Baroma 11:1-36

11  Ka jalo ke a botsa, Modimo o ne a se ka a latlha batho ba gagwe, a ga go jalo?+ Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! Gonne le nna ke Moiseraele,+ wa losika lwa ga Aborahame, wa lotso lwa ga Benjamine.+  Modimo o ne a se ka a latlha batho ba gagwe, ba a neng a ba lemoga pele.+ E le gore a ga lo itse se Lokwalo lo se bolelang ka ga Elija, jaaka a rapela Modimo kgatlhanong le Iseraele a re?+  “Jehofa, ba bolaile baporofeti ba gago, ba epolotse dibeso tsa gago, mme ke nna ke le esi yo ke setseng, mme ba batla moya wa me.”+  Le fa go ntse jalo, taelo ya bomodimo+ e mo raya e reng? “Ke itshadiseditse banna ba le dikete di supa, banna ba ba sa obelang Baale lengole.”+  Jalo, ka tsela eno, mo pakeng ya jaanong gape go na le masalela+ tumalanong le go tlhopha+ ka ntlha ya bopelonomi jo bo sa re tshwanelang.  Jaanong fa e le ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang,+ ga e tlhole e le ka ntlha ya ditiro;+ go seng jalo, bopelonomi jo bo sa re tshwanelang ga bo tlhole bo supega e le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang.+  Jaanong go tweng? Sone selo se Iseraele a se batlang ka tlhoafalo o ne a se ka a se bona,+ mme ba ba tlhophilweng+ ba ne ba se bona. Ba bangwe botlhe maikutlo a bone a ne a dilega;+  fela jaaka go kwadilwe go twe: “Modimo o ba neile moya wa boroko jo bogolo,+ matlho gore ba se ka ba bona le ditsebe gore ba se ka ba utlwa, go tla go fitlha mo go lone letsatsi leno.”+  Gape, Dafide a re: “A tafole ya bone mo go bone e nne seru le serai le sekgopi le tefetso;+ 10  a matlho a bone a fifale gore ba se ka ba bona, mme ka metlha ba obe mekwatla ya bone.”+ 11  Jalo ke a botsa, A ba ne ba kgotšwa mo ba neng ba wa+ gotlhelele? Le ka motlha e kete seo se ka se diragale! Mme ka kgato ya bone e e phoso+ batho ba ditšhaba ba bona poloko,+ go ba tlhotlheletsa gore ba fufege.+ 12  Jaanong fa e le gore kgato ya bone e e phoso e raya dikhumo mo lefatsheng, le go fokotsega ga bone go raya dikhumo mo bathong ba ditšhaba,+ a bo palo e e tletseng+ ya bone e tla raya seo bogolo jang ne! 13  Jaanong ke bua le lona ba lo leng batho ba ditšhaba. E re ka jaana nna, totatota, ke le moaposetoloi+ mo ditšhabeng,+ ke galaletsa+ bodiredi jwa me,+ 14  gore ka tsela nngwe ke tle ke tlhotlheletse ba e leng nama ya me gore ba fufege ke bo ke boloke+ bangwe mo go bone.+ 15  Gonne fa go ba latlha+ go raya go letlanngwa le Modimo+ ga lefatshe, go ba amogela gone go tla rayang fa e se botshelo go tswa mo baswing? 16  Mo godimo ga moo, fa karolo e e tsewang jaaka mabutswapele+ e le boitshepo, bopi jotlhe jo bo dubilweng le jone bo ntse jalo; mme fa e le gore modi o boitshepo,+ dikala le tsone di ntse jalo. 17  Le fa go ntse jalo, fa dingwe tsa dikala di ne di amololwa mme wena, le mororo o le motlhware wa naga, o ne wa lomelelwa mo go tsone+ wa ba wa nna motlhakanedi wa modi wa monono+ wa motlhware,+ 18  o se ka wa ipelafaletsa dikala. Mme fa o di ipelafaletsa,+ ga se wena o sikereng modi,+ mme modi o sikere wena.+ 19  Ka jalo, o tla re: “Dikala di ne tsa amololwa+ gore ke tle ke lomelelwe.”+ 20  Go siame! Ba ne ba amololwa ka ntlha ya go tlhoka tumelo+ ga bone, mme wena o eme ka tumelo.+ Tlogela go nna le dikgopolo tse di kwa godimo,+ mme o boife.+ 21  Gonne fa Modimo a ne a se ka a dibela dikala tsa tlholego, le wena ga a na go go dibela.+ 22  Jalo, bona bopelonomi+ le bopeloethata jwa Modimo.+ Mo go ba ba neng ba wa go na le bopeloethata,+ mme mo go wena go na le bopelonomi jwa Modimo, fa fela o nnela ruri+ mo bopelonoming jwa gagwe; go seng jalo, le wena o tla pomiwa.+ 23  Le bone, fa ba sa nnele ruri mo go tlhokeng tumelo ga bone, ba tla lomelelwa;+ gonne Modimo o kgona go ba lomelela gape. 24  Gonne fa e le gore o ne wa amololwa mo setlhareng sa motlhware se e leng sa naga ka tlholego mme o ne wa lomelelwa+ e se ka fa tlholegong mo setlhareng sa motlhware sa tshingwana, a bo bano ba e leng ba tlholego ba tla lomelelwa mo setlhareng sa bone sa motlhware jang ne!+ 25  Gonne ga ke batle gore lona, bakaulengwe, lo tlhoke kitso ka sephiri se se boitshepo seno,+ gore lo se ka lwa nna botlhale mo matlhong a lona: gore go kgwaralala ga maikutlo+ go diragaletse Iseraele ka bontlhanngwe go fitlha palo e e tletseng+ ya batho ba ditšhaba e sena go tsena,+ 26  mme ka mokgwa ono Iseraele+ yotlhe e tla bolokwa. Fela jaaka go kwadilwe go twe: “Mogolodi o tla tswa mo Siona+ a ba a tlosa ditlwaelo tse e seng tsa bomodimo mo go Jakobe.+ 27  Mme seno ke kgolagano ya me le bone,+ fa ke tlosa maleo a bone.”+ 28  Ke boammaaruri gore, ka ga dikgang tse di molemo ke baba ka ntlha ya lona,+ mme ka ga go tlhopha [ga Modimo] ke baratwa ka ntlha ya borraaronamogologolwane.+ 29  Gonne dimpho tsa Modimo le pitso ga se dilo tse a tla di ikwatlhaelang.+ 30  Gonne fela jaaka lo kile lwa bo lo sa utlwe+ Modimo mme jaanong lo bontshitswe kutlwelobotlhoko+ ka ntlha ya botlhokakutlo jwa bone,+ 31  jalo le bano jaanong ba ntse ba tlhoka kutlo mo lo felelang lo bona kutlwelobotlhoko,+ gore le bone ka bobone ba bontshiwe kutlwelobotlhoko jaanong. 32  Gonne Modimo o ba tswaletse botlhe fela mo botlhokakutlong,+ gore a ba bontshe kutlwelobotlhoko botlhe.+ 33  A boteng jwa dikhumo tsa Modimo+ le botlhale+ le kitso!+ A bo dikatlholo tsa gagwe+ di ka se ka tsa hukutsega jang ne le ditsela tsa gagwe e le tse di sa ka keng tsa latedisiwa! 34  Gonne “ke mang yo o itseng mogopolo wa ga Jehofa,+ kgotsa ke mang yo jaanong a leng mogakolodi wa gagwe?”+ 35  Kgotsa, “Ke mang yo pele a neng a mo naya, mo e leng gore o tshwanetse go duelwa?”+ 36  Ka gonne dilo tsotlhe di tswa mo go ene e bile di ka ene e bile ke tsa gagwe.+ Kgalalelo e nne mo go ene ka bosaengkae.+ Amen.

Dintlha Tse di Kwa Tlase