Bakolosa 3:1-25

3  Le fa go ntse jalo, fa e le gore, lo ne lwa tsosiwa+ le Keresete, tswelelang lo batla dilo tse di kwa godimo,+ koo Keresete a ntseng gone kafa seatleng sa moja sa Modimo.+  Bolokang megopolo ya lona e tsepame mo dilong tse di kwa godimo,+ e seng mo dilong tse di mo lefatsheng.+  Gonne lo ne lwa swa,+ mme botshelo+ jwa lona bo ntse bo fitlhilwe le Keresete seoposengweng+ le Modimo.  Fa Keresete, e bong botshelo+ jwa rona a bonadiwa, foo le lona lo tla bonadiwa+ le ene mo kgalalelong.+  Jalo, bolayang+ ditokololo tsa lona tsa mmele+ tse di mo lefatsheng ka ga kgokafalo, boitshekologo, keletso ya tlhakanelodikobo+, keletso e e utlwisang botlhoko, le keletso ya bopelotshetlha,+ se e leng kobamelo ya medingwana.  Ka ntlha ya dilo tseo tšhakgalo ya Modimo e a tla.+  Le lona lo kile lwa tsamaya mo go tsone dilo tseo, fa lo ne lo tlwaetse go tshela mo go tsone.+  Mme jaanong di tloseng tsotlhe mo go lona, tšhakgalo, bogale, bosula, puo ya go kgoba,+ le puo e e ferosang sebete+ e e tswang mo molomong wa lona.  Lo se ka lwa akelana.+ Apolang botho jo bogologolo+ le ditlwaelo tsa jone, 10  mme lo apare botho jo bosha,+ jo bo ntšhafadiwang ka kitso ya boammaruri go ya ka setshwano+ sa Ene yo o neng a bo bopa, 11  koo go se nang Mogerika le fa e le Mojuda gone, go rupa le fa e le go sa rupa, motswakwa, Mosethia, motlhanka, mogololesegi,+ mme Keresete ke dilo tsotlhe e bile o mo go botlhe.+ 12  Jalo, jaaka ba ba tlhophilweng ba Modimo, ba ba boitshepo le ba ba ratwang, aparang lorato lwa bopelotlhomogi,+ bopelonomi, mogopolo o o ikokobeditseng,+ bonolo,+ le go itshwara ka bopelotelele.+ 13  Tswelelang lo itshokelana e bile lo itshwarelana lo gololesegile+ fa mongwe a na le lebaka la go ngongorega+ ka yo mongwe. Le eleng jaaka Jehofa a ne a lo itshwarela+ a gololesegile, jalo le lona dirang jalo. 14  Mme, mo godimo ga dilo tseno tsotlhe, aparang lorato,+ gonne ke sebofo+ se se itekanetseng sa kutlwano. 15  Gape, a kagiso+ ya ga Keresete e laole mo dipelong+ tsa lona, gonne, tota e bile, lo ne lo bileditswe yone mo mmeleng o le mongwe.+ Mme itshupeng lo na le tebogo. 16  A lefoko la ga Keresete le age mo go lona mo go humileng ka botlhale jotlhe.+ Nnang lo rute+ lo bo lo tlhagisane ka dipesalema,+ dipako tse di yang kwa Modimong, dipina tsa semoya+ di na le bopelontle, lo opelela Jehofa mo dipelong tsa lona.+ 17  Mme le fa e le eng se lo se dirang ka lefoko kgotsa ka tiro,+ dirang sengwe le sengwe ka leina la Morena Jesu,+ lo leboga+ Modimo Rara ka ene. 18  Lona basadi ba lo nyetsweng, nnang mo taolong+ ya banna ba lona, e re ka go tshwanela mo Moreneng. 19  Lona banna ba lo nyetseng, nnang lo rate basadi ba lona+ mme lo se ka lwa ba galefela mo go botlhoko.+ 20  Lona bana, utlwang+ batsadi ba lona mo go sengwe le sengwe, gonne seno se itumedisa thata mo Moreneng. 21  Lona borrabana, lo se ka lwa galefisa bana ba lona,+ gore ba se ka ba tshwenyega mo maikutlong. 22  Lona batlhanka, nnang kutlo mo go sengwe le sengwe mo go ba e leng beng ba lona ka tlhaloganyo+ ya senama, e seng ka ditiro tsa go direla fa lo lebilwe, jaaka bakgatlhi ba batho,+ fa e se ka bopeloephepa jwa pelo, ka go boifa Jehofa.+ 23  Le fa e le eng se lo se dirang, se direng ka moya otlhe+ jaaka lo se direla Jehofa+ mme e seng batho, 24  gonne lo a itse gore lo tla amogela maduo a a tshwanetseng a boswa+ a a tswang kwa go Jehofa.+ Nnang batlhanka ba Mong wa rona, e bong Keresete.+ 25  Eleruri ene yo o dirang se se sa siamang o tla boelwa+ ke se a se dirileng ka mokgwa o o sa siamang, mme ga go na tlhaolele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase