, jaaka fa ka tlolo e le nngwe batho ba mefuta yotlhe ba ne ba felela ka gore ba bonwe molato,+ ka tsela e e tshwanang gape, ka tiro e le nngwe ya tshiamiso+ batho ba mefuta yotlhe+ ba ne ba felela ka gore ba bolelwe e le ba ba siametseng botshelo.+ 19  Gonne fela jaaka ba le bantsi+ ba ne ba dirwa baleofi ka botlhokakutlo jwa motho a le mongwe, ka tsela e e tshwanang ba le bantsi+ ba tla dirwa ba ba siameng+ ka go utlwa+ ga motho a le mongwe. 20  Jaanong Molao+ o ne wa tla fa thoko gore tlolo e tote.+ Mme koo boleo+ bo neng jwa tota gone, bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ bo ne jwa nna jwa totela pele. 21  Gore go direge eng? Gore, fela jaaka boleo bo ne jwa busa jaaka kgosi le loso,+ ka tsela e e tshwanang le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ bo buse jaaka kgosi ka tshiamo ka tebelelo ya botshelo jo bo sa khutleng+ ka Jesu Keresete Morena wa rona.

Dintlha Tse di Kwa Tlase