Baroma 13:1-14

13  A moya mongwe le mongwe o nne mo taolong+ ya balaodi ba bagolo, gonne ga go na taolo epe+ fa e se ka Modimo;+ balaodi ba ba leng gone ba eme ba tlhomilwe ke Modimo+ mo maemong a bone a a lekanyeditsweng.+  Jalo yo o ganetsang taolo o ganetsana le thulaganyo ya Modimo; ba ba ganetsanang le yone ba tla ikamogelela katlholo.+  Gonne ba ba busang ba tshwanetse go boifiwa, e seng mo tirong e e molemo, mme mo go e e bosula. A jaanong lo batla gore lo se ka lwa boifa bolaodi? Nnang lo dire molemo, mme bo tla lo baka;  gonne ke modiredi wa Modimo mo go lona gore lo bone molemo.+ Mme fa e le gore lo dira se se bosula,+ boifang: gonne ga bo a tshola tšhaka kwantle ga boikaelelo; gonne ke modiredi wa Modimo, mmusolosi+ yo o shakgalelang yo o tlwaetseng go dira se se bosula.  Jalo go na le lebaka le le patelelang gore lona lo nne mo taolong, e seng fela ka ntlha ya tšhakgalo eo mme le ka ntlha ya segakolodi sa lona.  Gonne ke gone ka moo gape lo duelang makgetho; gonne ke batlhanka ba Modimo mo setšhabeng+ ba ba direlang boikaelelo jone jono ka metlha.  Nayang botlhe ditshwanelo tsa bone, yo o tshwanetsweng ke lekgetho, lekgetho;+ yo o tshwanetsweng ke sehuba, sehuba; yo o tshwanetsweng ke poifo, poifo e e ntseng jalo;+ yo o tshwanetsweng ke tlotlo, tlotlo e e ntseng jalo.  Lona lo se ka lwa kolota ope le fa e le sepe,+ fa e se go ratana;+ gonne yo o ratang mogagabo o diragaditse molao.+  Gonne melao e e reng, “O se ka wa dira boaka,+ O se ka wa bolaya motho,+ O se ka wa utswa,+ O se ka wa eletsa ka bopelotshetlha,”+ mme le fa e le taelo efe e nngwe e e leng teng, e sobokantswe mo lefokong leno, le le reng, “O rate moagelani wa gago jaaka o ithata.”+ 10  Lorato+ ga lo direle moagelani bosula;+ jalo lorato ke tiragatso ya molao+. 11  Gape, dirang seno ka gonne lo itse paka, gore e setse e le nako ya gore lo thanye+ mo borokong, gonne jaanong poloko ya rona e gautshwane go na le ka nako e re neng re nna badumedi ka yone.+ 12  Bosigo bo tloga bo sa; motshegare+ o atametse. Jalo a re apoleng ditiro tsa lefifi+ mme a re apareng dibetsa+ tsa lesedi. 13  Jaaka mo nakong ya motshegare a re tsamayeng ka mokgwa o montle, e seng mo medirong ya ditlhapelo le mo medirong ya botagwa, e seng mo tlhakanelodikobong e e seng ya kafa molaong le boitshwaro jo bo repileng,+ e seng mo kgogakgoganong+ le mo lefufeng. 14  Mme aparang Morena Jesu Keresete,+ mme lo se ka lwa bo lo rulaganyetsa dikeletso tsa nama go sa le pele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase