Baroma 1:1-32

1  Paulo, motlhanka+ wa ga Jesu Keresete le yo o neng a bilediwa+ go nna moaposetoloi,+ yo o neng a lomololelwa dikgang tse di molemo+ tsa Modimo,  tse a neng a di solofetsa go sa le pele ka baporofeti+ ba gagwe mo Dikwalong tse di boitshepo,  ka ga Morwawe, yo o neng a tswa mo losikeng lwa ga Dafide+ kafa nameng,+  mme e le yo ka maatla+ a neng a bolelwa a le Morwa Modimo+ go ya ka moya+ o o boitshepo ka go tsoga mo baswing+—ee, Jesu Keresete Morena wa rona,  yo re neng ra amogela bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ le boaposetoloi+ ka ene gore ditšhaba+ tsotlhe di tle di utlwe tumelo malebana le leina la gagwe,  ditšhaba tse le lona lo leng ba ba biditsweng mo go tsone gore lo nne ba ga Jesu Keresete—  ke kwalela botlhe ba ba mo Roma ba e leng baratwa ba Modimo, ba ba biditsweng+ gore ba nne baitshepi:+ E kete lo ka nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le kagiso+ tse di tswang kwa Modimong Rraarona le Morena Jesu Keresete.+  Sa ntlha, ke leboga+ Modimo wa me ka Jesu Keresete ka ga lona lotlhe, ka gonne go buiwa ka tumelo ya lona+ mo lefatsheng lotlhe.  Gonne Modimo, yo ke mo direlang tirelo e e boitshepo ka moya wa me malebana le dikgang tse di molemo ka ga Morwawe, ke mosupi+ wa me wa kafa ke lo umakang ka metlha ka gone mo dithapelong+ tsa me ke sa kgaotse, 10  ke kopa gore fa fela go ka kgonega la bofelo jaanong ke tlhogonolofadiwe mo thatong+ ya Modimo gore ke tle kwa go lona. 11  Gonne ke tlhologeletswe go lo bona,+ gore ke lo neye mpho nngwe ya semoya+ gore lo nitamisiwe; 12  kgotsa, mma ke re, gore lo kgothatsane,+ mongwe le mongwe ka tumelo ya yo mongwe,+ ya lona le ya me. 13  Mme ga ke batle gore lo tlhoke go itse, bakaulengwe,+ gore ka makgetlo a le mantsi ke ne ka ikaelela go tla kwa go lona,+ mme ke nnile ka thibelwa go tla go fitlha jaanong, gore ke tle ke bapale maungo mangwe+ le mo go lona jaaka mo ditšhabeng tse dingwe tsotlhe. 14  Ke molato mo Bagerikeng le mo Bathoseeng, mo go ba ba botlhale+ le ba ba se nang tlhaloganyo: 15  ka jalo ke na le tlhagafalo ya go bolela dikgang tse di molemo+ le mo go lona koo kwa Roma.+ 16  Gonne ga ke tlhabisiwe ditlhong+ ke dikgang tse di molemo; tota e bile, tsone ke maatla+ a Modimo a poloko mo go mongwe le mongwe yo o nang le tumelo,+ mo Mojudeng pele+ le mo Mogerikeng;+ 17  gonne tshiamo ya Modimo+ e senolwa mo go tsone ka ntlha ya tumelo+ le ka ga tumelo, fela jaaka go kwadilwe go twe: “Mme mosiami—o tla tshela ka tumelo.”+ 18  Gonne tšhakgalo+ ya Modimo e senolwa go tswa legodimong kgatlhanong le boikepo jotlhe le tshiamololo+ ya batho ba ba hupetsang boammaaruri+ ka tsela e e sa siamang,+ 19  ka gonne se se ka tswang se itsiwe ka Modimo se bonatshega mo go bone,+ gonne Modimo o ne a se bonatsha mo go bone.+ 20  Gonne dinonofo tse di sa bonaleng+ tsa gagwe di bonwa sentle mo popong ya lefatshe go ya pele,+ ka gonne di lemogiwa ka dilo tse di dirilweng,+ e leng maatla a gagwe a a sa feleng+ le Bomodimo,+ mo e leng gore ga ba na seipato;+ 21  ka gonne, le fa ba ne ba itse Modimo, ba ne ba se ka ba mo galaletsa jaaka Modimo le fa e le go mo leboga,+ mme ba ne ba nna tlhogo e lolea+ mo dikakanyong tsa bone mme pelo ya bone e e seng botlhale ya fifala.+ 22  Le mororo ba ne ba gatelela gore ba botlhale, ba ne ba nna dieleele+ 23  mme ba fetola kgalalelo+ ya Modimo yo o sa senyegeng ba e dira sengwe se se tshwanang le setshwano+ sa motho yo o senyegang le sa dinonyane le dibopiwa tse di maoto manè le digagabi.+ 24  Jalo Modimo, tumalanong le dikeletso tsa dipelo tsa bone, o ne a ba leseletsa mo boitshekologong,+ gore mebele+ ya bone e tle e tlontlologe mo go bone,+ 25  tota le ba ba neng ba ananya boammaaruri+ jwa Modimo ka maaka+ mme ba obamela popo ba bo ba e direla tirelo e e boitshepo go na le go e direla Yo o neng a bopa, yo o bakwang ka bosaengkae. Amen. 26  Ke gone ka moo Modimo a neng a ba leseletsa gore ba fisegele tlhakanelodikobo e e tlhabisang ditlhong,+ gonne basadi ba bone ba ne ba fetola go dirisiwa ga bone ga tlholego ba go dira mo go fapaaneng le tlholego;+ 27  mme ka tsela e e tshwanang le banna ba ne ba tlogela go dirisa mosadi+ ka tlholego mme ba gotela mo go maswe mo keletsanong ya bone e e fekeetsang, banna le banna,+ ba dira se se ferosang sebete+ mme ba ikamogelela tuelo e e tletseng,+ e e neng e tshwanela tlolo ya bone.+ 28  Mme fela jaaka ba ne ba se ka ba amogela go tsaya Modimo ka kitso ya boammaaruri,+ Modimo o ne a ba leseletsa gore ba nne le mogopolo o o sa amogelweng,+ gore ba dire dilo tse di sa tshwanelang,+ 29  ba tletse, jaaka ba ne ba ntse, ka tshiamololo yotlhe, boikepo,+ keletso ya bopelotshetlha,+ bosula, ba tletse lefufa,+ polao,+ kgogakgogano,+ tsietso,+ tshekamelo ya bopelotlhoi,+ ba le basebi,+ 30  bajadirethe, batlhoi ba Modimo, ba ba se nang maitseo,+ ba ba mabela,+ baipegi,+ batlhami ba dilo tse di utlwisang botlhoko,+ ba ba sa utlweng batsadi,+ 31  ba ba se nang tlhaloganyo,+ ba ba sa bolokeng ditumalano,+ ba ba se nang lorato lwa tlholego,+ ba ba se nang kutlwelobotlhoko.+ 32  Le mororo ba itse sentle ka botlalo taelo e e siameng ya Modimo,+ gore ba ba tlwaetseng go dira dilo tse di ntseng jalo ba tshwanetswe ke loso,+ ga ba nnele go di dira fela mme gape ba dumalana+ le ba ba tlwaetseng go di dira.

Dintlha Tse di Kwa Tlase