Baroma 15:1-33

15  Mme rona ba ba nonofileng re tshwanetse go sikara makoa a ba ba sa nonofang,+ mme re sa iitumedise.+  A mongwe le mongwe wa rona a itumedise moagelani wa gagwe ka se se molemo go mo aga.+  Gonne le Keresete tota o ne a se ka a iitumedisa;+ mme fela jaaka go kwadilwe: “Dikgobo tsa ba ba neng ba go kgoba di nkwetse.”+  Gonne dilo tsotlhe tse di neng tsa kwalwa go sa le pele di ne tsa kwalelwa+ go re laya,+ gore ka boitshoko jwa rona+ le ka kgomotso+ ya Dikwalo re nne le tsholofelo.+  Jaanong e kete Modimo yo o fang boitshoko le kgomotso a ka dira gore mo gare ga lona lo nne le boikutlo jwa mogopolo+ jo bo tshwanang le jo Keresete Jesu a neng a na le jone,  gore ka tumalano e le nngwe+ lo galaletse Modimo le Rara wa Morena wa rona Jesu Keresete ka molomo o le mongwe.  Jalo amogelanang,+ fela jaaka Keresete le ene a ne a re amogela,+ ka tebelelo ya go galaletsa Modimo.  Gonne ka re Keresete o ne a nna modiredi+ wa ba ba rupileng+ mo boemong jwa boammaaruri jwa Modimo,+ gore a tlhomamise ditsholofetso+ tse A neng a di dira mo go borraabonemogologolwane,  le gore ditšhaba+ di tle di galaletse Modimo ka ntlha ya kutlwelobotlhoko ya gagwe.+ Fela jaaka go kwadilwe go twe: “Ke gone ka moo ke tla bolelang ka tshosologo mo ditšhabeng fa ke dumela mo go wena mme ke tla leletsa leina la gago pina.”+ 10  Mme gape a re: “Itumeleng, lona ditšhaba, le batho ba gagwe.”+ 11  Gape a re: “Bakang Jehofa, lona ditšhaba tsotlhe, mme a batho botlhe ba mmake.”+ 12  Mme gape Isaia a re: “Go tla nna le modi wa ga Jese,+ mme go tla nna le yo o emang gore a buse ditšhaba;+ ditšhaba di tla solofela mo go ene.”+ 13  E kete Modimo yo o nayang tsholofelo a ka lo tlatsa ka boipelo jotlhe le kagiso ka go dumela ga lona, gore lo tote mo tsholofelong ka maatla a moya o o boitshepo.+ 14  Jaanong le nna ka bonna ke tlhomamisega ka lona, bakaulengwe ba me, gore le lona ka bolona lo tletse ka se se molemo, e re ka lo tladitswe ka kitso yotlhe,+ le gore gape lo kgona go tlhagisana.+ 15  Le fa go ntse jalo, ke lo kwalela ka tlhamalalo segolo ka dintlha dingwe, jaaka e kete ke lo gakolola gape, ka ntlha ya bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jo ke bo neilweng jo bo tswang kwa Modimong+ 16  gore ke nne motlhanka wa ga Keresete Jesu mo ditšhabeng,+ ke tshwarege mo tirong e e boitshepo ya dikgang tse di molemo+ tsa Modimo, gore tshupelo,+ e leng, ditšhaba tseno, e nne tse di amogelesegang,+ e re ka di itshepisiwa ka moya o o boitshepo.+ 17  Jalo ke na le lebaka la go itumela mo go Keresete Jesu+ fa go tla mo dilong tse di leng ka ga Modimo.+ 18  Gonne ruri ga ke na go nna pelokgale go bolela selo se le sengwe fa e se sa dilo tseo tse Keresete a neng a di dira ka nna+ gore merafe e nne kutlo,+ ka lefoko la me+ le tiro, 19  ka maatla a ditshupo le dikgakgamatso,+ ka maatla a moya o o boitshepo; mo e leng gore go tswa Jerusalema le mo potologong+ go ya go fitlha kwa Ilirikomo ke rerile dikgang tse di molemo ka botlalo ka ga Keresete.+ 20  Ka tsela eno, eleruri ke ne ka go dira boikaelelo jwa me gore ke se ka ka bolela dikgang tse di molemo koo Keresete a setseng a umakilwe gone, gore ke se ka ka aga mo motheong wa motho yo mongwe;+ 21  mme, fela jaaka go kwadilwe: “Ba ba sa newang kitsiso epe ka ga gagwe ba tla bona, mme ba ba sa utlwang ba tla tlhaloganya.”+ 22  Jalo gape ka makgetlo a le mantsi ke ne ka thibelwa go tla kwa go lona.+ 23  Mme jaanong ka ke sa tlhole ke na le dikarolo tsa naga tse di sa amiwang mo dikgaolong tseno, mme ka dingwaganyana ke nnile ka tlhologelelwa go tla kwa go lona+ 24  motlhang ke leng mo tseleng ke ya Sepeine,+ mo godimo ga tsotlhe, fa ke le mo loetong ke ya koo, ke solofela go lo bona le gore lo mpuledise+ sekgalanyana koo fa ke sena go kgotsofalela pele go nna le lona nakonyana. 25  Mme jaanong ke tloga ke tsaya loeto ke ya Jerusalema go ya go direla baitshepi.+ 26  Gonne ba ba kwa Makedonia le Akaia+ ba itumeletse go abalana dilo tsa bone ka go ntshetsa+ bahumanegi ba e leng baitshepi mo Jerusalema moneelo. 27  Ke boammaaruri, ba itumeletse go dira jalo, mme le fa go ntse jalo ba ne ba le molato mo go bone; gonne fa ditšhaba di ne di tlhakanetse mo dilong tsa bone tsa semoya,+ le bone ba tshwanetse go direla bano phatlalatsa ka dilo tsa mmele wa senama.+ 28  Ka gone fa ke sena go fetsa ka seno e bile ke sena go fitlhisa leungo leno+ ka pabalesego kwa go bone, ke tla feta ka lona fa ke tloga ke ya Sepeine.+ 29  Mo godimo ga moo, ke a itse gore fa ruri ke tla kwa go lona ke tla tla ka selekanyo se se tletseng sa tshegofatso e e tswang kwa go Keresete.+ 30  Jaanong ke a lo rotloetsa, bakaulengwe, ka Morena wa rona Jesu Keresete le ka lorato lwa moya,+ gore lo tlhoafale le nna mo go nthapeleleng mo Modimong,+ 31  gore ke tle ke gololwe+ mo go ba ba sa dumeleng mo Judea le gore bodiredi jwa me jo e leng jwa Jerusalema+ e tle e nne jo bo amogelesegang mo baitsheping,+ 32  gore fa ke fitlha kwa go lona ka boipelo ka thato ya Modimo ke tle ke lapolosiwe+ mmogo le lona. 33  E kete Modimo yo o nayang kagiso a ka nna le lona lotlhe.+ Amen.

Dintlha Tse di Kwa Tlase