Bafilipi 4:1-23

4  Ka gone, bakaulengwe ba me ba ba rategang le ba ke ba tlhologeletsweng, boipelo jwa me le serwalo,+ baratwa, emang lo nitame+ ka tsela eno mo Moreneng.  Yudia ke a mo rotloetsa le Sentike ke a mo rotloetsa gore ba nne ba mogopolo o o tshwanang+ mo Moreneng.  Ee, ke kopa le wena, molekane wa me wa jokwe+ wa mmatota, nna o thuse basadi bano ba ba oleng ba tsoga le nna+ mo dikgannyeng tse di molemo mmogo le Kelemente le badirimmogo le nna+ ba bangwe botlhe, ba maina a bone+ a leng mo bukeng ya botshelo.+  Ka metlha ipeleng mo Moreneng.+ Ke tla boa gape ke re, Ipeleng!+  A go nna tekatekano ga lona+ go itsiwe mo bathong botlhe. Morena o gaufi.+  Lo se ka lwa tlhobaela ka sepe,+ mme mo go sengwe le sengwe ka thapelo le mokokotlelo+ mmogo le go ntshiwa ga ditebogo a dikopo tsa lona di itsisiwe Modimo;+  mme kagiso+ ya Modimo e e gaisang kakanyo yotlhe e tla disa dipelo tsa lona+ le maatla a lona a mogopolo ka Keresete Jesu.  La bofelo, bakaulengwe, dilo le fa e le dife tse di boammaaruri, dilo le fa e le dife tse di tsewang ka masisi, dilo le fa e le dife tse di siameng, dilo le fa e le dife tse di itshekileng,+ dilo le fa e le dife tse di rategang, dilo le fa e le dife tse di buiwang molemo, le fa e le molemo ofe o o gone le selo le fa e le sefe se se tshwanelwang ke pako se se gone, tswelelang lo akanya ka dilo tseno.+  Dilo tse lo di ithutileng le tse lo di amogetseng mme lwa di utlwa lwa ba lwa di bona ka ga me, tlwaelang go dira dilo tseno;+ mme Modimo wa kagiso+ o tla nna le lona. 10  Ruri ke ipela thata mo Moreneng go bo jaanong la bofelo lo tsosolositse go akanya ga lona ka nna,+ se tota lo neng lo akanya ka sone, mme lo ne lwa tlhoka sebaka. 11  E seng gore ke bua ka ga gore ke a tlhoka, gonne ke ithutile go ritibala,+ mo maemong le fa e le afe a ke leng mo go one. 12  Eleruri ke itse kafa go nna le dilo+ tse di seng kalo go ntseng ka gone, eleruri ke itse kafa go nna le letlotlo go ntseng ka gone. Mo go sengwe le sengwe le mo maemong otlhe ke ithutile sephiri sa kafa go kgora go ntseng ka gone le kafa go tshwarwa ke tlala go ntseng ka gone, kafa go nna le letlotlo go ntseng ka gone le kafa go tlhoka go ntseng ka gone.+ 13  Mo dilong tsotlhe ke na le nonofo ka ntlha ya yo o nnayang maatla.+ 14  Le fa go ntse jalo, lo ne lwa dira sentle lo kopanela+ le nna mo pitlaganong ya me.+ 15  Tota e bile, lona Bafilipi, gape lo a itse gore kwa tshimologong ya go bolela dikgang tse di molemo, e rile ke tloga kwa Makedonia, ga go na phuthego epe e e neng ya kopanela le nna mo kgannyeng ya go aba le go amogela, fa e se lona lo le losi;+ 16  ka gonne, le eleng kwa Thesalonika, lo ne lwa romela sengwe se ke se tlhokang kwa go nna gangwe mmogo le ka lekgetlo la bobedi. 17  E seng gore ke batla mpho+ ka tlhoafalo, fa e se gore ke batla ka tlhoafalo maungo+ a a tlisang tuelo e e oketsegileng mo pegong ya lona. 18  Le fa go ntse jalo, ke na le dilo tsotlhe ka botlalo e bile ke na le letlotlo. Ke tladitswe, e re ka jaanong ke amogetse mo go Epaforodito+ dilo tse di tswang kwa go lona, lonko lo lo nkgang monate,+ setlhabelo+ se se amogelesegang, se se itumedisang Modimo thata. 19  Modimo+ wa me le ene o tla lo naya ka botlalo sotlhe se lo se tlhokang+ a ba a lo neye dikhumo tsa gagwe+ mo kgalalelong ka Keresete Jesu. 20  Jaanong kgalalelo e nne mo Modimong wa rona le Rara ka bosaengkae le go ya go ile.+ Amen. 21  Ntumedisetsang+ moitshepi mongwe le mongwe yo o seoposengwe+ le Keresete Jesu. Bakaulengwe ba ba nang le nna ba a lo dumedisa. 22  Baitshepi botlhe, mme segolobogolo ba ntlo ya ga Kaesara, ba a lo dumedisa.+ 23  Bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Morena Jesu Keresete bo nne le moya o lo o bontshang.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase