Baroma 3:1-31

3  Tlotlomalo ya Mojuda ke eng,+ kgotsa mosola wa go rupa ke eng?+  O mogolo fela thata ka tsela nngwe le nngwe. Sa ntlha, ka gonne ba ne ba neilwe ditaelo tse di boitshepo tsa Modimo.+  Jaanong kgang ke eng? Fa bangwe ba ne ba se ka ba bontsha tumelo,+ a go tlhoka tumelo ga bone gongwe go tla dira gore boikanyegi+ jwa Modimo bo se ka jwa nna le mosola?+  Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! Mme a Modimo a fitlhelwe a le boammaaruri,+ le fa motho mongwe le mongwe a fitlhelwa a le moaki,+ fela jaaka go kwadilwe go twe: “Gore o tle o supiwe o le yo o siameng mo mafokong a gago mme o tle o fenye fa o atlholwa.”+  Le fa go ntse jalo, fa tshiamololo ya rona e bonatsa tshiamo ya Modimo,+ re tla reng? Modimo ga a tshiamololo+ fa a ntsha tšhakgalo ya gagwe, a ga go jalo? (Ke bua jaaka motho+ a bua.)  Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! Go seng jalo, Modimo o tla atlhola jang lefatshe?+  Le fa go ntse jalo fa ka ntlha ya maaka a me boammaaruri jwa Modimo+ bo dirilwe gore bo tlhomologe segolo gore a galalediwe, ke ka ntlha yang fa le nna ke sa ntse ke atlholwa ke le moleofi?+  Mme ke ka ntlha yang ke sa re, fela jaaka re latofadiwa ka maaka+ le fela jaaka banna bangwe ba bolela gore ra re: “A re direng dilo tse di bosula gore dilo tse di molemo di tle”?+ Katlholo+ ya banna bao e tumalanong le tshiamiso.+  Jaanong go tweng? A re mo seemong se se botoka?+ Legoka! Gonne fa godimo re dirile tatofatso ya gore Bajuda mmogo le Bagerika botlhe ba ka fa tlase ga boleo;+ 10  fela jaaka go kwadilwe go twe: “Ga go na motho yo o siameng, le fa e le a le mongwe fela;+ 11  ga go na ope yo o nang le temogo epe, ga go na ope yo o batlang Modimo.+ 12  Batho botlhe ba fapogile, botlhe fela jaanong ke ba ba se nang mosola; ga go na ope yo o dirang bopelonomi, ga go na le fa a le mongwe fela.”+ 13  “Mometso wa bone ke phupu e e atlhameng, ba dirisitse tsietso ka diteme tsa bone.”+ “Botlhole jwa boshaushawane bo kafa morago ga dipounama tsa bone.”+ 14  “Mme molomo wa bone o tletse go tlhapatsa le mafoko a a utlwisang botlhoko.”+ 15  “Dinao tsa bone di bofefo go tsholola madi.”+ 16  “Tshenyo le tlhokofalo ya pelo di mo ditseleng tsa bone,+ 17  mme ga ba a ka ba itse tsela ya kagiso.”+ 18  “Ga go na poifo ya Modimo fa pele ga matlho a bone.”+ 19  Jaanong re a itse gore dilo tsotlhe tse Molao+ o di buang o di bua le ba ba kafa tlase ga Molao, gore molomo mongwe le mongwe o thijwe+ le gore lefatshe lotlhe le lebanwe+ ke go otlhaiwa ke Modimo.+ 20  Jalo ka ditiro tsa molao ga go na nama epe e e tla bolelwang e le e e siameng+ fa pele ga gagwe, gonne kitso ya boleo+ ya boammaaruri e ka molao.+ 21  Mme jaanong kwantle ga molao tshiamo+ ya Modimo e bonaditswe, jaaka Molao+ le Baporofeti+ ba naya bosupi+ ka yone ke; 22  ee, tshiamo ya Modimo ka tumelo e e mo go Jesu Keresete,+ mo go botlhe ba ba nang le tumelo.+ Gonne ga go na pharologanyo.+ 23  Gonne botlhe ba leofile+ e bile ba tlhaela kgalalelo ya Modimo,+ 24  mme go ntse jaaka e kete ke mpho ya mahala+ go bo ba bolelwa e le ba ba siameng ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa gagwe+ ka go gololwa ka thekololo+ e e neng ya duelwa ke Keresete Jesu. 25  Modimo o ne a mo tlhoma jaaka tshupelo ya thuanyo+ ka tumelo mo mading a gagwe.+ Seno e ne e le gore a bontshe tshiamo ya gagwe, ka gonne o ne a itshwarela maleo+ a a neng a dirwa mo nakong e e fetileng fa Modimo a ne a ntse a supa bopelotelele;+ 26  gore a bontshe tshiamo ya gagwe+ mo pakeng eno ya jaanong, gore a tle a nne yo o siameng+ le fa a bolela motho yo o nang le tumelo mo go Jesu e le yo o siameng. 27  Jaanong go ipelafatsa go kae?+ Go tswaletswe kwa ntle. Ka molao ofe?+ Wa ditiro?+ Legoka, mme ka molao wa tumelo.+ 28  Gonne re tsaya gore motho o bolelwa e le yo o siameng ka tumelo kwantle ga ditiro tsa molao.+ 29  Kgotsa a ke Modimo wa Bajuda fela?+ A gape ga se wa batho ba ditšhaba?+ Ee, le wa batho ba ditšhaba gape,+ 30  fa e le gore eleruri Modimo o mongwe,+ yo o tla bolelang batho ba ba rupileng+ e le ba ba siameng ka ntlha ya tumelo le batho ba ba sa rupang+ e le ba ba siameng ka tumelo ya bone. 31  A jaanong re fedisa molao ka tumelo ya rona?+ Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! Go na le moo, re tlhomamisa molao.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase