Baroma 4:1-25

4  E re ka go ntse jalo, re tla reng ka Aborahame rraaronamogologolwane+ kafa nameng?  Ka sekai, fa Aborahame a ne a bolelwa e le yo o siameng ka ntlha ya ditiro,+ o ne a tla nna le lebaka la go ipelafatsa; mme e seng mo Modimong.  Gonne lokwalo lwa reng? “Aborahame o ne a dumela mo go Jehofa, mme ga kaiwa e le tshiamo+ mo go ene.”  Jaanong mo monneng yo o dirang,+ tuelo e kaiwa e se bopelonomi jo bo sa re tshwanelang,+ mme e le molato.+  Kafa letlhakoreng le lengwe, mo monneng yo o sa direng mme a dumela+ mo go yo o bolelang moikepi e le yo o siameng, tumelo ya gagwe e kaiwa e le tshiamo.+  Fela jaaka Dafide le ene a bua ka boitumelo jwa motho yo Modimo a mo kayang tshiamo kwantle ga ditiro a re:  “Go itumela ba ba lebaletsweng+ ditiro tsa bone tsa botlhokamolao le ba maleo a bone a bipilweng;+  go itumela motho yo Jehofa a se kitlang a tsaya tsia+ boleo jwa gagwe ka gope.”  Jaanong, a boitumelo jono bo tlela batho ba ba rupileng kgotsa le batho ba ba sa rupang?+ Gonne ra re: “Tumelo ya ga Aborahame e ne ya kaiwa e le tshiamo mo go ene.”+ 10  Jaanong, e ne ya kaiwa jalo mo maemong afe? Fa a ne a rupile kgotsa a sa rupa?+ E seng a rupile, mme a sa rupa. 11  Mme o ne a amogela sesupo,+ e leng, go rupa, e le lotshwao lwa tshiamo ka tumelo e a neng a na le yone fa a ne a sa ntse a le mo seemong sa gagwe sa go sa rupa, gore a nne rre+ wa botlhe ba ba nang le tumelo+ fa ba le mo maemong a go sa rupa, gore ba kaiwe ba le tshiamo; 12  e bile e le rre wa bana ba ba rupileng, e seng fela mo go ba ba ngaparelang go rupa, mme gape mo go ba ba tsamayang ka thulaganyo mo dikgatong tsa tumelo e rraaronamogologolwane+ Aborahame a neng a na le yone fa ba sa ntse ba le mo seemong sa go sa rupa. 13  Gonne e ne e se ka molao go bo Aborahame kgotsa losika lwa gagwe lo na le tsholofetso+ ya gore lo tshwanetse go nna moruaboswa wa lefatshe, mme e ne e le ka tshiamo ka tumelo.+ 14  Gonne fa ba ba ngaparelang molao e le baruaboswa, tumelo e dirilwe e e se nang mosola le tsholofetso e fedisitswe.+ 15  Totatota Molao o tsala tšhakgalo,+ mme koo go se nang molao gone, gone koo ga go na tlolo+ epe. 16  Ka lebaka leno e ne e le ka ntlha ya tumelo, gore go nne kafa bopelonoming jo bo sa re tshwanelang,+ gore tsholofetso+ e tlhomamisege mo losikeng+ lotlhe lwa gagwe, e seng fela mo go lo lo ngaparelang Molao, mme gape le mo go lo lo ngaparelang tumelo ya ga Aborahame. (Ke rre+ wa rona rotlhe, 17  fela jaaka go kwadilwe go twe: “Ke go tlhomile rre wa ditšhaba di le dintsi.”)+ Seno e ne e le mo ponong ya Yo a neng a dumela mo go ene, e leng Modimo, yo o tshedisang baswi+ a ba a bitsa dilo tse di seyong jaaka e kete di ne di le gone.+ 18  Le mororo a ne a sa tlhole a na le tsholofelo, le fa go ntse jalo o ne a na le tumelo+ e thailwe mo tsholofelong, gore a tle a nne rre wa ditšhaba di le dintsi+ tumalanong le se se builweng: “Losika lwa gago lo tla nna jalo.+ 19  Mme, le mororo a ne a se ka a nna bokoa mo tumelong, o ne a leba mmele wa gagwe e le o jaanong o setseng o sule,+ e re ka a ne a na le dingwaga di ka nna lekgolo,+ mmogo le go swa ga sebopelo sa ga Sara.+ 20  Mme ka ntlha ya tsholofetso+ ya Modimo o ne a se ka a reketla ka ntlha ya go tlhoka tumelo,+ mme a nna maatla ka tumelo+ ya gagwe, a galaletsa Modimo 21  e bile a tlhatswegile pelo ka botlalo gore se a neng a se solofeditse gape o ne a kgona go se dira.+ 22  Ka gone “go ne ga kaiwa e le tshiamo+ mo go ene.” 23  Le fa go ntse jalo, gore “go ne ga kaiwa+ mo go ene,” go ne ga kwalwa e seng ka ntlha ya gagwe fela,+ 24  mme gape ka ntlha ya rona ba re laoletsweng go kaiwa jalo, ka gonne re dumela mo go ene yo o neng a tsosa Jesu Morena wa rona mo baswing.+ 25  O ne a neelwa ka ntlha ya ditlolo tsa rona+ mme a tsosediwa go re bolela re le ba ba siameng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase