Bakolosa 2:1-23

2  Gonne ke batla gore lo lemoge gore ke kgaratlha+ ka tsela e kgolo go le kana kang mo boemong jwa lona le jwa ba ba kwa Laodikia+ le jwa botlhe ba ba iseng ba bone sefatlhego sa me mo nameng,  gore dipelo tsa bone di gomotsege,+ gore ba kopanngwe mmogo ka kutlwano mo loratong+ le ka boikaelelo jwa dikhumo tsotlhe tsa go tlhomamisega mo go tletseng ga go tlhaloganya+ ga bone, ka boikaelelo jwa kitso e e boammaruri ya sephiri se se boitshepo sa Modimo, e bong, Keresete.+  Mo go ene go subilwe matlotlo otlhe ka kelotlhoko a botlhale le a kitso.+  Seno ke se bua gore motho ope a se ka a lo tsietsa ka dikgang+ tse di tlhotlheletsang.  Gonne le fa ke seyo mo nameng, le fa go ntse jalo ke na le lona mo moyeng,+ ke ipela e bile ke bona thulaganyo ya lona e e molemo+ le go nitama ga tumelo+ ya lona mo go Keresete.  Jalo, e re ka lo amogetse Keresete Jesu Morena, tswelelang lo tsamaya lo le seoposengwe+ le ene,  lo namile medi+ e bile lo agiwa+ mo go ene gape lo tsepamisiwa mo tumelong,+ fela jaaka lo ne lwa rutwa, lo penologa ka tumelo mo go ntshiweng ga ditebogo.+  Disang: gongwe go ka tswa go na le mongwe yo o tla lo tsayang+ jaaka ba a ba tsomileng a dirisa botlhajana+ le tsietso e e lolea+ go ya ka ngwao ya batho, go ya ka dilo tsa tshimologo+ tsa lefatshe mme e seng go ya ka Keresete;  ka gonne mo go ene ka namana go na le botlalo+ jotlhe jwa nonofo+ ya bomodimo.+ 10  Mme jalo lo na le botlalo ka ene, ene yo e leng tlhogo ya puso yotlhe le taolo.+ 11  Gape lo ne lwa rupisiwa+ ka go nna le kamano+ le ene ka go rupa mo go sa dirweng ka diatla ka go apolwa ga mmele wa nama,+ ka go rupa mo e leng ga ga Keresete, 12  gonne lo ne lwa fitlhwa le ene mo kolobetsong+ ya gagwe, mme ka go nna le kamano le ene gape lo ne lwa tsosiwa+ mmogo ka tumelo+ ya lona mo go direng+ ga Modimo, yo o neng a mo tsosa mo baswing.+ 13  Mo godimo ga moo, le fa lo ne lo sule mo ditlolong tsa lona le mo seemong sa go sa rupa sa nama ya lona, Modimo o ne a lo tshedisa mmogo le ene.+ O ne a re itshwarela ditlolo+ tsotlhe tsa rona ka bopelonomi 14  a ba a phimola+ lekwalo+ le le kwadilweng ka seatla le le kgatlhanong le rona, le le neng le na le ditaelo+ le le le neng le ganetsana le rona;+ mme O le ntshitse mo tseleng ka go le kokotela+ mo koteng ya tlhokofatso.+ 15  A apola dipuso le ditaolo,+ o ne a di bontsha mo pontsheng e le tse di fentsweng,+ a di etelela pele ka lone mo mokolokong+ wa phenyo. 16  Jalo a motho ope a se ka a lo atlhola+ ka go ja le go nwa+ kgotsa ka ga moletlo+ kgotsa go ilela ngwedi e ntšha+ kgotsa sabata;+ 17  gonne dilo tseo ke moriti+ wa dilo tse di tlang, mme selo sa mmatota+ ke sa ga Keresete.+ 18  A motho ope yo o natefelelwang ke boikokobetso jo e seng jone le mofuta wa kobamelo ya baengele a se ka a lo amoga+ sekgele,+ “a emela” dilo tse a di boneng, a gogomositswe kwantle ga lebaka le le tshwanetseng ke sebopego sa mogopolo wa gagwe sa senama, 19  mme gone a sa ngangatlela tlhogo,+ e mo go yone mmele otlhe, ka o otlwa e bile o kopanngwa mmogo+ ka kutlwano ka malokololo a one le mesifa, o tswelelang o gola ka kgolo e Modimo a e nayang.+ 20  Fa e le gore lo ne lwa swa+ mmogo le Keresete ka ga dilo tsa tshimologo+ tsa lefatshe,+ ke ka ntlha yang, jaaka e kete lo tshela mo lefatsheng, lo boela lo ineela go laolwa ke ditaelo+ tse di reng: 21  “O se ka wa tshwara, le fa e le go utlwa ka loleme,+ le fa e le go ama,”+ 22  mabapi le dilo tse tsotlhe di laoletsweng tshenyego ka go dirisiwa gore di bo di fele, tumalanong le ditaelo le dithuto tsa batho?+ 23  Eleruri, tsone dilo tseo, di na le ponalo ya botlhale mo mofuteng o o itlhometsweng wa kobamelo le boikokobetso jo e seng jone, tshwaro e e botlhoko ya mmele;+ mme ga di na mosola ope mo go lwantsheng go kgotsofadiwa ga nama.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase