Bafilipi 3:1-21

3  La bofelo, bakaulengwe ba me, tswelelang lo ipela mo Moreneng.+ Go bo ke lo kwalela dilo di le dingwe fela ga go ntshwenye, mme ke gore ke lo dibele.  Lo itise mo dintšeng,+ lo itise mo go ba ba utlwisang botlhoko, lo itise mo go ba ba kgaolang nama.+  Gonne re ba e leng ba go rupa ga mmatota,+ ba ka moya wa Modimo+ re dirang tirelo e e boitshepo mme go ipelafatsa ga rona go mo go Keresete Jesu+ e bile ga re na tshepo mo nameng,+  le fa nna, fa e le gore go na le mongwe, ruri ke na le mabaka a go nna le tshepo le mo nameng. Fa motho mongwe yo mongwe a akanya gore o na le mabaka a go nna le tshepo mo nameng, nna ke na le one bogolo:+  ke rupile mo letsatsing la borobedi,+ ke wa losika lwa lelapa la Iseraele, wa lotso lwa Benjamine,+ Mohebera yo o tsetsweng ke Bahebera;+ malebana le molao, ke Mofarasai;+  ka ga tlhoafalo, ke ne ke bogisa phuthego;+ ka ga tshiamo e e leng ka molao, ke yo o itshupileng a se na molato.  Le fa go ntse jalo dilo le fa e le dife tse e neng e le dipoelo mo go nna, ke di tsere e le tatlhegelo ka ntlha ya ga Keresete.+  Aitsane, ka ntlha ya seo, eleruri gape ke tsaya dilo tsotlhe e le tatlhegelo ka ntlha ya mosola o mogolo thata wa kitso ya ga Keresete Jesu Morena wa me.+ Ka ntlha ya gagwe ke amogetse go latlhegelwa ke dilo tsotlhe mme ke di tsaya e le matlakala a mantsi,+ gore ke bone Keresete  ke bo ke fitlhelwe ke le seoposengwe le ene, ke se na tshiamo ya me, e e nnang gone ka ntlha ya molao,+ mme ke na le e e leng ka tumelo+ mo go Keresete, tshiamo e e tswang kwa Modimong mo motheong wa tumelo,+ 10  gore ke itse ene le maatla a tsogo ya gagwe+ le go tlhakanela mo dipogong tsa gagwe,+ ke ineela mo losong lo lo tshwanang le lwa gagwe,+ 11  go bona fa ka tsela nngwe ke ka fitlhelela tsogo ya pele+ ya baswi. 12  E seng gore ke setse ke se amogetse kgotsa ke setse ke itekanedisitswe,+ fa e se gore ke latelela+ go bona fa le nna ke ka tshwara+ se le nna Keresete Jesu a ntshwereng+ ka ntlha ya sone. 13  Bakaulengwe, ga ke itseye gore ke setse ke se tshwere; mme go na le selo se le sengwe kaga sone: Ke lebala dilo tse di kwa morago+ mme ke gagamalela pele kwa dilong tse di kwa pele,+ 14  ke latelela go ya fela kwa mokgeleng+ go tsaya tuelo+ ya pitso ya kwa godimo+ ya Modimo ka Keresete Jesu. 15  Jaanong, a rona ba re godileng sentle+ rotlhe fela, re nneng le boikutlo jono jwa mogopolo;+ mme fa mogopolo wa lona o sekametse go sele ka tsela epe, Modimo o tla lo senolela boikutlo jo bo fa godimo. 16  Le fa go ntse jalo, go ya bokgakaleng jo re dirileng kgatelopele mo go jone, a re tsweleleng re tsamaya ka thulaganyo+ ka one mokgwa ono. 17  Nnang baetsi+ ba me lo le seoposengwe, bakaulengwe, mme bayang leitlho ba ba tsamayang ka tsela e e dumalanang le sekao se lo nang le sone mo go rona.+ 18  Gonne go na le ba bantsi, ke ne ke tle ke ba umake gantsi mme jaanong ke ba umaka gape ke lela, ba ba tsamayang jaaka baba ba kota ya tlhokofatso ya ga Keresete,+ 19  mme phelelo ya bone ke tshenyego,+ le modimo wa bone ke mpa ya bone,+ mme kgalalelo ya bone e mo ditlhonnyeng tsa bone,+ mme ba beile megopolo ya bone mo dilong tse di mo lefatsheng.+ 20  Mme rona, boagi jwa rona+ bo kwa magodimong,+ lefelo le kwa go lone gape re letetseng mmoloki ka tlhologelelo+, e bong Morena Jesu Keresete,+ 21  yo o tla bopang sesha mmele wa rona+ o o kokobeditsweng gore o tshwantshiwe le mmele wa gagwe o o galalelang+ go ya ka go dira+ ga maatla a a nang le one, le go baya+ dilo tsotlhe mo taolong ya gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase