Baroma 14:1-23

14  Amogelang motho yo o nang le makoa+ mo tumelong ya gagwe, mme lo sa dire ditshwetso ka dipotso tsa mo pelong+.  Motho yo mongwe o na le tumelo ya go ja sengwe le sengwe,+ mme motho yo o bokoa ene o ja merogo.  A yo o jang a se ka a lebela yo o sa jeng kwa tlase,+ mme a yo o sa jeng a se ka a atlhola yo o jang, gonne Modimo o amogetse yoo.  Wena o mang o atlholang motlhanka wa ntlo wa motho yo mongwe?+ Go ema ga gagwe le go wa ke ga mong wa gagwe.+ Eleruri, o tla dirwa gore a eme, gonne Jehofa a ka mo dira gore a eme.+  Motho yo mongwe o atlhola letsatsi lengwe e le le le gaisang le lengwe;+ motho yo mongwe ene o atlhola letsatsi lengwe jaaka a mangwe otlhe;+ a motho mongwe le mongwe a tlhatswege pelo ka botlalo mo mogopolong wa gagwe.  Yo o bolokang letsatsi o le bolokela Jehofa. Gape, yo o jang, o jela go tlotla Jehofa,+ gonne o leboga Modimo;+ mme yo o sa jeng ga a jele go tlotla Jehofa,+ mme le fa go ntse jalo o leboga Modimo.+  E bile tota, ga go na ope wa rona, yo o itshelelang fela,+ e bile ga go na ope yo o itshwelang fela;  gonne fa re tshela, re tshelela Jehofa,+ mme fa re swa, re swela Jehofa.+ Jalo fa re tshela le fa re swa, re ba ga Jehofa.+  Gonne gore go nne jalo, Keresete o ne a swa a ba a tshela gape,+ gore a tle a nne Morena wa baswi+ le batshedi.+ 10  Mme ke ka ntlha yang fa o atlhola mokaulengwe wa gago?+ Kgotsa ke ka ntlha yang fa gape o lebela mokaulengwe wa gago kwa tlase? Gonne rotlhe re tla ema fa pele+ ga setulo sa katlholo sa Modimo; 11  gonne go kwadilwe ga twe: “‘Jaaka ke tshedile,’ go bua Jehofa,+ ‘lengole lengwe le lengwe le tla nkhubamela, le loleme longwe le longwe lo tla bolela ka tshosologo fa lo dumela mo Modimong.’”+ 12  Ka jalo, mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelela mo Modimong.+ 13  Jalo a re se tlholeng re atlholana+, mme go na le moo dirang seno tshwetso ya lona,+ gore lo se ka lwa baya sekgopi+ fa pele ga mokaulengwe kgotsa se se ka mo digang. 14  Ke a itse e bile ke tlhotlheletsega go dumela mo go Morena Jesu gore ga go na sepe se se leswafetseng ka bosone;+ fela fa motho a tsaya sengwe e le se se leswafetseng, mo go ene se leswafetse.+ 15  Gonne fa mokaulengwe wa gago a hutsafala ka ntlha ya dijo, ga o tlhole o tsamaya tumalanong le lorato.+ Ka dijo tsa gago o se ka wa senya motho yo Keresete a mo swetseng.+ 16  Jalo, lo se ka lwa dira gore molemo o lo o dirang o buiwe ka go lo senya. 17  Gonne bogosi jwa Modimo+ ga bo reye go ja le go nwa,+ mme bo raya tshiamo le kagiso+ le boipelo+ ka moya o o boitshepo. 18  Gonne yo mo ntlheng eno a nnang motlhanka wa ga Keresete o a amogelesega mo Modimong e bile o amogelwa ke batho.+ 19  Ka jalo, a re lateleleng dilo tse di isang kagisong+ le dilo tse di bakang go agana.+ 20  Tlogelang go rutlolola tiro ya Modimo fela ka ntlha ya dijo.+ Ke boammaaruri gore dilo tsotlhe di phepa, mme ke selo se se utlwisang botlhoko mo mothong yo e reng go na le boemo jo bo kgopisang a je.+ 21  Go molemo gore o se ka wa ja nama kgotsa wa nwa beine kgotsa wa dira sepe fela se se kgopisang mokaulengwe wa gago.+ 22  Tumelo e o nang le yone, nna le yone tumalanong le wena mo ponong ya Modimo.+ Go itumela motho yo o sa ipeyeng mo katlholong ka se a se amogelang. 23  Mme fa e le gore o na le dipelaelo, o setse a bonwe molato fa a ja,+ gonne ga a je ka ntlha ya tumelo. Eleruri, sengwe le sengwe se se seng ka ntlha ya tumelo ke boleo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase