Bafilipi 2:1-30

2  Jaanong fa go na le kgothatso nngwe mo go Keresete,+ fa go na le kgomotso nngwe ya lorato, fa go na le go abalana gongwe ga moya,+ fa go na le lorato lwa bopelonomi+ le mapelotlhomogi,  tlatsang boipelo jwa me ka go nna ba mogopolo+ o o tshwanang e bile lo na le lorato lo lo tshwanang, lo kopane mmogo mo moyeng, lo tshegeditse kakanyo e le nngwe mo mogopolong,+  lo sa dire sepe ka ntlha ya manganga+ kgotsa ka ntlha ya go itseela kwa godimo thata,+ mme ka mogopolo o o ikokobeditseng lo tsaya ba bangwe ba le kwa godimo+ ga lona,  lo tlhokomela, e seng go kgatlhegela dilo tse di amang lona fela,+ mme gape go kgatlhegela le dilo tse di amang ba bangwe.+  Bolokang boikutlo jono jwa mogopolo mo go lona jo gape bo neng bo le mo go Keresete Jesu,+  yo, le mororo a ne a tshela a le mo sebopegong sa Modimo,+ a neng a se ka a akanyetsa go itseela, e leng, go lekana le Modimo.+  Nnyaa, mme o ne a iithontsha, a tsaya sebopego sa motlhanka+ mme a nna mo setshwanong sa batho.+  Mo godimo ga moo, e rile a iphitlhela a le mo sebopegong sa motho,+ a ikokobetsa mme a nna kutlo go fitlha losong,+ ee, loso mo koteng ya tlhokofatso.+  Ka lone lebaka leno gape Modimo o ne a mo godisetsa kwa boemong jo bo kwa godimo+ mme ka bopelonomi a mo naya leina le le kwa godimo ga leina lengwe le lengwe le sele,+ 10  gore ka leina la ga Jesu lengole lengwe le lengwe le tle le obame la ba ba kwa legodimong le ba ba mo lefatsheng le ba ba kafa tlase ga lefatshe,+ 11  le loleme longwe le longwe lo tle lo bolele ka phuthologo+ fa lo dumela gore Jesu Keresete ke Morena+ kgalalelong ya Modimo Rara.+ 12  Ka gone, baratwa ba me, ka tsela e lo nnileng lwa utlwa ka metlha+ ka yone, e seng fa ke le gone fela, mme jaanong ka go iketleetsa bogolo fa ke seyo, nnang lo direle poloko ya lona ka poifo+ le go roroma; 13  gonne Modimo ke ene yo o dirang mo teng ga lona,+ ka ntlha ya boipelo jwa gagwe jo bo molemo, gore lo rate lo bo lo dire.+ 14  Nnang lo dire dilo tsotlhe go se na dingongorego+ le manganga,+ 15  gore lo nne ba ba se nang selabe+ e bile lo se na molato, lo le bana+ ba Modimo ba ba se nang bogole mo kokomaneng e e sokameng le e e kgopameng,+ e mo gare ga yone lo phatsimang jaaka masedi mo lefatsheng,+ 16  lo ntse lo ngangatletse lefoko la botshelo+ thata, gore ke tle ke nne le lebaka la go itumela mo letsatsing la ga Keresete,+ gore ke ne ka se ka ka sianela lefela kgotsa ka dira ka natla ke direla lefela.+ 17  Le fa go ntse jalo, le eleng fa ke tshololelwa jaaka tshupelo ya senō+ mo setlhabelong+ se tumelo e lo gogetseng+ kwa go sone le mo go direleng botlhe, ke itumetse e bile ke ipela+ le lona lotlhe. 18  Jaanong ka tsela e e tshwanang le lona ka bolona itumeleng lo bo lo ipele le nna.+ 19  Mme nna ke solofetse mo go Morena Jesu go roma Timotheo kwa go lona mo bogautshwaneng, gore ke tle ke nne moya o o itumetseng+ fa ke tla go itse kaga dilo tse di lo amang. 20  Gonne ga ke na ope yo mongwe wa maikutlo a a tshwanang le a gagwe yo ruri a tla tlhokomelang+ dilo tse di lo amang. 21  Gonne ba bangwe botlhe ba ipatlela melemo,+ e seng ya ga Keresete Jesu. 22  Mme lo itse bosupi jo a neng a bo naya kaga gagwe, gore jaaka ngwana+ le rraagwe o ne a nna motlhanka le nna mo go tsweledisetseng pele dikgang tse di molemo. 23  Jalo, yono ke monna yo ke solofelang go mo roma ka bonako fela fa ke sena go bona kafa dilo di emeng ka gone ka ga me. 24  Eleruri, ke tshepa mo Moreneng gore le nna ke tla tla mo bogautshwaneng.+ 25  Le fa go ntse jalo, ke go tsaya go tlhokega go romela Epaforodito+ kwa go lona, mokaulengwe wa me le modirimmogo+ le lesolemmogo,+ mme e le morongwa wa lona le motlhanka wa me wa go tlhoka ga me, 26  e re ka a tlhologeletswe go lo bona lotlhe e bile a tshwenyegile maikutlo ka gonne lo utlwile gore o ne a bobola. 27  Ee, eleruri, o ne a bobola mo a bileng a ne a le gaufi le go swa; mme Modimo o ne a mo utlwela botlhoko,+ tota e bile, e seng ene fela, mme gape le nna, gore ke se ka ka nna le khutsafalo mo godimo ga khutsafalo. 28  Jalo ke mo roma ka potlako e kgolwane, gore e re fa lo mmona lo ipele gape le gore ke tle ke se ka ka hutsafala thata. 29  Ka jalo mo amogeleng+ jaaka lo tlhola lo dira mo Moreneng ka boipelo jotlhe; mme lo nne lo tseye batho ba mofuta oo e le ba ba botlhokwa thata,+ 30  ka gonne ka ntlha ya tiro ya Morena o ne a nna gaufi thata le go swa, a baya moya wa gagwe mo kotsing,+ gore a emisetse lona ka botlalo e re ka lo seyo fano gore a ntirele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase