Baroma 2:1-29

2  Jalo ga o na seipato, motho ke wena,+ le fa o ka tswa o le mang, fa e le gore o a atlhola;+ gonne selo se o atlholang yo mongwe ka sone, o a ikatlhola, e re ka jaana wena yo o atlholang+ o tlwaetse go dira tsone dilo tseo.+  Jaanong re a itse gore katlholo ya Modimo, tumalanong le boammaaruri,+ e kgatlhanong le ba ba tlwaetseng go dira dilo tse di ntseng jalo.  Mme a o gopola gore o tla falola katlholo ya Modimo,+ motho ke wena,+ fa o ntse o atlhola ba ba tlwaetseng go dira dilo tse di ntseng jalo mme le fa go ntse jalo wena o di dira?  Kgotsa a o nyatsa dikhumo tsa bopelonomi+ jwa gagwe le boiphapaanyo+ le go itshwara ka bopelotelele,+ ka gonne o sa itse gore nonofo ya bopelonomi ya Modimo e leka go go gogela boikwatlhaong?+  Mme go ya ka go kgwaralala+ ga gago le pelo e e sa ikwatlhaeng+ o ipolokela tšhakgalo+ mo letsatsing la tšhakgalo+ le la go senolwa+ ga katlholo e e siameng ya Modimo.+  Mme o tla duela mongwe le mongwe go ya ka ditiro tsa gagwe:+  botshelo jo bo sa khutleng mo go ba ba batlang kgalalelo le tlotlo le bosaboleng+ ka boitshoko mo tirong e e molemo;  le fa go ntse jalo, ba ba ratang manganga+ le ba ba sa utlweng boammaaruri+ mme ba utlwa tshiamololo ba tla tlelwa ke tšhakgalo le bogale,+  pitlagano le matshwenyego, mo moyeng wa motho mongwe le mongwe yo o dirang se se utlwisang botlhoko, wa Mojuda+ pele mme le wa Mogerika;+ 10  mme kgalalelo le tlotlo le kagiso mo go mongwe le mongwe yo o dirang se se molemo,+ mo Mojudeng pele+ le mo Mogerikeng.+ 11  Gonne Modimo ga a na tlhaolele.+ 12  Ka sekai, botlhe ba ba neng ba leofa ba se na molao gape ba tla nyelela ba se na molao;+ mme botlhe ba ba neng ba leofa ba le tlase ga molao+ ba tla atlholwa ka molao.+ 13  Gonne bautlwi ba molao ga se bone ba ba siameng fa pele ga Modimo, mme badiragatsi+ ba molao ba tla bolelwa e le ba ba siameng.+ 14  Gonne le fa e le leng fela fa batho ba ditšhaba+ ba ba se nang molao+ ba dira ka tlholego dilo tsa molao,+ batho bano, le mororo ba se na molao, bone ka bobone ke molao. 15  Ke bone tota ba ba bontshang fa kgang ya molao e kwadilwe mo dipelong tsa bone,+ fa segakolodi sa bone+ se naya bosupi kaga bone e bile, mo gare ga dikakanyo tsa bone, ba a latofadiwa+ kgotsa ga ba bonwe molato. 16  Seno e tla nna ka letsatsi la fa Modimo ka Keresete Jesu a atlhola+ dilo tsa sephiri+ tsa batho, go ya ka dikgang tse di molemo tse ke di bolelang.+ 17  Jaanong, fa o le Mojuda ka leina+ mme o ikaega ka molao+ e bile o ipelafatsa ka Modimo,+ 18  mme o itse thato+ ya gagwe e bile o amogela dilo tse di molemolemo ka gonne o laiwa ka molomo mo Molaong;+ 19  mme o tlhomamisega gore o mogogi wa difofu,+ lesedi la ba ba leng mo lefifing,+ 20  mosiamisi wa ba ba seng tekatekano,+ yo o rutang masea,+ e bile o na le sebopego+ sa kitso le sa boammaaruri+ mo Molaong— 21  le fa go ntse jalo, a wena yo o rutang motho mongwe o sele, a ga o ithute?+ Wena, yo o rerang o re “O se ka wa utswa,”+ a o a utswa?+ 22  Wena, yo o reng “O se ka wa dira boaka,”+ a o dira boaka? Wena, yo o bontshang gore o ila medingwana, a o thukutha+ ditempele? 23  Wena, yo o ipelafatsang ka molao, a o tlontlolola Modimo ka go tlola Molao?+ 24  Gonne “leina la Modimo le tlhapadiwa ka ntlha ya lona mo ditšhabeng”;+ fela jaaka go kwadilwe. 25  Tota e bile go rupa+ go solegela molemo fa fela o tlwaetse go diragatsa molao;+ mme fa o le motlodi wa molao, go rupa+ ga gago jaanong ke bosarupang.+ 26  Jalo, fa motho yo o sa rupang+ a boloka dilo tse di siameng+ tse di tlhokwang ke Molao, bosarupang jwa gagwe bo tla kaiwa e le go rupa, a ga go jalo?+ 27  Mme motho yo o sa rupang, yo o ntseng jalo ka tlholego, ka go diragatsa Molao, o tla go atlhola+ wena yo ka melao ya gagwe e e kwadilweng le go rupa o leng motlodi wa molao. 28  Gonne yo e leng Mojuda kafa ntle ga se ene,+ le gone go rupa ga se mo go kafa ntle mo nameng.+ 29  Mme Mojuda ke yo e leng ene mo teng,+ mme go rupa ga gagwe ke ga pelo+ ka moya, mme e seng ka melao e e kwadilweng.+ Pako+ ya yoo e tswa mo Modimong,+ e seng mo bathong.

Dintlha Tse di Kwa Tlase